Politechnika Poznańska

adres:
 pl. Skłodowskiej-Curie 5
 60-965 Poznań
 Poznań
 wielkopolskie

kontakt:
 tel. 616653640


Opis

MISJA I WIZJA
Misją Uczelni jest kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów uczelni i w kontakcie ze społeczeństwem. Wizją jest stworzenie czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, dobrze rozpoznawalnego w Europie, liczącego się i poszukiwanego partnera uczelni zagranicznych, gwarantującego wysoką jakość kształcenia oraz światowy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

 

UCZELNIA EUROPEJSKA
Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na dziesięciu wydziałach, prowadzących łącznie 29 kierunków studiów. Na uczelni studiuje około 20 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. O ich wykształcenie troszczy się ponad 1200 nauczycieli akademickich. Realizacja misji Uczelni pozwala urzeczywistnić wizję Politechniki, jako czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, z aspiracjami do bycia partnerem uczelni europejskich pod względem jakości kształcenia oraz poziomu badań naukowych. Politechnika Poznańska jako pierwsza z polskich uczelni została przyjęta do grona członków CESAER-a (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research) ? europejskiej organizacji zrzeszającej najlepsze wyższe szkoły techniczne. Jest członkiem SEFI (Societe Europeenne pour la Formation des Ingenieurs), EUA (European University Association), ADUEM (Alliance of Universities for Democracy) oraz IAU (International Association of Universities).

 

NAUKA
Politechnika Poznańska stanowi ważny ośrodek badań naukowych. Z roku na rok udział środków przeznaczonych na badania jest coraz większy. Silną stroną Uczelni jest kadra pracowników naukowych. Ich osiągnięcia naukowe i publikacje stanowią ważny wkład w rozwój współczesnych nauk technicznych. Wielu młodych pracowników i doktorantów zdobywa stypendia naukowe i wyjeżdża za granicę w celu podniesienia swoich kwalifikacji i zdobycia nowych doświadczeń. Naukowcy Uczelni zdobywają najwyższe państwowe nagrody. Fundacja Nauki Polskiej premiująca najlepszych polskich uczonych, trzykrotnie wyróżniła profesorów naszej Uczelni, tzw. polskim Noblem. Politechnika Poznańska z powodzeniem dostosowuje swoje zadania badawcze do aktualnych potrzeb gospodarki, a wynalazki opracowywane na Uczelni otrzymują liczne nagrody na międzynarodowych wystawach i targach.

 

EDUKACJA
Oferta dydaktyczna Politechniki Poznańskiej jest nowoczesna, szeroka i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców nie tylko krajowych, ale i zagranicznych. Uczelnia oferuje studia na ponad 100 specjalnościach, prowadzonych na 29 kierunkach. Studenci wybierają studia na naszej Uczelni ze względu na wysoki poziom nauczania, doskonale przygotowaną kadrę, a także możliwość pełnego realizowania swoich naukowych i pozanaukowych zainteresowań oraz przyjazną atmosferę. Prawdziwą dumą Uczelni są studenci odnoszący sukcesy w międzynarodowych konkursach, działający w kołach naukowych i organizacjach studenckich.

 

DANE KONTAKTOWE WYDZIAŁÓW POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

1) Wydział Architektury
Architektura
Architektura wnętrz

ul. Nieszawska 13A
60-965 Poznań
tel.: (61) 665-32-55
faks: (61) 665-33-00
e-mail: office_darf@put.poznan.pl
www.architektura.put.poznan.pl

 

2) Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Budownictwo
Inżynieria środowiska

ul. Piotrowo 5
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: (61) 665-24-10
Studia niestacjonarne tel.: (61) 665-24-12
faks: (61) 665-24-44
e-mail: office_dceeaf@put.poznan.pl
www.fceee.put.poznan.pl

 

3) Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria materiałowa
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Zarządzanie i inżynieria produkcji

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: (61) 665-23-62
Studia niestacjonarne tel.: (61) 665-23-61
faks: (61) 665-23-63
e-mail: office_dmef@put.poznan.pl
www.dmef.put.poznan.pl

 

4) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
Elektronika i telekomunikacja
Teleinformatyka

ul. Piotrowo 3A
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: (61) 665-22-95
Studia niestacjonarne tel.: (61) 665-22-96
faks: (61) 665-25-72
e-mail: office_detf@put.poznan.pl
www.et.put.poznan.pl

 

5) Wydział Elektryczny
Automatyka i robotyka
Elektrotechnika
Energetyka
Informatyka
Matematyka w technice

ul. Piotrowo 3A
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: (61) 665-25-41
Studia niestacjonarne tel.: (61) 665-25-47
faks: (61) 665-25-48
e-mail: office_deef@put.poznan.pl
www.fee.put.poznan.pl

 

6) Wydział Fizyki Technicznej
Edukacja techniczno-informatyczna
Fizyka techniczna

uul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
tel.: (61) 665-31-60
faks: (61) 665-32-01
e-mail: office_dtpf@put.poznan.pl
www.phys.put.poznan.pl

 

7) Wydział Informatyki
Automatyka i robotyka
Bioinformatyka
Informatyka
Informatyka medyczna

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: (61) 665-34-27
Studia niestacjonarne tel.: (61) 665-34-24
faks: (61) 665-34-21
e-mail: office_dcf@put.poznan.pl
www.fc.put.poznan.pl

 

8) Wydział Inżynierii Zarządzania
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria zarządzania
Logistyka

ul. Strzelecka 11
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: (61) 665-34-23
Studia niestacjonarne tel.: (61) 665-34-25
faks: (61) 665-33-75
e-mail: office_demf@put.poznan.pl
www.fem.put.poznan.pl

 

9) Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Lotnictwo i kosmonautyka
Mechanika i budowa maszyn
Transport

ul. Piotrowo 3
60-965 Poznań
Studia stacjonarne tel.: (61) 665-23-57
Studia niestacjonarne tel.: (61) 665-23-56
faks: (61) 665-24-02
e-mail: office_dwmtf@put.poznan.pl
www.fwmt.put.poznan.pl

 

10) Wydział Technologii Chemicznej
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria farmaceutyczna
Technologia chemiczna
Technologie ochrony środowiska

ul. Berdychowo 4
60-965 Poznań
tel.: (61) 665-23-51
faks: (61) 665-28-52
e-mail: office_dctf@put.poznan.pl
www.fct.put.poznan.pl

 

KONTAKT:
STUDIA I i II STOPNIA
Dział Kształcenia i Spraw Studenckich, tel. 61 665 3548,
e-mail: dzial.ksztalcenia@put.poznan.pl, Poznań.pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, pokój 306,

 

STUDIA DOKTORANCKIE i PODYPLOMOWE
Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej, tel. 61 665 3544
e-mail: study@put.poznan.pl, Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, pokój 111.

Oferta edukacyjna

 

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

I stopnia

II stopnia

I stopnia

II stopnia

Architektura (E1) (E2)

x

x

 

 

Architektura wnętrz *

x

     

Automatyka i robotyka (E1) (E2)

x

x

x

x

Bioinformatyka

x

x

 

 

Budownictwo (E2)

x

x

x

x

Edukacja techniczno-informatyczna

x

x

 

 

Elektronika i telekomunikacja (E1) (E2)

x

x

x

x

Elektrotechnika

x

x

x

x

Energetyka

x

x

x

x

Fizyka techniczna

x

x

 

 

Informatyka (E2)

x

x

x

x

Informatyka medyczna *

 

x

 

 

Inżynieria bezpieczeństwa

x

x

x

x

Inżynieria biomedyczna

x

x

 

 

Inżynieria chemiczna i procesowa

x

x

 

 

Inżynieria farmaceutyczna *

x

     

Inżynieria materiałowa

x

x

 

 

Inżynieria zarządzania (E1) (E2)

x

x

x

x

Inżynieria środowiska

x

x

x

x

Logistyka

x

x

x

x

Lotnictwo i kosmonautyka

x

 

x

 

Matematyka

 

x

 

 

Matematyka w technice

x

     

Mechanika i budowa maszyn (E2)

x

x

x

x

Mechatronika

x

x

x

x

Teleinformatyka

x

 

 

 

Technologia chemiczna (E2)

x

x

x

x

Technologie ochrony środowiska

x

x

 

 

Transport

x

x

x

x

Zarządzanie i inżynieria produkcji

x

x

x

x

 

* Nowość

E1 - kierunek prowadzony również w j. angielskim na studiach I stopnia

E2 - kierunek prowadzony również w j. angielskim na studiach II stopnia

 

KONTAKT:
STUDIA I i II STOPNIA

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich, tel. 61 665 3548,
e-mail: dzial.ksztalcenia@put.poznan.pl, Poznań.pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, pokój 306.

 

STUDIA DOKTORANCKIE
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 • Budownictwo a środowisko (stacjonarne, niestacjonarne)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 • Studia doktoranckie Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania (stacjonarne, niestacjonarne)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 • Communication Technologies - Technologie telekomunikacyjne (stacjonarne w j. angielskim)

Wydział Elektryczny

 • Nowoczesna inżynieria elektryczna i informacyjna (stacjonarne)
 • Modern Electrical and Information Engineering (stacjonarne w j. angielskim)

Wydział Fizyki Techniczne

 • Fizyka techniczna - Technical physics (stacjonarne)

Wydział Informatyki

 • Teoretyczne i praktyczne problemy informatyki (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Teoretyczne i praktyczne problemy automatyki i robotyki (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Międzynarodowe studia doktoranckie: Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI-DC)

Wydział Inżynierii Zarządzania

 • Zarządzanie i systemy produkcyjne (stacjonarne, niestacjonarne)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

 • Budowa i eksploatacja maszyn (stacjonarne, niestacjonarne)
 • Transport (stacjonarne, niestacjonarne)

Wydział Technologii Chemicznej

 • Technologia chemiczna (stacjonarne)

...............................................................................................
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Nauka o Materiałach", prowadzone w języku angielskim, tworzone przez Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Wydział Fizyki Technicznej i Wydział Technologii Chemicznej.
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nanotechnologii, prowadzone w języku angielskim, tworzone przez Wydział Fizyki Technicznej i Wydział Technologii Chemicznej PP oraz Wydział Chemii UAM w Poznaniu przy współpracy z Międzyuczelnianym Centrum Nanobiomedycznym.

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Wydział Architektury

 • Planowanie przestrzenne (dla architektów i nie architektów)
 • Projektowanie parametryczne w architekturze
 • Techniki świetlne w architekturze

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

 • Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków
 • Chłodnictwo i klimatyzacja
 • Inżynieria pożarowa budynków (studia prowadzone wspólnie ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie)
 • Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego
 • Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 • Ekotechnologie i montaż
 • Komputerowo wspomagane projektowanie technologii mechanicznej
 • Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • Menadżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu
 • Organizacja i zarządzanie produkcją
 • Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Projektowanie i eksploatacja układów hydraulicznych i pneumatycznych
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy
 • Sterowniki PLC w urządzeniach mechatronicznych
 • Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu
 • Wysokowydajna obróbka skrawaniem materiałów metalowych
 • Zastosowanie materiałów technicznych w produkcji i eksploatacji
 • Zarządzanie jakością w teorii i praktyce (ze specjalnościami: Lean Kaizen, Lean Six Sigma oraz Systemy Zarządzania)

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • Projektowanie i utrzymanie sieci Cerrier Ethernet
 • Projektowanie terminali mobilnych
 • Sieci komputerowe: urządzenia i protokoły

Wydział Elektryczny

 • Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym
 • Inżynieria wysokich napięć
 • Nowoczesne techniki w projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci dystrybucyjnych oraz instalacji elektrycznych
 • Odnawialne źródła energii. Projektowanie. Finansowanie. Pomiary. Badania
 • Technika mikroprocesorowa w przemyśle i energetyce
 • Technika świetlna - teoria i praktyka. Pomiary i zastosowanie
 • Zrównoważony rozwój energetyczny w planach samorządów terytorialnych

Wydział Fizyki Technicznej

 • Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze wiedzy technicznej

Wydział Informatyki

 • Hurtownie danych i analiza danych dla zastosowań biznesowych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Przemysłowe systemy robotyki i automatyki
 • Sieci komputerowe i aplikacje internetowe
 • Systemy automatyki i robotyki
 • Systemy baz danych

Wydział Inżynierii Zarządzania

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Doradztwo zawodowe
 • Innowacyjne zarządzanie rozwojem produktu i technologii
 • Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie
 • Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką
 • Nowoczesny Menedżer Projektu Rozwojowego
 • Organizacja i normowanie pracy
 • Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Proinnowacyjne zarządzanie w Wielkopolskich MSP
 • Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym
 • Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych
 • Studium organizacji i zarządzania instytucjami oświatowymi
 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym
 • Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne
 • Zarządzanie E-biznesem
 • Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi
 • Zarządzanie publicznymi inwestycjami prospołecznymi
 • Zarządzanie ryzykiem w bankach

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

 • Certyfikat kompetencji zawodowych z zakresu międzynarodowego i krajowego transportu drogowego osób i rzeczy
 • Informatyka z technologią informacyjną
 • Inżynieria ruchu i planowanie transportu
 • Maszyny i urządzenia energetyki cieplnej w ekologicznym przemyśle i rolnictwie
 • Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych
 • Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej
 • Przemysłowe technologie gazowe i energetyka odnawialna
 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym
 • Gas Technology And Renewable Energy (Technologie gazowe i energetyka odnawialna)

Wydział Technologii Chemicznej

 • Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji do modułu 3D

 

KONTAKT:
STUDIA DOKTORANCKIE i PODYPLOMOWE
Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej, tel. 61 665 3544
email: international.edu@put.poznan.pl, Poznań, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, pokój 111.

Zasady rekrutacji

REKRUTACJA 2017/2018 KROK PO KROKU

Krok pierwszy:
Uchwały i zarządzenia
Kandydat zapoznaje się z obowiązującymi uchwałami dotyczącymi rekrutacji, harmonogramem rekrutacji oraz informacją o opłatach rekrutacyjnych, dostępnymi na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej pod adresem: www.put.poznan.pl

Krok drugi:
Rejestracja elektroniczna
Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym:

 • podaje swoje dane osobowe i edukacyjne,
 • ustala preferowaną kolejność kierunków, na które ubiega się o przyjęcie,
 • wgrywa zdjęcie na legitymację.

 

Krok trzeci:
Opłata rekrutacyjna
Kandydat wpłaca opłatę rekrutacyjną na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany w systemie rekrutacyjnym. W przypadku kierunków dla których obowiązują różne opłaty, wnosi się opłatę wyższą. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Krok czwarty:
Weryfikacja danych
Kandydat sprawdza przed zakończeniem terminu rejestracji czy w systemie rekrutacyjnym pojawiła się wpłacona kwota oraz czy wprowadzone dane są kompletne ? wymaga to ponownego zalogowania się w systemie.
Kandydat sprawdza informację o miejscu egzaminu (dotyczy kandydatów na Wydział Architektury).

Krok piąty:
Egzamin z rysunku
Kandydat na kierunek Architektura przystępuje do egzaminu wstępnego z rysunku. Egzamin ten składa się z dwóch sesji rysunkowych i polega na sprawdzeniu umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku. Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywny wynik egzaminu, tzn. uzyskanie minimum 120 punktów.

Krok szósty:
Ogłoszenie wyników
Wyniki kwalifikacji zostają udostępnione Kandydatom w systemie rekrutacyjnym.

Krok siódmy:
Składanie dokumentów
Kandydat loguje się do systemu rekrutacyjnego, drukuje podanie i składa je wraz z kompletem dokumentów. Podanie musi być własnoręcznie podpisane.

Krok ósmy:
Publikacja list przyjętych na studia w Politechnice Poznańskiej.
Wysyłanie:

 • pisemnych decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia,
 • informacji o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za legitymację studencką,
 • skierowań do lekarza medycyny pracy (dotyczy kierunków, na które obowiązują badania lekarskie).

Krok dziewiąty:
Opłata za legitymację studencką
Kandydat wpłaca opłatę za legitymację studencką. Kandydaci przyjęci na kierunki, na które obowiązują badania lekarskie, dostarczają zaświadczenie od lekarza medycyny pracy.

Wymagane dokumenty:

 • podanie (podanie można wygenerować z systemu rekrutacyjnego po przydzieleniu opłat rekrutacyjnych),
 • świadectwo dojrzałości (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez uczelnię kopii),
 • fotografia w wersji cyfrowej (format JPG, TIF, BMP lub PNG), którą należy wgrać do systemu rekrutacyjnego,
 • dowód osobisty (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez uczelnię kopii),
 • ewentualnie zaświadczenie o niepełnosprawności (do wglądu, w celu wykonania poświadczonej przez uczelnię kopii),
 • ewentualnie dekret potwierdzający status finalisty danej olimpiady lub konkursu

 

Warto wiedzieć:
W Politechnice Poznańskiej funkcjonuje trójstopniowy system studiów:

 • studia pierwszego stopnia -inżynierskie lub licencjackie,
 • studia drugiego stopnia - magisterskie,
 • studia trzeciego stopnia - doktoranckie.

Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo wskazać kilka kierunków, określając preferowaną kolejność, w jakiej gotów jest podjąć na nich studia. Kandydat kwalifikowany jest na studia z zachowaniem preferencji kierunków. Liczba punktów uzyskanych przez Kandydatów obliczana jest na podstawie wzorów rankingowych.
Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego (nie dotyczy zwolnienia z egzaminu z rysunku na kierunki Architektura i urbanistyka oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) przyjmowani są na I rok studiów finaliści olimpiad stopnia centralnego i laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, zgodnie z Uchwałą Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej.
Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego i laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich zobowiązani są do dostarczenia dekretu potwierdzającego status laureata lub dokumentu potwierdzającego status finalisty danej olimpiady lub konkursu.
W Politechnice Poznańskiej studia prowadzone są jako stacjonarne i niestacjonarne. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych, bądź w systemie sesji wieczorowych.
Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że powinny być dostarczone oryginały dokumentów w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub poświadczone notarialnie.
Dokumenty można również przesłać pocztą, powinny one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. Należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopiami świadectwa, ewentualnie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz dowodu osobistego.
Dla osób niepełnosprawnych tworzy się dodatkowy 2% limit miejsc (ale nie mniej niż 2 miejsca) na poszczególnych kierunkach studiów.

WZORY RANKINGOWE

Architektura W = JP + JO + 1,5M + R
Architektura wnętrz * W = JP + JO + 1,5Y + R
Bioinformatyka
Budownictwo
Inżynieria środowiska
W = 0,5 JP + 0,5JO + 2,5M + 2X
Automatyka i robotyka (Wydział Informatyki)
Elektronika i telekomunikacja
Informatyka (Wydział Informatyki)
Teleinformatyka
W = 0,5 JP + 0,5JO + 3,5M + X
Automatyka i robotyka (Wydział Elektryczny)
Edukacja techniczno-informatyczna
Elektrotechnika
Energetyka
Fizyka techniczna
Informatyka (Wydział Elektryczny)
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria biomedyczna
Inżynieria chemiczna i procesowa
Inżynieria farmaceutyczna *
Inżynieria farmaceutyczna
Inżynieria materiałowa
Inżynieria zarządzania
Logistyka
Lotnictwo i kosmonautyka
Matematyka w technice
Mechanika i budowa maszyn
Mechatronika
Technologia chemiczna
Technologie ochrony środowiska
Transport
Zarządzanie i inżynieria produkcji
W = JP + JO + 2M + 2Z

*rekrutacja kandydatów odbędzie się w przypadku sfinalizowania procedury uruchomienia kierunku

GDZIE:

R - liczba punktów w przedziale od 0 do 500 za anonimowy, składający się z dwóch sesji rysunkowych, egzamin wstępny z rysunku, polegający na sprawdzeniu umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku. Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywny wynik egzaminu, tzn. uzyskanie minimum 120 punktów. Pozytywny wynik egzaminu z rysunku uzyskany w trakcie ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne może być uwzględniony przy kwalifikowaniu na studia niestacjonarne;
T - liczba punktów w przedziale od 0 do 500 za anonimowy egzamin obejmujący jedną sesję rysunkową sprawdzającą umiejętność twórczego transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku oraz sprawdzenie zestawu pięciu prac malarskich i pięciu prac rysunkowych formatu 100x70 cm wykonanych przez kandydata. Warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest pozytywy wynik egzaminu, tzn. uzyskanie minimum 120 punktów. Pozytywny wynik egzaminu z rysunku uzyskany w trakcie ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne może być uwzględniony przy kwalifikowaniu na studia niestacjonarne.

a ponadto w przypadku:
kandydatów zdających tzw. "nową maturę":
JP - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,
JO - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym; w przypadku zdawania egzaminu z dwóch języków wybierany jest wynik korzystniejszy dla kandydata (100 - w przypadku zdawania języka obcego w części pisemnej na poziomie dwujęzycznym),
M = MPODST + MROZ
gdzie:
MPODST - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (0 - w przypadku niezdawania egzaminu),
MROZ - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym (0 - w przypadku niezdawania egzaminu),
X = XPODST + XROZ
gdzie:
XPODST - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku Bioinformatyka) biologii na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XROZ odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),
XROZ - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii, fizyki i astronomii, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku Bioinformatyka) biologii na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),
Y = YPODST + YROZ
gdzie:
YPODST - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z historii, historii muzyki lub historii sztuki na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że YROZM odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),
YROZ - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z historii, historii muzyki lub historii sztuki na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że YPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów).
Z = ZPODST + ZROZ
gdzie:
ZPODST - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii lub informatyki na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że ZROZ odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),
ZROZ - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii lub informatyki na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że ZPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów).

UWAGA:
Wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotu, który zdawany był w części pisemnej na poziomie rozszerzonym, ustala się następująco:
a) dla wyników w przedziale do 29% PPODST = 2 PROZ
b) dla wyników w przedziale od 30% PPODST = 0,5 PROZ + 50
GDZIE:
PPODST - wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu na poziomie podstawowym, PROZ - wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu, który zdawany był na poziomie rozszerzonym. Za PPODST przyjmuje się wynik korzystniejszy dla kandydata (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym lub wynik wyliczony na podstawie powyższych wzorów), w przypadku gdy kandydat zdawał egzamin w części pisemnej zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

 

kandydatów zdających tzw. "starą maturę":
JP - liczba punktów przeliczeniowych za najwyższą na świadectwie dojrzałości ocenę z języka polskiego,
JO - liczba punktów przeliczeniowych za najwyższą na świadectwie dojrzałości ocenę z języka obcego (w przypadku kandydatów legitymujących się dwustronicowym świadectwem dojrzałości - za najwyższą ocenę z dwóch świadectw: dojrzałości oraz ukończenia szkoły średniej); dla kandydatów zwolnionych z egzaminu dojrzałości, tzn. laureatów i finalistów olimpiad z języków obcych oraz kandydatów posiadających odpowiednie certyfikaty językowe, a także dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, JO = 100,
M - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki (dla kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu pisemnego z matematyki M = 0),
X - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z chemii, fizyki, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku Bioinformatyka) biologii. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów X = 0,
Y - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z historii, historii muzyki lub historii sztuki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów Y = 0,
Z - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z biologii, chemii, fizyki, geografii lub informatyki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów Z = 0.

Oceny na świadectwie transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:
- dla sześciostopniowej skali ocen:
1) stopień celujący - 100,
2) stopień bardzo dobry - 85,
3) stopień dobry - 70,
4) stopień dostateczny - 50,
5) stopień dopuszczający - 30,
- dla czterostopniowej skali ocen:
1) stopień bardzo dobry - 100,
2) stopień dobry - 70,
3) stopień dostateczny - 30.

 

kandydatów zdających Międzynarodową Maturę (z dyplomem International Baccalaureate - IB):
JP - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z języka polskiego (maksimum100),
JO = 100
M - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z matematyki,
X - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z chemii, fizyki, informatyki lub (dotyczy wyłącznie kierunku Bioinformatyka) biologii. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów X = 0,
Y - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z historii. 0 - w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów,
Z - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z biologii, chemii, fizyki, geografii lub informatyki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów Z = 0.

Punkty egzaminu IB transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

 

Liczba punktów IB Poziom
  Standard level - SL (podstawowy) Higher level - HL (rozszerzony)
7 100 200
6 85 185
5 70 170
4 55 155
3 40 140
2 30 130

 

Film

.be
.be