Kierunek studia azjatyckie należy do grupy kierunków unikatowych i skierowany jest do osób ambitnych, ciekawych, nie obawiających się podróży i nowych wyzwań. Celem studiów jest przygotowanie odpowiedniej kadry dla firm, które rozwijąją kontakty między Europą a Azją.Studenci w trakcie studiów poznają kultury krajów regionu, ich współczesne problemy i tradycje określające dzisiejszą rzeczywistość, dowiadują się, jak działają służby dyplomatyczne, organizacje międzynarodowe czy biznes azjatycki.

W trakcie studiów:

Zdobywają wiedzę o największych potentatach na rynku azjatyckim takim jak: Chiny, Japonia, Korea, ale także uzyskują podstawową wiedzę o krajach Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Indonezja, Malezja, Birma, Tajlandia, itd., czyli o krajach muzułmańskich i krajach buddyzmu południowego (Therawada) cywilizacyjnie związanych z Indiami Południowymi.

Po studiach:
Absolwent Studiów azjatyckich znajdzie zatrudnienie w:
- służbach dyplomatycznych,
- firmach i przedsiębiorstwach utrzymujących kontakty biznesowe z krajami azjatyckimi,
- organizacjach międzynarodowych,
- instytucjach kulturalnych,
- administracji i urzędach państwowych.


Kierunki pokrewne : Filologia bengalsko-urdyjska