Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

adres:
 ul. Norwida 25/27
 50-375 Wrocław
 Wrocław
 dolnoslaskie

kontakt:
 tel. 713201075


Opis

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu łączy prawie 60-letnią tradycję z nowoczesnością. To dziś jedna z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce, lider działań innowacyjnych. Studentom gwarantuje nie tylko intelektualną przygodę i rozwój pozanaukowych pasji, ale zapewnia także solidne wykształcenie i umiejętności cenione na rynku pracy. O wielu absolwentów wrocławskiej uczelni przyrodniczej zabiegają pracodawcy.

 

Oferujemy:

 • studia w języku polskim i angielskim
 • udział w międzynarodowych programach edukacyjnych
 • możliwość pogłębiania zainteresowań i rozwijania naukowych pasji w studenckich kołach naukowych
 • prężnie działające Biuro Karier zajmujące się promocją absolwentów, gromadzeniem ofert pracy oraz kontaktami z pracodawcami
 • szanse rozwoju talentów w wielu dziedzinach kulturalnych i sportowych
 • e-learning czyli kształcenie na odległość
 • nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria
 • nowoczesne obiekty sportowe, także krytą pływalnię
 • wyróżniane w rankingach akademiki
 • wysokie stypendia rektorskie i socjalne

 

Szczycimy się:

 • międzynarodowymi certyfikatami jakości
 • nagrodami na międzynarodowych wystawach wynalazczości
 • projektami badawczymi finansowanymi ze środków europejskich
 • współpracą z ośrodkami naukowymi na wszystkich kontynentach
 • stacją permanentnych obserwacji satelitarnych
 • rolą lidera w klimatycznym KIC (Knowledge and Innovation Community)
 • statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w dziedzinie nauk rolniczych

 

Inicjujemy:

 • porozumienia środowiskowe i integrację uczelni
 • współpracę z biznesem w ramach konsorcjów i klastrów
 • działania na rzecz środowiska i regionu
 • projekty na rzecz poprawy jakości życia ludzi i zwierząt

 

Nasi Absolwenci:

 • są cenionymi specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy
 • stają się liderami lokalnych środowisk
 • robią karierę w nauce światowej, biznesie, finansach i polityce

 

Dołącz do nas, odwiedź stronę internetową: http://www.rekrutacja.upwr.edu.pl/
Facebook: www.facebook.com/UPrekrutacja
Instagram: www.instagram.com/upwr_rekrutacja
Snapchat: upwroclaw

Oferta edukacyjna

Oferta studiów 2018/2019

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu możesz podjąć studia:

Studia w języku angielskim
pełna oferta studiów w języku angielskim

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM

agrobiznes

architektura krajobrazu

bezpieczeństwo żywności

bioinformatyka

biologia

biologia człowieka

biotechnologia

biotechnologia stosowana roślin

budownictwo

ekonomia

geodezja i kartografia

gospodarka przestrzenna

inżynieria i gospodarka wodna

inżynieria środowiska

inżynieria bezpieczeństwa

medycyna roślin

ochrona środowiska

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

ogrodnictwo

rolnictwo

technika rolnicza i leśna

technologia i organizacja gastronomii -nowość

technologia żywności i żywienie człowieka

weterynaria

zarządzanie i inżynieria produkcji

zarządzanie jakością i analiza żywności

zootechnika

żywienie człowieka i dietetyka


 

SPECJALNOŚCI PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Master in Food Technology and Human Nutrition

Master in Horticulture

  -

- Veterinary Medicine

Master in Advanced Technologies in Chinese and Polish Horticulture- studia polsko-chińskie

Master in Animal Production Management - Chinese and European circumstances- studia polsko-chińskie

Master in Chinese and Polish tradition in shaping of the landscape - studia polsko-chińskie

- Master in laboratory techniques in biology

inż. - studia pierwszego stopnia dające tytuł inżynierskie
lic. - studia pierwszego stopnia dające tytuł licencjata
mgr - studia drugiego stopnia magisterskie

Zasady rekrutacji

Szczegóły rekrutacji pod TUTAJ