Studia bałtyckie to nowy kierunek studiów, który powstał dzięki badaniom toruńskich naukowców nad regionem Skandynawii oraz państw położonych w basenie Morza Bałtyckiego. Łączy on w sobie wiele dziedzin i specjalności, skupionych wokół tego regionu. W założeniach student zdobędzie wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień organizacji ruchu turystycznego. W trakcie studiów będzie można wybrać jedną z trzech specjalności: bałtycką (Litwa, Łotwa, Estonia), skandynawską i niemiecką. Chcesz wiedzieć więcej na temat studiów bałtyckich? Zachęcamy do lektury!

W trakcie studiów:
W programie studiów przewidziano intensywną naukę języka obcego związanego z wybraną specjalnością w zwiększonej liczbie godzin oraz drugiego języka nowożytnego i łaciny.
 
Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę:
- jako dziennikarz i specjalista ds. stosunków miedzynarodowych,
- jako specjalista ds. ruchu turystycznego lub przewodnik (po ukończeniu specjalnych kursów),
- w biurach turystycznych,
- w urzędach i administracji publicznej.

Grupy kierunkow : Filologiczne

Kierunki pokrewne : Studia skandynawsko-bałtyckie