Bioinformatyka jest nową dziedziną nauk biologicznych, która stosuje techniki i modele komputerowe do przetwarzania informacji gromadzonej w biologicznych bazach danych. Informatyka jest dzisiaj niezbędnym narzędziem służącym do opisu, monitorowania i analizy przebiegu różnych zjawisk w przyrodzie. Pozwala lepiej poznać i zrozumieć rządzące nią prawa. Dlaczego warto rozpocząć ten kierunek studiów i czym różnią się od klasycznych studiów informatycznych? Gdzie absolwenci znajdują zatrudnienie? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o bioinformatyce, zapraszamy do lektury!

Absolwent studiów Edukacja techniczno-informatyczna posiada wiedzę z zakresu inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn oraz informatyki, a także po ukończeniu specjalności nauczycielskiej z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. Ze względu na interdyscyplinarny charakter tego kierunku, studenci powinni wykazać się wieloma talentami i zainteresowaniami. Absolwent posiada umiejętności korzystania z wiedzy w pracy i życiu codziennym, komunikowania się z otoczeniem i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej. Zainteresowany?

Wiedza informatyczna wykorzystywana jest w niemal wszystkich sferach naszego życia. Jest dziedziną dynamiczną i bardzo rozwojową. Pozostaje jednak niezmienny kanon wiedzy - podstaw, od których zaczniesz naukę na kierunku Informatyka. Już w liceum warto uczyć się matematyki, będzie ona potrzebna szczególnie na początku. Znajomość programowania pomaga, ale ta umiejętność nie jest wymagana - uczy się jej od podstaw. Podczas studiów na kierunku Informatyka bardzo ważne są zajęcia praktyczne, a także umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej podczas ćwiczeń.

Kierunek Informatyka i ekonometria przygotowuje studentów do tworzenia aplikacji finansowych i biznesowych oraz do wszechstronnego opanowania i stosowania narzędzi informatycznych i ekonometrycznych w procesach zarządzania podmiotami gospodarki i administracji oraz w bieżącym ich funkcjonowaniu. Warto już na wstępie zaznaczyć, że jest to kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, dlatego idealny kandydat powinien wykazać podstawą wiedzą z zakresu programowania i zarządzania bazami danych, a także wiedzą z zakresu ekonomii. Zapraszamy do lektury!

Współczesne zastosowania stawiają przed informatykiem nie tylko wyzwania klasyczne i osadzone w znanych technologiach. Kreatywność w zakresie informatyki polega również na zdolności do rozwiązywania problemów nietrywialnych, wymagających zastosowania metod i technik zaliczanych do sztucznej inteligencji. Na poziomie kształcenia licencjackiego zakłada się wprowadzenie przedmiotów pozwalających na opanowanie podstawowych metod rozwiązywania problemów złożonych, trudno algorytmizowanych, prowadzenia analiza danych, eksploracji baz danych, odkrywania wiedzy i tworzeniem systemów bazą wiedzy.

Studia na kierunku Informatyka stosowana mają na celu przygotowanie do pracy, w której zaistnieje potrzeba zastosowania rozwiązań informatycznych w konkretnych dziedzinach wiedzy, np. w naukach przyrodniczych, psychologii czy pedagogice. Studia mają charakter interdyscyplinarny, dlatego oprócz umiejętności programowania, należy wykazać innymi zainteresowaniami z zakresu nauk ścisłych. Nie stanowi to dla Ciebie wyzwania? Chciałbyś wiedzieć, gdzie absolwenci znajdują pracę? Świetnie, w takim razie dowiedz się czegoś więcej o informatyce stosowanej.

Ludzki mózg to niesamowite narzędzie. Korzystamy z niego od początku istnienia ludzkości, a jeszcze nie poznaliśmy wszystkich jego możliwości i zasad działania. Neuroinformatyka jest to nauka zajmująca się badaniami mózgu z wykorzystaniem metod fizyki. Studia na tym kierunku mogą być bardzo wymagające, ale i fascynujące. Neuroinformatyka ma zastosowanie w badaniach naukowych i praktyce klinicznej. Jest to dziedzina interdyscyplinarna - badania mózgu to pogranicze informatyki, biologii, kognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki.

Są to wyłącznie studia magisterskie (II stopnia). Oferta studiów jest skierowana do licencjatów i inżynierów, absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków ekonomicznych, technicznych i ścisłych. Kierunek kształci w dziedzinie oprogramowania inteligentnych budynków, telemedycyny, urządzeń gospodarstwa domowego nowej generacji czy wirtualnych laboratoriów. Absolwenci Technicznego zastosowania Internetu są dobrze przygotowani do kierowania zespołami specjalistów z różnych dziedzin. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat studiowaniu na kierunku techniczne zastosowania, zapraszamy do lektury!

Kierunek Technologie informatyczne w logistyce przeznaczony jest dla wszystkich osób, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z branżą spedycyjną i jednocześnie zdobyć unikalną wiedzę z zakresu IT. Kandydaci na studia powinni biegle posługiwać się językiem angielski, gdyż właśnie w tym języku prowadzone są zajęcia na tym nowoczesnym i międzywydziałowym kierunku studiów. Jeśli chcecie zdobyć rozległą i przekrojową wiedzę z zakresu logistyki i umiejętności z obszaru IT, to ten kierunek będzie dla Was świetnym wyborem. Chcesz wiedzieć więcej?

Kierunek Teleinformatyka można studiować na wielu uczelniach w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia polegają na wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej do przekazywania informacji między komputerami, a kandydat powinien cechować się logicznym myśleniem, umiejętnością rozwiązywania problemów, zdolnością koncentracji oraz dostrzeganiem niewielkich szczegółów. Absolwent znajdzie zatrudnienie w szeroko rozumianej działalności inżynierskiej w różnych obszarach zastosowań teleinformatyki. Chcesz wiedzieć jakie zajęcia odbywaja się w ramach studiów?