Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 al. Niepodległości 2
 61-874 Poznań
 Poznań
 wielkopolskie

tel. 616553333


Opis

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu istnieje na rynku ponad 20 lat. Misją uczelni jest bycie partnerem w rozwoju kariery zawodowej naszych studentów i absolwentów. WSB w Poznaniu posiada w swojej ofercie studia I i II stopnia, studia podyplomowe (z zakresu m.in. administracji, coachingu, prawa, finansów i rachunkowości, podatków, IT, marketingu, pedagogiki, zarządzania), studia MBA oraz Executive MBA, warsztaty, kursy językowe oraz szkolenia. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Wielkopolsce otrzymała uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Nowoczesna infrastruktura
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowoczesnych budynkach zlokalizowanych w centrum Poznania, w których mieszczą się aule na ponad 1000 miejsc, sale ćwiczeniowe, laboratoria językowe i nowoczesne sale informatyczne.

Extranet
Tradycyjne formy kontaktu z poszczególnymi działami uczelni i wykładowcami są często czasochłonne. Doskonale wiedzą o tym studenci uczelni akademickich, którzy godzinami stoją w kolejkach po wpis do indeksu Jednak w WSB w Poznaniu większość codziennych studenckich spraw można załatwić szybko i sprawnie. A to dzięki temu, że:

  •  elektroniczna legitymacja pełni funkcję karty bibliotecznej
  •  studenci są powiadamiani mailowo o gotowych do odbioru książkach z biblioteki
  •  oceny z zaliczeń i egzaminów wpisywane są online do e-indeksu
  •  plany zajęć i oceny są dostępne online w Extranecie
  •  z wykładowcami istnieje możliwość kontaktu mailowego, za pośrednictwem Extranetu lub platformy Moodle.


Moodle
Jak jeszcze można zaoszczędzić czas? Korzystając z Moodle. To platforma, na której wykładowcy i studenci wymieniają notatki, ciekawostki i przemyślenia związane z tematem zajęć, materiały dydaktyczne (w tym multimedia) potrzebne na zajęcia i zaliczenia. Dzięki temu nie tylko łatwiej i szybciej można przyswoić zagadnienia egzaminacyjne, ale również oszczędzić czas.

Studia I st.

Wszystkie kierunki i specjalności STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: Administracja
SPECJALNOŚĆ
? Administracja gospodarcza
? Administracja i finanse samorządowe
? Administracja nowoczesnego miasta
? Administracja publiczna
? Administracja w służbie zdrowia
? Administracja w wymiarze sprawiedliwości

Kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne
SPECJALNOŚĆ
? Kryminalistyka
? Służby mundurowe i porządek publiczny
? Wywiad gospodarczy
? Zarządzanie kryzysowe

Kierunek: Computer Science ? BSc. degree program
SPECJALNOŚĆ
? Mobile Software Developer
? Virtual Reality and Multimedia

Kierunek: Engineering Management- BSc. degree program
SPECJALNOŚĆ
? Production Management
? Quality Management

Kierunek: Filologia angielska
SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
? Business translation
? International business


Kierunek: Finanse i rachunkowość
SPECJALNOŚĆ
? Bankowość
? Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
? Finanse przedsiębiorstw i podatki ACCA
? International business
? Menedżer finansowy
? Podatki i doradztwo podatkowe
? Rachunkowość

Kierunek: Handel międzynarodowy
SPECJALNOŚĆ
? Biznes międzynarodowy
? Foreign Trade of Small and Medium ? sized Enterprises
? Handel zagraniczny małych i średnich przedsiębiorstw
? International business

Kierunek: Informatyka
SPECJALNOŚĆ
? Bezpieczeństwo systemów informatycznych
? E-commerce
? Grafika i multimedia
? Mobile Software Developer
? Programowanie
? Virtual Reality and Multimedia
? Wdrażanie systemów informatycznych SAP

Kierunek: International Trade
SPECJALNOŚĆ
? Foreign Trade of by Small and Medium-Sized Enterprises
? International business

Kierunek: Inżynieria zarządzania
SPECJALNOŚĆ
? Bezpieczeństwo i higiena pracy
? Inżynieria ekologiczna i ekoenergetyka
? Inżynieria zarządzania jakością
? Inżynieria zarządzania procesami produkcji
? Production Management
? Quality Management

Kierunek: Logistyka
SPECJALNOŚĆ
? Global logistics
? Logistyka i spedycja międzynarodowa
? Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwach
? Procesy i projekty logistyczne

Kierunek: Management
SPECJALNOŚĆ
? Entrepreneurship
? International Business

Kierunek: Prawo w biznesie
SPECJALNOŚĆ
? Prawo i finanse
? Prawo i zarządzanie

Kierunek: Prawo
SPECJALNOŚĆ
? Działalność organów administracji publicznej
? Prawo w obrocie gospodarczym
? Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania


Kierunek: Psychologia w biznesie
SPECJALNOŚĆ
? Psychologia marketingu i nowych mediów
? Psychologia menedżera i organizacji
? Psychologia negocjacji i mediacji
? Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji
? Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kierunek: Turystyka i rekreacja
SPECJALNOŚĆ
? Gastronomia z dietetyką
? Hotelarstwo
? Obsługa ruchu lotniczego
? Obsługa ruchu turystycznego i pilotaż wycieczek
? Promocja zdrowia, SPA i wellness

Kierunek: Zarządzanie
SPECJALNOŚĆ
? Entrepreneurship
? Gospodarowanie nieruchomościami
? International business
? Menedżer sportu
? Menedżer sprzedaży
? Zarządzanie przedsiębiorstwem
? Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia II st.

Wszystkie kierunki i specjalności STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: Finanse i rachunkowość
SPECJALNOŚĆ
? Bankowość i usługi finansowe
? Finanse publiczne i podatki
? Rachunkowość i audyt finansowy
? Zarządzanie finansami

Kierunek: Turystyka i rekreacja
SPECJALNOŚĆ
? Menedżer hotelarstwa i gastronomii
? Menedżer imprez rekreacyjno-sportowych
? Menedżer SPA i Wellness
? Międzynarodowy biznes turystyczny

Kierunek: Zarządzanie
SPECJALNOŚĆ
? Coaching i rozwój zawodowy
? Wycena i zarządzanie nieruchomościami
? Zarządzanie marketingowe
? Zarządzanie przedsiębiorstwem
? Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunek: Zarządzanie dla inżynierów
SPECJALNOŚĆ
? Menedżer IT
? Menedżer logistyki
? Zarządzanie strategiczne

Kierunek: Zarządzanie - studia online

SPECJALNOŚĆ
? Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi - online
? Zarządzanie Projektem ? Junior Project Manager ? online

Studia II STOPNIA ze studiami podyplomowymi w WSB są dostępne na dwóch kierunkach:

? Finanse i rachunkowość
? Zarządzanie

Zasady rekrutacji

KROK 1

  • Wybierz kierunek dla siebie

ZAPISZ SIĘ ONLINE
Wypełnij formularz. System automatycznie wygeneruje wypełnione dokumenty, które zostaną wysłane na podany przez Ciebie adres e-mail.
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów.
? Co zyskujesz?
- Korzystasz z aktualnych promocji cenowych
- Rezerwujesz sobie promocję
- Masz to z głowy

KROK 2

  • Co musisz zrobić?

- Skompletuj dokumenty. Lista potrzebnych dokumentów:
- podanie i kwestionariusz (uzupełnione generuje system zapisów online)
- umowa edukacyjna (w 2 egzemplarzach)
- kserokopia świadectwa maturalnego ? oryginał lub odpis do wglądu
- 2 kolorowe zdjęcia (zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego)
- kopia dowodu osobistego
- ślubowanie

  • Uzupełnij później!

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące możesz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.

KROK 3

  • Co musisz zrobić?


- Przyjdź do Biura Rekrutacji
- złóż komplet dokumentów
- podpisz umowę o świadczenie usług edukacyjnych
- uiszczenie opłaty wpisowej w kwocie 400 zł (nie dotyczy w okresie promocji 0 zł wpisowego) na konto Uczelni:
73 1750 1019 0000 0000 0161 1836
(uwaga! numer konta przeznaczony tylko do wpłat związanych ze studiami I stopnia)
Uwaga: Uruchomienie poszczególnych specjalności jest uzależnione od zainteresowania ze strony studentów.

  • Bądź spokojny:

W razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji pomogą Tobie i przekażą wszelkie niezbędne informacje.