Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. A. Silesiusa w Wałbrzychu

 ul. Zamkowa 4
 58-300 Wałbrzych
 Wałbrzych
 dolnoslaskie

tel. 746419200


Opis

Warto wybrać Wałbrzych!
Zapraszamy do Wałbrzycha ? miasta na prawach powiatu na południowym zachodzie Polski, w województwie dolnośląskim, siedziby powiatu wałbrzyskiego. Miasto leży na Pogórzu Zachodniosudeckim i w Sudetach Środkowych, nad rzeką Pełcznicą, To drugie pod względem wielkości miasto Dolnego Śląska, jednak nie odczuwa się tu atmosfery dużej aglomeracji ? głównie za sprawą gór, które ukształtowały jego topografię. Wałbrzych jest bardzo zielonym miastem ? lasy, parki i łąki zajmują ponad połowę miejskiej powierzchni. Zielona sceneria stworzona przez naturę służy mieszkańcom i turystom. Każdy spragniony zdrowego wysiłku, aktywnej turystyki czy szukający wytchnienia w kontakcie z przyrodą i zabytkami znajdzie tu coś dla siebie. Miasto posiada także rozwinięte zaplecze kulturalne.

Dlaczego warto studiować w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu:

Kształcenie na atrakcyjnych kierunkach
Uczelnia proponuje bezpłatne kształcenie od licencjatu do magisterium. Oferta studiów jest dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zapotrzebowania maturzystów. Programy studiów są uaktualniane i modyfikowane zgodnie z oczekiwaniami lokalnych pracodawców.

Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna
Nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni to wybitni eksperci i praktycy, którzy w ciekawy i interesujący sposób potrafią przekazać wiedzę swoim studentom. Z sukcesami dzielą się swoją wiedzą teoretyczną i doświadczeniem zdobytym w różnego rodzaju sektorach gospodarki, biznesu oraz administracji publicznej. Dodatkowo wielu z nich aktywnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych badaniach naukowych.

Uczestniczymy w procesie bolońskim
Uczelnia bierze aktywny udział w procesie bolońskim, dzięki czemu nasi studenci są w pełni mobilni i mogą kontynuować naukę w innym kraju Unii Europejskiej. Uczelnia spełnia wysokie standardy europejskie czego efektem są dwa prestiżowe wyróżnienia: ECTS Label oraz DS Label przyznane przez Komisję Europejską. Dyplom przyznawany przez naszą uczelnię jest rozpoznawany nie tylko w całej Europie, ale także w większości krajów świata.

Wysoka jakość kształcenia
Jakość oferowanego kształcenia jest stale monitorowana i regularnie oceniana. O jej renomę dbają kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia, które pod okiem uczelnianego zespołu dokonują corocznych ocen i ewentualnych zmian. Ponadto uczelnia podlega kontroli ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które za pomocą Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonuje okresowych ocen kształcenia. Każdy z naszych kierunków musiał uzyskać aprobatę ministerialną.

Konkurencyjne koszty życia i studiowania
W porównaniu do innych miast wydatki na studiowanie w Wałbrzychu są bardzo konkurencyjne, a koszty życia są ułamkiem tego, co student musiałby zapłacić w innym mieście.

Rozbudowany system stypendialny
Obowiązujący w uczelni system stypendialny jest bardzo rozbudowany i obejmuje blisko ? wszystkich studiujących. Wysokie stypendia, które uzyskują nasi studenci pozwalają obniżyć realne koszty utrzymania.

Możliwość realizacji części studiów i praktyk za granicą
Uczelnia jest partnerem w programie ERASMUS+, dzięki któremu nasi studenci oraz pracownicy mogą realizować część studiów poza granicami kraju w tzw. uczelniach partnerskich. Oprócz wyjazdów na semestr lub rok możliwe są wyjazdy na 2-3 miesięczne praktyki zawodowe.

Komfortowe warunku studiowania i mieszkania
Uczelnia dysponuje własną, nowoczesną bazą dydaktyczną zlokalizowaną w centrum miasta. Odnowione i przystosowane do potrzeb studentów sale wykładowe, ćwiczeniowe oraz pracownie specjalistyczne w pełni zaspokajają potrzeby studentów i wykładowców. Do dyspozycji studentów są także 2 komfortowe Domy Studenckie ?AS".

Indywidualne podejście do studenta
Mniejsza uczelnia to jednocześnie mniej studentów, ale i więcej czasu nauczyciela akademickiego przeznaczonego dla studenta. Studenci nie są u nas traktowani anonimowo, pracownicy szybko nawiązują trwałe relacje, które nierzadko trwają całe lata, także po skończeniu studiów...

Szereg dodatkowych atrakcji kulturalnych i sportowych
Działające w uczelni Studenckie Koła Naukowe aktywnie animują życie kulturalne studentów. Liczba spotkań, wernisaży, wykładów otwartych, prelekcji czy też happeningów jest niezliczona. Osoby uprawiające sport mogą zaś dalej rozwijać swoje pasje w licznych sekcjach Akademickiego Związku Sportowego.

Studia popołudniowe. Bezpłatne studia dla 26+
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu prowadzi też bezpłatne studia dzienne w formule 26+ w trybie popołudniowym. Są to studia licencjackie, bezpłatne, skierowane zwłaszcza do tych kandydatów, którzy pracują zawodowo, opiekują się dziećmi lub wykonują inne obowiązki, które uniemożliwiają im uczestnictwo w zajęciach przedpołudniowych.

Studia popołudniowe realizowane są w oparciu o taki sam program studiów jak studia stacjonarne dzienne. Podobieństwo programów studiów sprawia, że studenci studiów popołudniowych mogą, w miarę wolnych miejsc, uczestniczyć w zajęciach skierowanych do studentów studiów stacjonarnych.

Certyfikat ECTS Label i DS Label
Nasza uczelnia znalazła się w gronie 25 europejskich ośrodków akademickich wyróżnionych przez Komisję Europejską certyfikatem ECTS Label ? znakiem jakości potwierdzającym dbałość uczelni o internacjonalizację kształcenia i ukierunkowanie procesu dydaktycznego na studenta. Wałbrzyska PWSZ jest także pierwszą polską państwową wyższą szkołą zawodową wyróżnioną przez unijną komisję edukacji.

W praktyce certyfikat przyznawany jest uczelni, która w poprawny sposób stosuje system ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) ? narzędzie wspierające organizację i zarządzanie procesem dydaktycznym oraz ułatwiające zaliczanie okresu studiów zrealizowanego przez studenta w innej uczelni. Przygotowane w sposób usystematyzowany karty przedmiotów i programy studiów dają możliwość lepszego zarządzania procesem kształcenia i ułatwiają eliminację nieefektywnych powtórzeń treści dydaktycznych.

PWSZ w Wałbrzychu jest jedyną polską uczelnią, która jednocześnie uzyskała certyfikat DS Label ? nagrodę przyznawaną uczelniom, w których suplement do dyplomu jest wydawany zgodnie ze wzorem opracowanym wspólnie przez Radę Europy, UNESCO i Komisję Europejską.

Kierunki studiów

Studia licencjackie:

Architektura wnętrz

Administracja

Filologia angielska (specjalizacja: język angielski i biznesie, język angielski w turystyce)

Pedagogika

Kosmetologia

Pielęgniarstwo

Techniki dentystyczne

Zarządzanie

Dietetyka

Rachunkowość i controlling 

 

Studia inżynierskie:

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Logistyka


Studia magisterskie:

Administracja

Logistyka