Amerykanistyka obejmuje tematykę związaną z kwestiami etnicznymi oraz społeczeństwem i państwami obu ameryk. W trakcie studiów można poszerzać swoją wiedzę z zakresu historii i polityki obszarów Ameryki Północnej oraz Ameryki Łacińskiej. Studia te znakomicie rozwijają wiedzę z zakresu historii społeczeństw tych dwóch kontynentów. Studia na tym kierunku to też doskonała okazja do nauki języka obcego. Program studiów oprócz zajęć z zakresu historii, kulturoznawstwa czy literaturoznawstwa, studenci intensywnie uczą się języka obcego. Zapraszamy do lektury!

Filologia angielska (anglistyka) to nauka o języku angielskim, literaturze anglojęzycznej, dydaktyce języka angielskiego oraz kulturze krajów angielskiego obszaru językowego. Studia na kierunku Filologia angielska dają możliwość opanowania języka angielskiego na najwyższym poziomie oraz zdobycie wiedzy. Jest to kierunek typowo humanistyczny. Idealnym kandydatem na Filologię angielską jest osoba, która po pierwsze bardzo dobrze zna język angielski, po drugie orientuje się nieco w kulturze krajów anglojęzycznych, zwłaszcza Wielkiej Brytanii i USA.

Studia na specjalności Arabistyka przeznaczone są dla osób charakteryzujących się zdolnościami językowymi, zainteresowanych różnorodną tematyką dotyczącą krajów arabskich. Ze względu na częste korzystanie podczas studiów z literatury przedmiotu w różnych językach europejskich, wymagana jest znajomość co najmniej jednego z nich. Arabistyka jak każde studia filologiczne są przeznaczone dla osób, które mają naturalny talent do szybkiego uczenia się języków, są sumienne i obowiązkowe. Ogrom materiału i brak systematyczności nie jest tutaj dobrym połączeniem.

Studia na filologii bałkańskiej dają możliwość poznania ciekawej historii, różnorodności językowej i kulturowej krajów bałkańskich. W ostatnich latach zauważalne jest wyraźne ożywienie w kontaktach politycznych, gospodarczych i kulturalnych tych państw z Polską, co sprawia, że filologowie bałkańscy są pożądanymi i poszukiwanymi specjalistami w różnych dziedzinach. Kandydat wybierający się na filologię bałkańską powinien interesować się językami obcymi, a także posiadać zdolności humanistyczne. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o studiach, czytaj dalej!.

W trakcie nauki zyskasz wiedzę o znaczeniu filologii litewskiej i łotewskiej w relacji do innych nauk humanistycznych i nauczysz się posługiwać ujęciami teoretycznymi i pojęciami właściwymi dla filologii. Poznasz praktyki przekładu, elementarną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, filozofii, języka łacińskiego, a także źródeł tradycji etnicznej, historii i współczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej oraz społeczno-kulturalnej Litwy i Łotwy. Dowiesz się czegoś instytucjach we współczesnym życiu kulturalnym Litwy i Łotwy.

Filologia białoruska to dziedzina pozwalająca na poznanie kultury i historii Białorusi. Realizując program studiów zdobyć można kompleksową wiedzę o kraju, z szczególnym uwzględnieniem kultury i historii Białorusi. Dlaczego warto wybrać się na te studia? Przede wszystkim dlatego, że język białoruski jest jednym z języków słowiańskich, podobieństwa pomiędzy tym językiem a naszym są widoczne nawet dla nieprawionego filologa. Może warto więc rozpocząć te studia i zostać specjalistą w zakresie mowy, pisma, historii oraz kultury Białorusi? Czytaj dalej!

Jak prognozują ekonomiści, w ciągu najbliższych 20 lat Chiny staną się najpotężniejszą gospodarką świata. Coraz więcej azjatyckich koncernów otwiera placówki swoich firm w Europie, przez co znajomość języka chińskiego może stać się Waszym największym atutem w przyszłej karierze zawodowej. Nazwa sinologia wywodzi się od łacińskiej nazwy Chin - Sina i jest dziedziną naukową zajmującą się badaniem wszelkich aspektów kultury chińskiej, począwszy od języka, przez historię, systemy religijne i filozoficzne, literaturę, a na gospodarce kończąc. Zainteresowany?

Dzięki studiom na tym kierunku można rozwinąć szereg przydatnych umiejętności oraz poszerzyć wiedzę o historii Słowian. Studia na Filologii chorwackiej dają możliwość poznania kilku języków słowiańskich. Od kandydatów na Filologię chorwacką oczekuje się zdolności językowych, zainteresowań humanistycznych, podstawowej wiedzy o historii krajów byłej Jugosławii, bardzo wysokich ocen na świadectwie dojrzałości lub dyplomie licencjackim. Preferowane są również cechy i umiejętności, takie jak: łatwość nawiązywania kontaktów, chęć poznawania świata, samodzielność.

Witaj w świecie Krecika, mieszkanki studenckiej i piwa tak dobrego, jak nasze! Studia na filologii czeskiej to przede wszystkim niesamowite spotkanie z kulturą tak bliską, a jednak tak odmienną od naszej. Mamy z Czechami wiele wspólnego, a to, czym się różnimy można poznać w trakcie studiów na kierunku filologia czeska. To tu można zgłębiać literaturę Hrabala, Kundery i wielu innych wybitnych czeskich prozaików. Tu można studiować historię i język naszych sąsiadów, poznawać kulturę i tradycję Republiki Czeskiej! Dlaczego warto rozpocząć te studia?

Filologia duńska to kierunek atrakcyjny, dający duże możliwości rozwoju, poszerzający umiejętności. By zostać studentem tej filologii należy jak najlepiej zdać maturę z języka polskiego, języków obcych, historii lub Wiedzy o społeczeństwie. Przedmioty humanistyczne dominują w programie studiów na wszystkich etapach edukacji akademickiej. Filologię duńską studiować można w kilku dużych ośrodkach akademickich w Polsce albo w ramach skandynawistyki, albo jako samodzielny kierunek. Nie da się ukryć, że od kilku lat jest to jedna z najpopularniejszych filologii nowożytnych.

Jeśli jesteś pasjonatem kultury, historii czy literatury Skandynawii to studia na kierunku filologia fińska są dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Na początku należy wspomnieć, że otrzymanie indeksu wcale do prostych. Po pierwsze należy świetnie zdać maturę z języka obcego, polskiego, a także wybranego przedmiotu humanistycznego. Większość kandydatów wybiera oczywiście maturę na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo, na ten kierunek studiów z roku na rok jest coraz więcej chętnych. Dlaczego warto się starać? Odpowiedź to perspektywa zatrudnienia. Zainteresowany?

Filologia to nauka humanistyczna skupiająca się na badaniu oraz analizie tekstu. Jednak kojarzymy ją głównie z kierunkami studiów takich jak filologia polska, czy filologia angielska. Dziś niemal wszystkie humanistyczne uczelnie w Polsce posiadają bogatą ofertę kierunków filologicznych. Studia filologiczne od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Coraz częściej studenci wybierają filologię języków rzadko stosowanych, co sprawia, że zyskują one na atrakcyjności, a także popularności. Dlaczego warto wybrać właśnie język francuski? Czytaj dalej!

Zanim wybierzesz się na Filologię germańską musisz wiedzieć, że studenci germanistyki uczą się nie tylko fonetyki, gramatyki, czytania i pisania w wybranym języku obcym, ale także, uwzględniając potrzeby rozwijania umiejętności związanych z przedsiębiorczością, poznają język biznesu. Studenci filologii niemieckiej poznają język, kulturę i tradycje naszych zachodnich sąsiadów. Z umiejętnościami, jakie zdobywają podczas studiów z łatwością odnajdują się na rynku pracy. Sporo niemieckich firm ma w Polsce swoje filie i oddziały. Zapraszamy do lektury!

Hellenistyka to specjalność dla pasjonatów, studentów inteligentnych i pracowitych. Jeśli chcesz zdobyć gruntowne wykształcenie i poznać panoramę dziejów i kultury dawnych oraz współczesnych mieszkańców Hellady, to ten kierunek studiów jest właśnie dla Ciebie. Absolwent jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka nowogreckiego, posiada wykształcenie humanistyczne o charakterze ogólnym oraz specjalistyczne w zakresie wiedzy o literaturze, kulturze i historii greckiego obszaru językowego. Dlaczego warto wybrać właśnie ten kierunek studiów?

Od kandydatów nie wymaga się znajomości języka hebrajskiego, kurs prowadzony jest od podstaw. Celem studiów jest opanowanie języka hebrajskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu tłumacza, przewodnika czy archiwisty. Student uczy się współczesnego języka hebrajskiego, biblijnego języka hebrajskiego oraz zapoznaje się z zasadami języka rabinicznego hebrajskiego. Zainteresowanych zapraszamy do dalszej lektury!

Język hiszpański należy do rodziny romańskiej języków indoeuropejskich. Obecnie jest trzecim najpowszechniej używanym językiem na Ziemi. W Polsce rośnie zainteresowanie Hiszpanią i jej kulturą, a także krajami Ameryki Łacińskiej. Studia na kierunku filologia hiszpańska przeznaczone są dla osób, które chciałyby dobrze poznać język a także kulturę i historię krajów obszaru języka hiszpańskiego. Oprócz praktycznej znajomości języka oraz studiowania kultury, historii i literatury program studiów obejmuje wiedzę o nauce języka, językoznawstwie, literaturoznawstwie.

Iberystyka to dziedzina i kierunek studiów zajmujące się literaturą, kulturą, historią Hiszpanii i Portugalii oraz językami: hiszpańskim i portugalskim. Iberystyka jako nauka na uniwersytecie podzielona jest na dwie sekcje: hispanistykę - obejmującą naukę języka hiszpańskiego oraz obejmującą wiedzę na temat Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych oraz portugalistykę - obejmującą naukę języka portugalskiego oraz wiedzę na temat kultury i historii Portugalii i krajów portugalskojęzycznych. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury!

Filologia to nauka humanistyczna skupiająca się na badaniu oraz analizie tekstu. Jednak kojarzymy ją głównie z kierunkami studiów takich jak filologia polska, czy filologia angielska. Dziś niemal wszystkie humanistyczne uczelnie w Polsce posiadają bogatą ofertę kierunków filologicznych. Studia filologiczne od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Coraz częściej studenci wybierają filologię języków rzadko stosowanych, co sprawia, że zyskują one na atrakcyjności, a także popularności. Gdzie pracują absolwenci i jakie są perspektywy zatrudnienia? Czytajcie dalej!

Japonia to tajemniczy i odległy kraj, który budzi tyle zaciekawienia swoją niezwykłą historią i kulturą. To jednak także państwo nowoczesnych technologii, jedna z najbardziej prężnych gospodarek, szybko modernizującego się społeczeństwa. Filologia japońska przeznaczona jest zatem dla wszystkich pasjonatów Japonii, języka, literatury oraz kultury tego kraju. Każdego roku na japonistykę startuje kilka, a nawet kilkanaście kandydatów na jedno miejsce. Skąd takie zainteresowanie japonistyką? Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam do dalszej lektury!

Filologia klasyczna to kierunek dla humanistów z pasją. Charakter studiów i zakres wiedzy z nimi związany to istny żywioł dla tych, którzy pasjonują się merytoryczną dyskusją o sztuce i literaturze klasyków, a szczególnie dla tych, którzy umiłowali starożytne dziedzictwo kulturowe. Na studiach bada się w oryginale dzieła literatury klasycznej, czyli wszystko to, co złożyło się na powstanie kultury europejskiej w jej obecnym kształcie. Filologia klasyczna zajmuje się również badaniem języków klasycznych, czyli greki i łaciny. Zainteresowany?

Filologia niderlandzka to w przeważającej mierze studia kulturoznawcze. Wiążą się z intensywną nauką języka niderlandzkiego od podstaw, poznawaniem jego gramatyki oraz wykorzystaniem praktycznym. Umożliwiają poznanie i interpretację zjawisk kulturowych Belgii, Holandii, a także terenów zamorskich, takich jak Antyle, czy Surinam. Kto poradzi sobie na tych studiach i dlaczego warto je wybrać? Jakie treści programowe są realizowane? Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

Język norweski to jeden ze współczesnych języków z grupy skandynawskiej. Wywodzi się z rodziny języków indoeuropejskich, germańskich. Przyczyny zarówno geograficzne, jak i historyczne, spowodowały znaczny wpływ języka szwedzkiego i duńskiego na norweski. Obecnie istnieje wiele wersji norweskiego, dwie urzędowe, bokmĂĽl i nynorsk, oraz mnóstwo dialektów regionalnych. Na uczelniach w Polsce zazwyczaj wykładane są obydwa języki urzędowe, ale głównie klasyczny bokmĂĽl. Jeśli chcesz wiedzieć jakie zajęcia odbywają się w ramach tego kierunku, zapraszamy do lektury!

Orientalistyka to nauka o kulturach orientalnych - językach, literaturze, sztuce, historii, społeczeństwie, życiu codziennym i obyczajach itp. Na ogół przyjmuje się, że odnosi się to do kultur Orientu, czyli Azji, Bliskiego Wschodu, Maghrebu, ale często w obręb jej zainteresowania włącza się także kultury obszaru Sahelu i tzw. Czarnej Afryki. Dla każdego oczywiście orient to zupełnie coś innego, ale z pewnością na tych studiach poznasz odmienne oraz odległe kultury. Dlaczego warto? Przede wszystkim są to elitarne studia, a stwarza ciekawe perspektywy pracy.

Mole książkowe, fanatycy języka polskiego i polskiej kultury będą się czuli jak ryby w wodzie na studiach polonistycznych. Ale nie tylko oni. Filologia polska to nauka o języku i o literaturze. Zdecydowanie są to studia dla pasjonatów języka polskiego i polskiej kultury. Jest to kierunek wybitnie humanistyczny, przeznaczony przede wszystkim dla ludzi z otwartymi umysłami, którzy lubią zadawać pytania i nie boją się szukać na nie odpowiedzi. Student Filologii polskiej posiada wykształcenie ogólnohumanistyczne z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Kierunek Filologia portugalska jest doskonałym wyborem dla osób, które chcą biegle opanować język portugalski i w przyszłości wykorzystywać zdobytą wiedzę na gruncie zawodowym. Program studiów obejmuje ponadto wiadomości z zakresu: literatury, historii i uwarunkowań społeczno-politycznych państw, w których język portugalski jest językiem urzędowym. Znajomość języka portugalskiego, którym posługuje się ponad 200 mln. ludzi na świecie, będzie cenioną umiejętnością na rynku pracy. Chcesz iść na ten kierunek studiów w przyszłości? Zapraszamy do lektury!

To niepowtarzalna okazja aby poznać język i kulturę tego kraju. Kierunek ten jest przeznaczony dla humanistów, którym nieobcy jest język francuski. Kandydaci powinni się też pasjonować historią Francji. Nie powinna im też być obojętna współczesna kondycja tego państwa. Absolwent Filologii romańskiej charakteryzuje się biegłą znajomością języka francuskiego w mowie i piśmie oraz dobrą znajomością drugiego języka romańskiego. Posiada również bardzo dobrą wiedzę z zakresu literatury, historii i cywilizacji krajów frankofońskich oraz historii Francji.

Studia na kierunku Filologia rosyjska są nie tylko dla osób, które chcą poznać język rosyjski. Z całą pewnością odnajdą się tam osoby zainteresowane literaturą, kulturą i historią rosyjskiego obszaru językowego. A obszar ten jest godny uwagi ze względu na swoją rozległość i znaczenie - rosyjski jest jednym z pięciu oficjalnie obowiązujących w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Od kandydatów na studia nie wymaga się jego znajomości, ale operowanie choćby grażdanką, czyli rosyjskim alfabetem, z pewnością będzie pomocne. Zapraszamy do dalszej lektury!

Filologia serbska i chorwacka umożliwia zrozumienie zjawisk z zakresu historii najnowszej i odległej Serbii i Chorwacji. Zdobyta wiedza pozwala oderwać się od stereotypowego myślenia o mieszkańcach Bałkanów. Znajomość języków umożliwia zapoznanie się w oryginale ze znanymi dziełami literatury europejskiej słynnych pisarzy, czy dziełami światowej kinematografii. Filologia serbska i chorwacka to również studia jednych z najstarszych kultur śródziemnomorskich. Jeśli chcesz zostać specjalistą od języków południowosłowiańskich, zapraszamy do lektury!

Skandynawistyka to nauka zajmująca się badaniem kultury, historii, literatury, historii i dziejów narodów skandynawskich. Kierunek filologia skandynawska obejmuje naukę w takich dziedzinach, jak filologia szwedzka, norweska, duńska czy fińska. Absolwent takiego kierunku staje się specjalistą w zakresie językoznawstwa, kulturoznawstwa, a także historii tego obszaru. Dzięki temu może uczyć języka innych, pracować dla firm utrzymujących kontakty biznesowe, jak i zająć się przekładem literatury. Zainteresowany? Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

Podstawowym celem kształcenia na Filologii słowackiej jest opanowanie przez studentów tego, co we współczesnej lingwistyce nazywa się kompetencją językową i kompetencją komunikacyjną. Obok udoskonalania umiejętności językowych studenci kształcą się również w zakresie wiedzy językoznawczej, literaturoznawczej i przekładoznawczej w języku słowackim. Jakie treści programowe są realizowane oraz gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Jeśli chciałbyś w przyszłości zacząć ten kierunek studiów, zapraszamy do zapoznania się z dalszą częścią artykułu!

Dynamicznie rozwijające się kontakty polskich przedsiębiorstw z partnerami z krajów słowiańskich (zarówno z UE, jak i z poza niej) wywołały potrzebę kształcenia specjalistów w językach chorwackim, czeskim, słoweńskim, rosyjskim. Studia slawistyczne są propozycją skierowaną do osób, które lubią uczyć się języków obcych, poznawać kulturę innych narodów i pogłębiać wiedzę humanistyczną. Miłośnicy czeskiego filmu i literatury z pewnością docenią możliwość czytania i oglądania ulubionych utworów w oryginale, zaś zainteresowani intrygującą kulturą bałkańską.

Studia filologiczne mogą być świetną przygodą dla osób, które mają naturalny, językowy talent, szybko się uczą i są skrupulatne. Studiowanie filologii to w dużej mierze nauka języka obcego. Intensywność i tempo na ćwiczeniach oraz wykładach sprawia, że jako po obronie pracy będziesz biegle posługiwał się wybranym językiem, a także poznasz jego historię oraz najbardziej szczegółowe zasady dotyczące norm językowych.

Studia na Filologii szwedzkiej z pewnością są nie lada gratką dla pasjonatów Skandynawii. Jednak by się na nie dostać, trzeba się nieźle napracować. Zwłaszcza, że z roku na rok kandydatów przybywa znacznie więcej, niż liczba miejsc na uczelniach. Ponadto, niektóre uczelnie przeprowadzają rekrutację na wybrane specjalności jedynie co dwa, trzy lata. Specjalność ta przybliża kulturę, obyczaje i historię Szwecji i krajów Skandynawii. Jak się dostać i utrzymać na tych studiach? Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym kierunku studiów, zapraszamy do dalszej lektury!

Filologia to nauka humanistyczna skupiająca się na badaniu oraz analizie tekstu. Jednak kojarzymy ją głównie z kierunkami studiów takich jak filologia polska, czy filologia angielska. Dziś niemal wszystkie humanistyczne uczelnie w Polsce posiadają bogatą ofertę kierunków filologicznych. Studia filologiczne od lat cieszą się dużym zainteresowaniem. Coraz częściej studenci wybierają filologię języków rzadko stosowanych, co sprawia, że zyskują one na atrakcyjności, a także popularności. Chcesz wiedzieć więcej na temat tych studiów? Czytaj dalej!

Węgry to kraj bliski Polakom, lecz w istocie mało znany. Przynależność języka węgierskiego do podgrupy języków ugryjskich czyni z niego język całkowicie niezrozumiały dla przeciętnego mieszkańca Polski. Studia na kierunku Hungarystyka sprawią, że absolwenci nie tylko w stopniu biegłym opanują ten język, ale również poszerzą swoją wiedzę na temat państwa, w którym języka węgierskiego używa się na co dzień. Na Hungarystyce studenci uczą się języka węgierskiego. Program studiów pozwala również opanować zagadnienia z zakresu historii, kultury Węgier.

Włochy to kraj o wspaniałej tradycji artystycznej, jedno z ośmiu najlepiej uprzemysłowionych państw na świecie. Na italianistyce poznasz język włoski, zarówno oficjalny, jak i ten, którym na co dzień posługują się Włosi, zdobędziesz wiedzę na temat Włoch, zarówno z zakresu historii kraju, historii literatury i kultury włoskiej, jak i dotyczącą aktualnych realiów życia społecznego, politycznego, gospodarczego. Jak na wielu mniej popularnych filologiach, tak i na italianistyce nie wymagają od kandydatów znajomości włoskiego - można się uczyć od podstaw.

Na kierunku Indologia kształcą się specjaliści w dziedzinie cywilizacji, kultur i języków Azji Południowej, a w tym zwłaszcza obszarów językowych sanskrytu i hindi. Słuchacze Indologii zapoznają się z zagadnieniami tradycji literackich i religijnych, światem manuskryptów i współczesną problematyką lingwistyczną i literaturoznawczą oraz z nurtującymi region Azji Południowej zjawiskami kulturowymi i społecznymi, sztukami pięknymi i formami teatralnymi. Program studiów na Indologii obejmuje praktyczne i teoretyczne zagadnienia języków i i literatur Półwyspu Indyjskiego w zakresie sanskrytu klasycznego i hindi.

Studia na kierunku Judaistyka przygotowują studenta do pracy w instytucjach życia publicznego, wydawnictwach, fundacjach, szkolnictwie. Pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu historii, kultury, religii, a także sztuki Żydów ze szczególnym uwzględnieniem ich relacji z Polakami. Student zdobywa wiedzę z historii i kultury Żydów od starożytności do współczesności, z uwzględnieniem zarysu dziejów antysemityzmu i problematyki badawczej holokaustu. Jeśli chciałbyś zostać specjalistą w zakresie historii i kultury żydowskiej to są to studia dla Ciebie!

Są państwa azjatyckie, które rozwijają się niezwykle szybko. Uczelnie, pragnąc wypuścić na rynek pracy specjalistów znających specyfikę koreańskiej kultury, języka i rzeczywistości, oferują studia na kierunku Koreanistyka. Są to studia ciekawe i bardzo rozwojowe. Dają możliwość zdobycia bardzo szerokiej wiedzy na temat sytuacji geopolitycznej, gospodarczej, społecznej i demograficznej całej Azji, ze szczególnym naciskiem na oba państwa koreańskie. Studentom tego kierunku oferuje się naukę przedmiotów wywodzących się z grupy nauk humanistycznych i społecznych.

Dzięki studiom na kierunku Kultura śródziemnomorska student będzie miał szansę zdobyć wiedzę z zakresu literatury, historii oraz wielu zagadnień kulturowych regionu Śródziemnomorza. Słuchacz tego kierunku pozna języki antyczne, takie jak greka i łacina oraz jeden z języków nowożytnych używanych w krajach basenu Morza Śródziemnego. Zdobędzie wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie literatury, historii oraz kultury krajów śródziemnomorskich. Studia na tym kierunku przygotowują specjalistów o wszechstronnej wiedzy humanistycznej i wysokim poziomie umiejętności w zakresie interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych.

Lingwistyka stosowana tym różni się od standardowych filologii, że koncentruje się na intensywnej nauce aż dwóch języków obcych. Cieszy się niezmiennie dużą popularnością, gdyż w dobie partnerstwa w Polski w Unii Europejskiej i globalizacji zapotrzebowanie na osoby w doskonałym stopniu władające biegle dwoma lub trzema językami jest bardzo duże w rozmaitych sektorach i branżach. Studia na kierunku lingwistyka stosowana zajmują się rozpoznawaniem i badaniem zagadnień związanych z językiem oraz rozwiązywaniem występujących w praktyce problemów językowych.

Na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna słuchacz posiądzie wiedzę w zakresie pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej oraz uzyska umiejętności w zakresie podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim badań przesiewowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy. Będzie również potrafił opisywać i kwalifikować wady wymowy, usprawniać narządy artykulacyjne i usuwać wady wymowy. Po studiach będziesz mógł prowadzić indyswidualne terapie z dziećmi oraz dorosłymi.

Logopedia zajmuje się diagnozowaniem zachowań ludzkich i niesieniem pomocy pojedynczym osobom w sytuacjach, gdy człowiek nie jest w stanie nauczyć się języka, a znając język, nie jest w stanie go dostatecznie sprawnie używać lub rozpadł się w umyśle pacjenta język i wiedza o świecie. Dodatkowo osiągnięcia lingwistyki, dyscyplin medycznych i psychologii pomagają w rozwiązywaniu wspomnianych problemów. Dlaczego warto rozpocząć studia na tym kierunki? Gdzie absolwenci znajdują pracę? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o logopedii, zapraszamy do lektury!

Kierunek studia azjatyckie należy do grupy kierunków unikatowych i skierowany jest do osób ambitnych, ciekawych, nie obawiających się podróży i nowych wyzwań. Celem studiów jest przygotowanie odpowiedniej kadry dla firm, które rozwijąją kontakty między Europą a Azją.Studenci w trakcie studiów poznają kultury krajów regionu, ich współczesne problemy i tradycje określające dzisiejszą rzeczywistość, dowiadują się, jak działają służby dyplomatyczne, organizacje międzynarodowe czy biznes azjatycki.

Studia bałtyckie to nowy kierunek studiów, który powstał dzięki badaniom toruńskich naukowców nad regionem Skandynawii oraz państw położonych w basenie Morza Bałtyckiego. Łączy on w sobie wiele dziedzin i specjalności, skupionych wokół tego regionu. W założeniach student zdobędzie wiedzę z zakresu podstawowych zagadnień organizacji ruchu turystycznego. W trakcie studiów będzie można wybrać jedną z trzech specjalności: bałtycką (Litwa, Łotwa, Estonia), skandynawską i niemiecką. Chcesz wiedzieć więcej na temat studiów bałtyckich? Zachęcamy do lektury!

Wschodoznawstwo łączy elementy nauki o stosunkach międzynarodowych, politologii, historii, ekonomii, kulturoznawstwa i filologii. Tylko taka, interdyscyplinarna wiedza, wzbogacona o treści kształcenia ogólnego w dziedzinie współczesnych problemów globalizacyjnych i integracyjnych zjawisk dotyczących regionu oraz wykraczających poza jego granice jako kontekstu tychże studiów, pozwoli absolwentowi Wschodoznawstwa właściwie rozpoznawać i analizować problemy społeczne, polityczne, ekonomiczne, prawne, kulturowe, etniczne i religijne na obszarze zainteresowań.