Kierunek kształcenia Stosowana psychologia zwierząt stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu psychologii zwierząt, posiadających  kwalifikacje umożliwiające prawidłowe rozpoznawanie potrzeb behawioralnych zwierząt w konkretnych warunkach hodowlanych oraz określanie i realizację możliwych sposobów ich zaspokojenia. Czy jest to alternatywa dla weterynarii? Niekoniecznie. Podczas gdy weterynarz przede wszystkim leczy, behawiorysta uczy zachowania, a także stara się pomóc zwierzętom skrzywdzonym przez innych za pomocą terapii wspomogającej.

W trakcie studiów:
Program studiów na Stosowanej psychologii zwierząt obejmuje zagadnienia związane z podstawową wiedzą definiowaną poprzez segmenty trzech obszarów kształcenia (nauk społeczne, rolnicze i leśne oraz przyrodnicze). Trzonek kształcenia są przedmioty kierunkowe, tworzące zręby kwalifikacji zawodowych. W nabywaniu kwalifikacji zawodowych stosowane będą metody polegające na aktywnym uczestnictwie w kursach obieralnych, związanych z zainteresowaniami poszczególnych studentów. Umożliwi to rozwinięcie kompetencji społecznych niezbędnych do stosowania w praktyce zawodowej.
 
Po studiach:
Po ukończeniu kierunku Stosowana psychologia zwierząt absolwent może starać się o zatrudnienie jako konsultant w zakresie rozpoznawania anomalii behawioralnych, trener i szkoleniowiec zwierząt pracujących, towarzyszących, sportowych, terapeuta wykorzystujący zwierzęta w terapii wspomagającej, hodowca zwierząt.

Grupy kierunkow : Przyrodnicze