Aktorstwo to kierunek twórczy. Tu studenci ujawniają i rozwijają swoje talenty i umiejętności, ucząc się gry aktorskiej, kształcenia głosu i wymowy czy umuzykalnienia. Dodatkowo kierunek ten wykształca w człowieku większą pewność siebie i swojej pracy, a także zwiększa świadomość swojego ciała, głosu i ruchu. Robert De Niro uważał, że jedną z zalet aktorstwa jest możliwość przeżywania cudzego życia bez płacenia ceny za nie. Jeśli jednak ten aspekt aktorstwa jest dla Ciebie najważniejszy, zastanów się czy dobrze wybierasz zawód.

Kierunek Animacja kultury skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności, pozwalających na upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym oraz publicznych placówkach oświatowych. Absolwent tego kierunku będzie dysponował rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu Pedagogiki, dostrzegał oraz samodzielnie rozwiązywał problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu swojej specjalności. Dlaczego warto rozpocząć naukę na tych studiach? Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z całym artykułem!

Jeżeli interesuje Cię sztuka i umiejętność kształtowania przestrzeni dla potrzeb człowieka to wybierz studia na kierunku Architektura. Działalność architekta obejmuje szeroki zakres - od projektowania mebli i wnętrz, poprzez obiekty architektoniczne i ich zespoły, do wielkich form urbanistycznych i krajobrazowych. Studia poruszają zagadnienia związane z ochroną zabytków architektury i urbanistyki i prowadzenia prac konserwatorskich. Szczególnym przesłaniem w procesie kształcenia jest rozbudzanie wrażliwości studentów na potrzebę dbałości o ład przestrzenny.

Architektura krajobrazu to dziedzina, która zajmuje się kształtowaniem życiowej przestrzeni człowieka za pomocą szaty roślinnej, elementów wodnych i architektonicznych. Student zdobędzie wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych, dzięki czemu absolwent będzie potrafił kształtować obiekty architektury zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Kandydaci chcący studiować ten kierunek powinni być uzdolnieni plastycznie i posiadać dużą wyobraźnię ze względu na twórczy charakter zawodu.

Idealne studia dla osób, którym o wiele lepiej wychodzi projektowanie od liczenia np. wytrzymałości stropów. Kandydat na kierunek Architektura wnętrz powinien posiadać podstawowe umiejętności plastyczne oraz takie cechy jak wrażliwość dotykowa i wrażliwość na kolory. Studia są skierowane do osób, dla których przestrzeń zamknięta w architekturze może być obszarem kreacji artystycznej, jak również dla osób, które interesują się współczesnym wzornictwem we wnętrzach i chcą rozwinąć swoje zainteresowania, wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

Artystyczna grafika komputerowa to nowoczesny kierunek studiów, który powstał w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na grafików - projektantów. Absolwenci tego kierunku zdobędą szeroką wiedzę z zakresu oprzyrządowania i oprogramowania graficznego oraz będą potrafili połączyć wiedzę teoretyczną zdobytą w trakcie wykładów z kreatywnością artystyczną. W efekcie staną się cenioną grupą na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy. Umiejętności i wiedza absolwentów kierunku Artystyczna grafika komputerowa pozwoli spełnić bieżące oraz przyszłe potrzeby pracodawców.

Na kierunku Ceramika student uzyska wiedzę z zakresu fizykochemii ciała stałego oraz nauki o materiałach ceramicznych i procesach technologicznych, co służy zrozumieniu podstaw technologii materiałów ceramicznych. Wybrane przedmioty z kierunku technologia chemiczna prowadzą do zrozumienia procesów technologicznych otrzymywania i przetwarzania materiałów ceramicznych. Przedmioty z zakresu inżynierii materiałowej służą zrozumieniu relacji pomiędzy budową i właściwościami materiałów oraz wykorzystaniu metod komputerowych w projektowaniu materiałów.

Aby móc zostać studentem dyrygentury należy wykazać się znajomością teoretyczną takich zagadnień jak historia muzyki, instrumentoznawstwo i formy muzyczne, co więcej zdaje się egzaminy wstępne ze śpiewu, gry na wybranym instrumencie oraz umiejętności dyrygowania. Jak na każdych studiach artystycznych odnajdą się najbardziej Ci utalentowani, ale też niezwykle pracowici i sumienni. Dlaczego warto wybrać te studia? Czy naprawdę są aż takie trudne? Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, zachęcamy do lektury całego artykułu dotyczącego dyrygentury!

Uczelnie mające w swojej ofercie kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej poszukują kandydatów, którzy przede wszystkim nie boją się pracować z ludźmi dorosłymi i z dziećmi. Dodatkowym atutem jest umiejętność wychodzenia z inicjatywą i pomysłowość, dlatego jeżeli jesteś osobą nieśmiałą i nie lubisz wysuwać sowich pomysłów na pierwszy plan - te studia nie są dla Ciebie. Talent muzyczny, w tym dobry słuch i umiejętność gry na instrumencie z pewnością są niezwykle ważne. Kto powinien wybrać takie studia i czego uczą się słuchacze?

Uczelnie oferujące ten kierunek poszukują kandydatów wykazujących się uzdolnieniami plastycznymi i kreatywnością. Egzaminy wstępne weryfikują umiejętności kandydatów, obowiązkowe jest wykonanie pracy plastycznej - rysunku, obrazu bądź rzeźby. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej to także zajęcia z zakresu pedagogiki i nauczania. Jeśli więc chciałbyś w przyszłości nauczać plastyki, rysunku czy brać udział w zajęciach artystycznych dla dzieci, warto się zastanowić nad wyborem tego kierunku. Zapraszamy do dalszej lektury!

Kierunek dedykowany wszystkim osobom, które w przyszłości chciałyby podjąć pracę w branży filmowej. Program studiów został opracowany z myślą o zdobyciu przez studentów praktycznych umiejętności, niezbędnych do samodzielnego realizowania projektów artystycznych. Program studiów opiera się na przekazaniu studentom niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu wybranej przez nich specjalizacji. Liczne zajęcia na planie filmowym sprawiają, że absolwenci tego kierunku są doskonale przygotowani do profesjonalnego wywiązywania się ze swoich obowiązków.

Filmoznawstwo jest naukową refleksją nad filmem. Jako kierunek studiów obejmuje wiele dziedzin, m. in. historię filmu, jego analizę, teorię czy krytykę filmową. Kandydat powinien cechować się lekkim piórem, bogatą wyobraźnią oraz wiedzą filmową i literacką. Jest to kierunek studiów, którego treści programowe łączą różne, często odmienne zagadnienia, dlatego kandydaci powinni wykazać się wszechstronnymi zainteresowaniami. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów i gdzie pracują absolwenci? Zapraszamy do lektury całego artykułu o filmoznawstwie.

Profesjonalną przygodę z aparatem najlepiej rozpocząć od studiów na kierunku Fotografia. Na rynku znaleźć można mnóstwo kursów i szkoleń z zakresu fotografii. Nie zastąpią one jednak w żaden sposób prawdziwych studiów akademickich. Znane uczelnie oferują naukę fotografii na najwyższym poziomie. Fotografię skończyć można po trzech latach, mając tytuł licencjata lub kontynuować na drugim etapie edukacji, zdobywając dyplom magistra. Kto będzie idealnym kandydatem oraz dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury!

Grafika to kierunek, który uczy jak skutecznie używać słów, kolorów i obrazów, aby oddać konkretne przesłanie. Dobrze wyszkoleni i utalentowani graficy nie mają problemów z odnalezieniem się na rynku pracy, ponieważ znaczna część firm potrzebuje skutecznej reklamy, ta natomiast opiera się na dobrej grafice. Grafika jest jedną z podstawowych dziedzin sztuk plastycznych. Zależnie od jej funkcji dzielimy ją na artystyczną oraz użytkową. Osoba planująca rozpocząć studia w tym kierunku, powinna posiadać twórczy umysł, zdolności manualne, umiejętność zestawiania kolorów, oraz wyczucie kompozycji.

Na kierunku Grafika warsztatowa zapoznasz się ze wszystkimi klasycznymi technikami graficznymi - wypukłodruk, wklęsłodruk, litografia, sitodruk, czy druk cyfrowy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i pracowni multimedialnych, intermedialnych i interdyscyplinarnych. Stwarza to możliwość realizacji m.in. w ramach pracowni grafiki książki, grafiki projektowej i fotografii. Dlaczego warto rozpocząć ten kierunek studiów oraz jakie predyspozycje powinien posiadać idealny kandydat? Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do dalszej lektury!

Kierunek przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, informatyką, grafiką, multimediami oraz sztuką. Studia praktyczne, ukierunkowane na zdobywanie wiedzy z zakresu podstaw tworzenia gier komputerowych. Absolwent zdobędzie też wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury, historii gier i cywilizacji. Co więcej podczas nauki można zdobyć wiedzę w zakresie zarządzania procesem produkcji, marketingu i public relations, a także prawa i finansówi. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

Studenci zdobywają wiedzę ogólną w zakresie historii sztuki, jak również doświadczenie w analizie dzieł, rozumieniu ich znaczenia i funkcjonowania w bezpośrednim kontakcie z obiektami artystycznymi na wystawach, w galeriach oraz w trakcie pokazów filmów. Są to idealne studia dla osób interesujących się sztuką. Dzięki różnorodnym formom kształcenia student ma stworzone możliwości rozwoju wszechstronnych zainteresowań. Trzeba jednak pamiętać, że studia na kierunku mają charakter teoretyczny, w ich programie nie ma przewidzianych zajęć rozwijających aktywność artystyczną studentów.

Kandydaci decydujący się na wybór kierunku Instrumentalistyka powinni przede wszystkim odznaczać się świetnym słuchem i wyczuciem rytmu, ponieważ w większości ich kształcenie będzie polegało na grze na instrumencie muzycznym. Jest to kierunek dla osób wytrwałych i pracowitych, które nastawione są na ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Osoby kończące ten kierunek są wszechstronnie wykształconymi muzykami. To instrumentaliści posiadający wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie swej dyscypliny artystycznej. Zachęcamy do dalszej lektury artykułu!

W założeniu kierunek łączy obszary sztuki, nauk humanistycznych i ścisłych oraz nowych technologii. Na program kształcenia na kierunku Intermedia składają się przedmioty z definicji artystyczne (skierowane na sztukę historyczną, ze szczególnym uwzględnieniem okresu modernizmu, jak i rozwijające swoiste dla intermediów środki wyrazu), ale również przedmioty zogniskowane na refleksji nad uwarunkowaniami i skutkami działań artystycznych (estetyka, socjologia, analiza strukturalnie i medialnie złożonych dzieł sztuki, percepcja polisensoryczna, strategie artystyczne).

Kierunek ten stworzony jest dla tych kandydatów, którzy oprócz doskonałego słuchu i zmysłu artystycznego posiadają również odporność na krytykę i bogata wyobraźnię, ponieważ w późniejszej pracy często trzeba wykazać się umiejętnością aranżacji i kompozycji własnych utworów. Dodatkowym atutem jest odwaga i chęć występowania publicznie. Jeśli chcesz się poświęcić muzyce - jej tworzeniu, graniu i celebrowaniu, być może Jazz i muzyka estradowa jest właśnie dla Ciebie? Czym wyróżniają się te studia? Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury!

Celem tych studiów jest wykształcenie doświadczonych operatorów obrazu, którzy będą umieli stanąć za kamerą, zmontować obraz w komputerze, nadać kolorytu starym filmom, wzbogacić produkcje audiowizualne w efektowne efekty specjalne, itp. Kandydaci muszą zaprezentować własny dorobek twórczy przed komisją rekrutacyjną. W teczce powinny znaleźć się prace osobiście zrealizowane. Mogą nimi być na przykład: rysunki, fotoscenariusze, etiudy, filmy krótkometrażowe, prezentacje multimedialne. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do dalszej lektury!

Jak sama nazwa wskazuje, kierunek ten ma na celu wykształcenie swoich studentów w ramach wiedzy teoretycznej o muzyce, jak również w zakresie praktycznych umiejętności gry na instrumentacji komponowania utworów muzycznych. Wiedza zgromadzona w czasie studiów pozwoli absolwentom swobodnie poruszać się w świecie koncertów i innych wydarzeń muzycznych. Jakimi predyspozycjami należy się wykazać? Dlaczego warto rozpocząć studia na tym kierunku i jakie treści programowe są realizowane? Zanim zdecydujesz, zapoznaj się z dalszą częścią artykułu! Czytaj dalej!

Kierunek ten jest połączeniem nauk ścisłych ze sztuką, wymagany jest więc nie tylko ścisły umysł, ale i talent malarski i rzeźbiarski, który pozwoli na późniejsze wykonywanie odpowiedzialnej i trudnej pracy, jaką jest konserwacja i restauracja zabytków. Uczelnie oferujące ten kierunek poszukują kandydatów, którzy potrafią wziąć odpowiedzialność za swoją pracę i doceniają wartość artystyczną i historyczną dzieł sztuki. Jeśli w przyszłości chciałbyś się zająć konserwacją i być odpowiedzialnym za nadawanie nowego życia dziełom sztuki, to jest to kierunek dla Ciebie!

Malarstwo to jedna z gałęzi sztuk plastycznych. Studia na kierunku Malarstwo powinny umożliwić absolwentowi podjęcie samodzielnej, twórczej i kreatywnej pracy w obszarze kultury, sztuki i oświaty. Studia na kierunku Malarstwo mają za zadanie kształcić specjalistów w zakresie malarstwa oraz projektowania grafiki użytkowej. Cechy wyróżniające kandydatów na te studia to: zdolności plastyczne i manualne, dokładność, precyzyjność, cierpliwość i zdyscyplinowanie. Twórczość artystyczna musi być odporna na krytykę, nie wszyscy chcą lub są w stanie zrozumieć wizję artysty.

Montaż filmowy jest sztuką trudną i wymaga dużego wyczucia artystycznego materiału, na jakim się pracuje. Montaż w dużej mierze decyduje o ostatecznym kształcie dzieła filmowego, dlatego sama wiedza teoretyczna nie wystarczy, by w pełni tę sztukę opanować, potrzebna jest też chęć nauki w praktyce i talent. Dlatego kierunek ten przeznaczony jest dla pasjonatów, którzy mają konkretnie ukierunkowane zainteresowania. Nie da się ukryć, że jest to kierunek wymagający – z jeden strony dla osób dokładnych, z drugiej dla osób z wizją artystyczną. Zainteresowany?

Studia na kierunku Musical przeznaczone są dla wszystkich niezależnie od poziomu wykształcenia muzycznego. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie predyspozycji wokalnych, aktorskich i tanecznych. Celem tych studiów jest wszechstronne wykształcenie artystów, świadomie wykorzystujących zdobyte umiejętności w ramach różnych stylów musicalu. W trakcie nauki studenci poznają także historię musicalu oraz jego ewolucję na przestrzeni lat. Z pewnością jest to kierunek dla miłośników tego rodzaju sztuki, dlatego jeśli interesujesz się tematem, koniecznie czytaj dalej!

Muzyka sakralna jest kierunkiem przeznaczonym dla tych kandydatów, którzy nie tylko mają uzdolnienia muzyczne, ale i interesują się specyficznym rodzajem muzyki, jaką jest twórczość kościelna. Kierunek ten powstał z inicjatywy Papieskiej Akademii Teologicznej i Akademii Muzycznej w Krakowie. Jest to kształcenie jedyne w swoim rodzaju, które czerpie z teorii muzyki i jej historii. Jeśli więc chciałbyś dowiedzieć jak kształtowała się muzyka sakralna na przestrzeni lat oraz poćwiczyć grę na instrumentach, to z pewnością jest to kierunek studiów dla Ciebie!

Nauka o muzyce wymaga dobrego przygotowania muzycznego, dobrego słuchu, zmysłu artystycznego i chęci przyswojenia duźej ilości teorii na temat muzyki. Kandydaci na ten kierunek muszą udowodnić, źe muzyka jest ich pasją nie tylko ze strony praktycznej.

Muzyka może działać uspokajająco i rozluźniająco. Może służyć zabawie oraz edukacji. Muzyka tworzy równowagę pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych, a procesami fizjologicznymi. Muzykoterapia wykorzystuje te funkcje muzyki w leczeniu psychiatrycznym, u pacjentów z chorobami serca, dzieci, dzieci niewidomych i niedowidzących. Studia te kształcą przyszłych muzykoterapeutów, którzy w trakcie studiów zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną w zakresie wspomagania leczenia, rehabilitacji i profilaktyki. Uczą się wykorzystywać muzykę w różnych formach w zależności od potrzeb.

Jest to nowoczesne połączenie historii sztuki z zasadami sporządzania dokumentacji zabytków, problemami ochrony dóbr kultury i wystawiennictwem oraz podstawowymi zagadnieniami ekonomii i zarządzania. Studia mają na celu wykształcenie osoby, które będą profesjonalnie gospodarować finansami instytucji muzealnych lub prywatnych galerii artystycznych. Studia na tym kierunku powinny przygotować do sprawnego poruszania się w dziedzinach takich jak: zabytkoznawstwo, konserwatorstwo, muzealnictwo, kształtowanie i ochrony krajobrazu kulturowego oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

Oferowane przez uczelnie studia licencjackie (trzyletnie) w zakresie sztuki i produkcji filmowej oraz telewizyjnej przeznaczone są dla tych, którzy chcą profesjonalnie zajmować się filmem i działalnością w telewizji. Studia mają charakter interdyscyplinarny, łącząc treści z zakresu praktycznych rozwiązań montażowych czy postprodukcyjnych oraz teoretyczne dotyczące historii filmu, jak i rozwoju telewizji. Jeśli więc chciałbyś w przyszłości procować czy montażu lub w ogóle w zespole telewizyjnym, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

Studenci zajmujący się projektowaniem grafiki użytkowej muszą posiadać świadomość plastyczną, graficzną i projektową. Podczas studiów student nabędzie umiejętności z zakresu budowania przekazu wizualnego w oparciu o techniki cyfrowe, zasad kompozycji obrazu, druku cyfrowego, projektowania serwisów internetowych oraz projektowania i planowania kampanii promocyjnych, a także identyfikacji korporacyjnej, budowy koloru, faktury, kreatywnego realizowania prac artystycznych, samodzielnej, aktywnej obecności na rynku pracy, rozmów i uzgodnień ze zleceniodawcami.

Uczelnie mające w swojej ofercie ten kierunek kształcą studentów w zakresie sztuk wizualnych takich jak film, telewizja, animacja oraz fotografia. Późniejszy wybór specjalności ukierunkowuje studentów w stronę konkretnego zawodu, na przykład montażysty, operatora, reżysera, specjalisty od efektów specjalnych i innych. Nie trudno zauważyć, że studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny, dlatego kandydat powinien być człowiekiem wielu talentów. Jeśli chcesz w przyszłości wykonywać wolny, artystyczny zawód, czytaj dalej!

Reżyser koordynuje działania wszystkich członków ekipy danego przedsięwzięcia i odpowiada za jego ostateczny kształt. Jest łącznikiem między myślami autora sztuki bądź scenarzysty, a sposobem ich wyrażania przez aktora. Przede wszystkim jednak realizuje własną wizję artystyczną. Absolwent kierunku Reżyseria znajdzie pracę w przemyśle filmowym, telewizyjnym i radiowym, a także rozrywkowym. Po uzyskaniu już pewnego doświadczenia może też objąć funkcje kierownicze w instytucjach artystycznych. Zapraszamy do dalszej lektury!

Kierunek ten przygotowuje do wszechstronnej pracy z dźwiękiem. Jest bardzo ciekawy, ale też wymagający, zwłaszcza pod względem czasowym. Przyszłym studentom przydadzą się zarówno uzdolnienia muzyczne (humanistyczne), jak i w zakresie nauk ścisłych. Poza tym konieczna jest wrażliwość na barwę dźwięku, wyobraźnia dźwiękowa, refleks i podzielność uwagi. Mile widziane są zainteresowania filmem i teatrem. Kandydat nie może mieć wad i ubytków słuchu - na wydziałach reżyserii dźwięku wszystkich poddaje się badaniom audiometrycznym. W tym zawodzie liczy się pasja.

Uwielbiasz gry? Ich twórcy muszą uwielbiać swoją pracę. Możesz do nich dołączyć, rozpoczynając studia na kierunku Reżyseria i produkcja gier wideo. By dostać się na wymarzoną uczelnię musisz pokonać kilka przeszkód, jak w grze komputerowej. Pierwszą jest oczywiście zdanie matury z jak najlepszym wynikiem. Drugą, napisanie scenariusza gry, którą chciałbyś kiedyś stworzyć. Trzecią, najtrudniejszą, walka z komisją rekrutacyjną. By pokonać tego bossa musisz udowodnić, że twój koncept jest wyjątkowy, oryginalny i możliwy do zrealizowania. Zapraszamy do lektury!

Kandydaci na kierunek Rytmika powinni posiadać predyspozycje psychomotoryczne oraz słuch muzyczny. Egzaminy na ten kierunek obejmują takie zadania jak odtwarzanie ruchem wartości rytmicznych, improwizacja fortepianowa, czytanie a vista. Studia skierowane są do absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz osób posiadających wykształcenie muzyczne na poziomie podstawowym (nie jest wymagane świadectwo ukończenia szkoły muzycznej), które chcą zdobyć kwalifikacje licencjata w specjalności rytmika. Jeśli chciałbyś rozpocząć te studia, zapoznaj się z dalszymi informacjami!

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na ten kierunek muszą przede wszystkim wykazać się talentem plastycznym. Same studia oprócz zajęć praktycznych obejmują też przedmioty związane z historią sztuki i bardziej technicznymi przedmiotami, które razem z talentem, zapewnią później absolwentom zdobycie pracy. Podstawowym wymaganiem jest oczywiście talent manualny, a także czujne oko i wyczucie proporcji. Zmysł artystyczny, a także dokładność i precyzja także się przydadzą. Chcesz wiedzieć więcej o studiach z rzeźby? Zapraszamy do dalszej lektury!

Ten kierunek jest przeznaczony dla kandydatów, którzy interesują się wizualną stroną wydarzeń artystycznych, czyli kostiumami, charakteryzacją, oświetleniem i rekwizytami. Uczelnie posiadające w swojej ofercie ten kierunek doskonale przygotowują przyszłych scenografów do pracy w wymarzonym zawodzie. Aby zostać studentem tego kierunku należy przedstawić swoje projekty artystyczne oraz obronić je w rozmowie, w której także kandydat wykazuje się wiedzą o teatrze, filmie i historii scenografii. Jeśli chcesz wiedzieć, koniecznie przycztaj dalszą część!

Uczelnie, które mają w swojej ofercie kierunek Scenopisarstwo, poszukują ludzi pomysłowych i twórczych, którzy potrafią w niekonwencjonalny sposób spojrzeć na świat i którzy potrafią w ciekawy sposób opisać to co widzą. Nauka dodaje do talentu także umiejętności, ponieważ na pisanie scenariuszy składa się wiele reguł, których nie można poznać samemu. Edukacja na studiach, ponieważ w tym przypadku to praktyka czyni mistrza. Czy można zatem zając się scenopisarstwem bez studiów? Pewnie można, ale lepiej skorzystać z wiedzy i doświadczenia innych.

Sztuka mediów jest kierunkiem młodym i nowatorskim, nauka w dużej mierze przypomina kształcenie na innych kierunkach artystycznych. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie zobowiązani są przedstawić swoje prace zarówno malarskie, rysunkowe, jak i fotografie. Aby dostać się na ten kierunek studiów, z pewnością należy się wykazać sporym talentem oraz zmysłem artystycznym. Oprócz ćwiczeń z zakresu rysunku i malarstwa, treści programowe dotyczą również historii sztuki oraz poszczególnych prądów artystycznych. Chcesz wiedzieć więcej na temat kierunku?

Kierunek dawnej Akademii Sztuk Pięknych ma za zadanie zrzeszać w swoich progach tych, którym nieobce jest gospodarowanie przestrzeni w określone formy i ramy. Głównym celem, jakie niesie ze sobą edukacja na Sztuce rejestracji obrazu jest wykwalifikowanie specjalistów, którzy zajmą się w przyszłości rejestracją i przetwarzaniem obrazu. Sztuka rejestracji obrazu to kierunek niezwykle specjalistycznym, a studenci uczą się konkretnych czynności związanych z przetwarzaniem obrazu filmowego czy fotografii. Warto więc się dobrze zastanowić przed wyborem!

Na kierunku Taniec świetnie odnajdą się osoby, które tańczą w formacjach tańca nowoczesnego, towarzyskiego, zespołach pieśni i tańca, teatrach tańca, uprawiają gimnastykę artystyczną, czy taniec na lodzie. Także prowadzący zajęcia taneczne, kulturotwórcze i artystyczne oraz osoby mające zdolności taneczno-choreograficzno-pedagogiczne będą studiować tę dziedzinę z pasją. Studia na kierunku Taniec można podzielić na dwa etapy: pierwszy, na którym poznaje się podstawowe zagadnienia związane z tańcem oraz drugi, tzw. grupa treści kierunkowych.

To kierunek przeznaczony dla tych, którym nieobce są najnowsze trendy światowych wybiegów, ale i którym nie są obce indywidualizm i oryginalność w stylu ubierania się. Jest to kierunek dla tych, którzy kończąc liceum, doskonale wiedzą czego chcą. Przyda się z pewnością: zmysł artystyczny, wyczucie proporcji, znajomość najnowszych trendów, a także historii mody europejskiej i światowej. Obowiązkowo też odporność na krytykę oraz upór w dążeniu do celu – świat mody jest przecież wymagający. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zachęcamy do dalszej lektury!

To idealne studia dla osób uzdolnionych muzycznie, potrafiących śpiewać, interesujących się również teoretyczną stroną śpiewu i muzyki. Program studiów przewiduje zarówno przedmioty czysto teoretyczne (literatura muzyczna, literatura specjalistyczna, metodologia pracy badawczej, analiza dzieła muzycznego), jak również zajęcia praktyczne (gra aktorska i wymowa sceniczna, ruch sceniczny, śpiew solowy). Jeśli już chcesz ćwiczyć śpiew, a w przyszłości zawodowo się tym zająć – wokalistyka to na pewno studia dla Ciebie! Zapraszamy do dalszej lektury!

Prawie każdy produkt, z którym się stykamy wymaga opracowania wzorniczego. Środki transportu, przedmioty codziennego użytku, meble, sprzęt RTV, zabawki, maszyny, urządzenia, żywność, ubiory, tkaniny, sprzęt sportowy i służący do rekreacji, systemy komunikacji wizualnej, setki przedmiotów składających się na pojęcie "artykuły gospodarstwa domowego", "meble uliczne" i przedmioty przeznaczone do przestrzeni publicznej, to tylko początek tej niekończącej się listy produktów. Jesteście ciekawi jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów?