Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi Wydział Ekonomii w Kaliszu

 ul. Widok 96a
 62-800 Kalisz
 Kalisz
 wielkopolskie

tel. 627535653


Dlaczego warto

JEDYNA UCZELNIA BIZNESOWA W KALISZU


Wydział Ekonomii "uczelni Chechlińskiego" w Kaliszu to jedyna uczelnia wyłącznie biznesowa w subregionie kaliskim. Jest filią zamiejscową znanej łódzkiej uczelni - Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego. Założona przez środowisko wybitnych polskich bankowców od roku akademickiego 2018/19 funkcjonuje w nowej formule. Prowadzi obecnie studia ekonomiczne skupiające się na zróżnicowanych obszarach zarządzania przedsiębiorstwem i budowania kariery w firmach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.

KARIERA PO STUDIACH BIZNESOWYCH W KALISZU


"Uczelnia Chechlińskiego" prowadzi studia w Kaliszu od 2002 roku. Program na kaliskim Wydziale Ekonomicznym uwzględnia specyfikę południowej Wielkopolski oraz różnorodne ścieżki kariery dostępne dla absolwentów. Uczelnia skupia się na studiach biznesowych, wspierających rozwój kariery w subregionie kaliskim i poza nim - m.in. w takich ośrodkach biznesowych, jak Łódź, Poznań i Wrocław.


SZEROKA OFERTA STUDIÓW BIZNESOWYCH W KALISZU


Kaliski Wydział Ekonomiczny WSFI rozwija swoją ofertę studiów biznesowych dostosowując ją do potrzeb rynku pracy oraz zainteresowań zgłaszanych przez studentów. Absolwenci z powodzeniem mogą prowadzić własną działalność gospodarczą lub rozwijać się zawodowo jako pracownicy zatrudnieni w wielkopolskich przedsiębiorstwach oraz w firmach działających poza regionem.

Student może podjąć studia licencjackie na takich specjalnościach, jak:
 • rachunkowość,
 • bankowość i ubezpieczenia,
 • przedsiębiorczość,
 • zasoby ludzkie w organizacji,
 • ekonomia sektora publicznego,
 • logistyka,
 • programowanie i bazy danych w ekonomii.


Kierunki studiów


Wydział Ekonomii w Kaliszu Wyższej Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego z siedzibą w Łodzi prowadzi studia licencjackie na kierunku ekonomia na następujących specjalnościach:


Rachunkowość.

Studia ekonomiczne skierowane przede wszystkim do planujących podjąć pracę w działach finansowych, księgowych, rachunkowości, controllingu oraz chcących budować swoje ścieżki kariery w tych obszarach. Przewidziane są specjalizacje: Podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie oraz Kadry i płace.

Studenci zyskują kompetencje z takich obszarów, jak m.in.:
 • rachunkowość finansowa,
 • rozliczenia ubezpieczeniowe,
 • sprawozdawczość podatkowa,
 • rachunek kosztów.

Bankowość i ubezpieczenia.

Studia ekonomiczne skierowane do przyszłych lub obecnych bankowców i ubezpieczycieli. Odkrywamy tajemnice rynków finansowych i pozwalamy poznać mechanizmy obiegu pieniądza w gospodarce. Tworzymy wykwalifikowane kadry dla instytucji finansowych.

Studenci zyskują kompetencje z takich obszarów, jak m.in.:
 • system bankowy,
 • rynek kapitałowy w gospodarce,
 • ryzyko finansowe,
 • produkty ubezpieczeniowe,
 • marketing usług finansowych.

Logistyka.

Studia prowadzące do nabycia wiedzy i umiejętności, które znajdą zastosowanie niemal we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw działających w branży transport-spedycja-logistyka. Absolwenci kierunku logistyka są przygotowani do pracy w działach logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także w jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką. Mogą też pracować w jednostkach gospodarczych, centrach logistycznych, firmach spedycyjno-transportowych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, informatyczna, techniczna i ekonomiczna oraz umiejętności organizacyjne.

Studenci zyskują kompetencje z takich obszarów, jak m.in.:
 • towaroznawstwo,
 • logistyka produkcji,
 • zarządzanie produkcją i usługami,
 • projektowanie procesów logistycznych,
 • ekonomika transportu.

Przedsiębiorczość.

Studia skierowane do osób chcących rozwijać swoje zdolności biznesowe w zakresie specjalności Organizacja i rozwój firmy lub Menedżer sprzedaży. Dobór tematyki zajęć oraz doświadczenie prowadzących je praktyków rozwijają wiedzę i umiejętności studentów w zakresie szeroko rozumianego handlu i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studenci zyskują kompetencje z takich obszarów, jak m.in.:
 • psychologia sprzedaży,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z klientami,
 • negocjacje biznesowe,
 • organizacja przedsiębiorstwa,
 • tworzenie modeli biznesowych.

Zasoby ludzkie w organizacji.

Studia dla przyszłych pracowników działów HR oraz osób chcących profesjonalnie zajmować się rozwojem kadr pracowniczych w przedsiębiorstwach. To oferta dla tych, którzy lubią pracować z ludźmi, chętnie uczestniczą w życiu społecznym oraz chcą się uczyć i uczyć innych.

Studenci zyskują kompetencje z takich obszarów, jak m.in.:
 • prowadzenie rekrutacji i selekcji kandydatów,
 • prowadzenie rozmów rozwojowych,
 • analizowanie zapotrzebowania szkoleniowego,
 • projektowanie i przeprowadzanie szkoleń.

Ekonomia sektora publicznego.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy w administracji centralnej i lokalnej, placówkach kulturalno-oświatowych, szkolnictwie, służbie zdrowia, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Będzie przygotowany do stosowania narzędzi analitycznych, potrzebnych do rozwiązywania problemów ekonomicznych, zwłaszcza tych, które są związane z wyborami o charakterze publicznym.

Studenci zyskują kompetencje z takich obszarów, jak m.in.:
 • sektor publiczny w UE i Polsce,
 • zamówienia publiczne,
 • zarządzanie kapitałem ludzkim w sektorze publicznym,
 • ekonomia społeczna

Programowanie i bazy danych w ekonomii.

Studia skierowane dla osób chcących związać swoją przyszłość z szeroko rozumianą branżą informatyczną. Student nabywa praktyczne umiejętności (większość zajęć laboratoryjna) tworzenia stron www oraz zarządzania bazami danych. Podstawa ekonomiczna zaś pozwala absolwentom na aspirowanie do średnich i wyższych stanowisk zarządzających w działach IT.

Studenci zyskują kompetencje z takich obszarów, jak m.in.:
 • programowanie aplikacji internetowych,
 • projektowanie 3D,
 • komunikacja z bazami danych,
 • administrowanie bazami danych.