Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

adres:
 ul. Nowy Świat 28-30
 62-800 Kalisz
 Kalisz
 wielkopolskie

kontakt:
 tel. 618296420


Opis

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jedyny ośrodek uniwersytecki w południowej Wielkopolsce. UAM prowadzi kaliskie studia już od 30 lat, a nazwa Wydziału nawiązuje do początków funkcjonowania w Kaliszu studiów poznańskiego Uniwersytetu. Studia z obszaru nauk pedagogicznych i artystycznych nadal prowadzone są na Wydziale, jednak dynamicznie rozwijają się w Kaliszu także studia filologiczne oraz z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

 

Trzy najważniejsze powody, dlaczego warto studiować na Wydziale UAM w Kaliszu

 

Studia cenne, ale niedrogie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza to jedna z najbardziej cenionych przez pracodawców uczelni w Polsce. Jednak nawet studia bezpłatne, stacjonarne na UAM w Poznaniu - to dla przyjezdnych studentów konieczność utrzymania się w stolicy Wielkopolski. Liczba miejsc w uczelnianych akademikach jest ograniczona, a koszty wynajmu stancji stale rosną. Z kolei Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu dysponuje około 200 miejscami w domach studenckich, dostępnymi już od 375 zł za miesiąc. Kandydaci aplikujący na studia w Kaliszu cenią sobie, że mogą ubiegać się o prestiżowy dyplom UAM przy niższych niż w Poznaniu kosztach utrzymania na studiach. W dodatku Kalisz jako miasto średniej wielkości dostarcza studentom wiele atrakcji życia studenckiego w obszarze kultury, rozrywki oraz aktywności fizycznej.

 

Ciekawy program studiów
Studenci naszego Wydziału mogą wybierać spośród ponad 30 różnych programów studiów na sześciu kierunkach studiów licencjackich i magisterskich oraz na studiach podyplomowych. W ramach studiów pedagogicznych przygotowaliśmy tak oryginalne kierunki jak wychowanie i opieka ze sztuką (guwrenantka/guwerner) i resocjalizacja socjalna z elementami streetworkingu. W ramach studiów artystycznych można wybrać programy studiów muzycznych i plastycznych. Muzyczne specjalności rozciągają się od muzyki estradowej, przez sakralną po sztukę muzyczną w kulturze żydowskiej. Studiowanie sztuk plastycznych to zarówno klasyczne specjalności - jak malarstwo, grafika czy rzeźba, jak i multimedia czy fotografia. Filologia polska to z kolei głównie programy studiów związane z dziennikarstwem oraz marketingiem. Wśród innych wyjątkowych programów studiów warto wymienić m. in.: infobrokerstwo, czyli pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucję informacji oraz turystykę kulturową w ramach ochrony dóbr kultury.

 

Dobry start zawodowy
Specyfiką studiów na UAM w Kaliszu jest ścisłe powiązanie zdobywanej wiedzy z praktycznymi umiejętnościami. Studenci kierunków artystycznych organizują wystawy, koncerty, warsztaty. Na studiach pedagogicznych realizowane są projekty związane ze zdobywaniem praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Podczas studiów dziennikarskich i marketingowych odbywają się m. in.: przed kamerą realizacje różnych form informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych. Campus w Kaliszu jest jednym z najnowocześniejszych w Wielkopolsce, zatem dzięki dobrej infrastrukturze uczelnianej i szerokiej współpracy z firmami i instytucjami praktyki zawodowe zapewniają absolwentom dobry start w życie zawodowe.

Oferta edukacyjna

Na Wydziale UAM w Kaliszu można odbywać studia licencjackie (I stopnia) oraz studia magisterskie (II stopnia). W ramach wszystkich kierunków studiów na Wydziale poza specjalistycznymi programami studiów w ramach specjalności można zdobyć kwalifikacje uprawniające do nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Studia artystyczne - programy studiów muzycznych:

 • dyrygentura chóralna.
 • muzyka estradowa,
 • muzyka organowa i sakralna,
 • sztuka muzyczna w kulturze żydowskiej,
 • sztuka muzyczna w wychowaniu i opiece,
 • taniec i rytmika.

 

Studia artystyczne - pracownie na studiach plastycznych:

 • grafika,
 • grafika żurnalowa,
 • intermedia, multimedia i fotografia,
 • malarstwo,
 • projektowanie graficzne,
 • rysunek,
 • rzeźba,
 • tkanina artystyczna,
 • wzornictwo.

 

Studia dziennikarsko-marketingowe w ramach kierunku filologia polska:

 • europejska komunikacja kulturowa,
 • dziennikarstwo i kreowanie wizerunku,
 • reklama i kreowanie wizerunku,
 • komunikacja medialna i dziennikarstwo,
 • komunikacja medialna ze sztuką wizualną,

 

Studia filologiczne w ramach kierunku filologia polska


Główne specjalności na kierunku
"informacja naukowa i bibliotekoznawstwo"

 • infobrokerstwo - pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji,
 • bibliotekarstwo szkolne.


Główne specjalności na kierunku "ochrona dóbr kultury"

 • dziedzictwo kulturowe w regionie,
 • ochrona dokumentów bibliotecznych i archiwalnych,
 • kształtowanie i ochrona krajobrazu kulturowego,
 • turystyka kulturowa,
 • warsztaty rozpoznania artystycznego.

 

Specjalności studiów pedagogicznych:

 • animacja kultury,
 • asystent rodziny,
 • edukacja elementarna z arteterapią (terapią artystyczną),
 • edukacja elementarna z biblioteczną,
 • edukacja elementarna z kształceniem literackim,
 • edukacja elementarna z projektowaniem (wzornictwo) w przestrzeni edukacyjnej,
 • edukacja elementarna z przywództwem,
 • edukacja przedszkolna,
 • edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (terapią artystyczną)
 • edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną,
 • edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim,
 • edukacja wczesnoszkolna z językiem niemieckim,
 • edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim,
 • komunikacja i poradnictwo społeczne,
 • pedagogika opiekuńczo - wychowawcza,
 • pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna,
 • resocjalizacja socjalna z elementami Streetworkingu,
 • wychowanie i opieka ze sztuką - GUWERNANTKA/GUWERNER.

Zasady rekrutacji

Na kierunki pedagogiczne, humanistyczne i filologiczne I stopnia brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z poszczególnych przedmiotów - zgodnie z zasadami rekrutacji. W przypadku studiów II stopnia - wyniki na dyplomie studiów licencjackich lub inżynierskich.

 

W przypadku studiów muzycznych dodatkowo odbywa się sprawdzian predyspozycji słuchowych, głosowych, manualnych i gry na fortepianie oraz na innym dowolnie wybranym przez kandydata instrumencie.

 

W przypadku studiów plastycznych dodatkowo odbywa się sprawdzian uzdolnień plastycznych z malarstwa i rysunku.

 

Więcej informacji odnoście procesu rekrutacji - zobacz

Pod lupą

Dziennikarz, copywriter, PR-owiec, marketingowiec - UAM zaprasza na studia do Wielkopolski
Kaliski wydział Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na studia w specjalnościach "komunikacja medialna i dziennikarstwo" oraz "reklama i kreowanie wizerunku". Nasi absolwenci pracują w prasie, radiu i telewizji, w portalach informacyjnych, w biurach rzeczników instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Znajdziesz ich także w agencjach reklamowych, działach marketingu i PR oraz w domach mediowych.
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna - alternatywa dla resocjalizacji
Studia pedagogiczne na specjalności resocjalizacyjnej i penitencjarnej na kaliskim Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadzone są we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Przygotowują absolwentów do pracy z osobami wymagającymi wsparcia w zamkniętych i otwartych zakładach karnych, zakładach poprawczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Muzycznie i praktycznie - studia na uam w Kaliszu
Muzyka to Twoja wielka pasja? Rozwijaj się w tym kierunku! Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej to wyjątkowe studia, które kształcą wszechstronnych muzyków i nauczycieli muzyki, dyrygentów oraz animatorów życia muzycznego w szkołach ogólnokształcących i ośrodkach kultury. Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu możesz rozpocząć naukę na studiach licencjackich i magisterskich w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Kierunek posiada certyfikat jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej.