Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy


  Al. Kaliskiego 7
 85-796 Bydgoszcz
 Bydgoszcz
 kujawsko-pomorskie

tel. 523749411

www.utp.edu.pl