Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

adres:
 ul. Norwida 25/27
 50-375 Wrocław
 Wrocław
 dolnoslaskie

kontakt:
 tel. 713201075

www.rekrutacja.upwr.edu.pl


Opis

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu łączy prawie 60-letnią tradycję z nowoczesnością. To dziś jedna z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce, lider działań innowacyjnych. Studentom gwarantuje nie tylko intelektualną przygodę i rozwój pozanaukowych pasji, ale zapewnia także solidne wykształcenie i umiejętności cenione na rynku pracy. O wielu absolwentów wrocławskiej uczelni przyrodniczej zabiegają pracodawcy.

 

Oferujemy:

 • studia w języku polskim i angielskim
 • udział w międzynarodowych programach edukacyjnych
 • możliwość pogłębiania zainteresowań i rozwijania naukowych pasji w studenckich kołach naukowych
 • prężnie działające Biuro Karier zajmujące się promocją absolwentów, gromadzeniem ofert pracy oraz kontaktami z pracodawcami
 • szanse rozwoju talentów w wielu dziedzinach kulturalnych i sportowych
 • e-learning czyli kształcenie na odległość
 • nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne i laboratoria
 • nowoczesne obiekty sportowe, także krytą pływalnię
 • wyróżniane w rankingach akademiki
 • wysokie stypendia rektorskie i socjalne

 

Szczycimy się:

 • międzynarodowymi certyfikatami jakości
 • nagrodami na międzynarodowych wystawach wynalazczości
 • projektami badawczymi finansowanymi ze środków europejskich
 • współpracą z ośrodkami naukowymi na wszystkich kontynentach
 • stacją permanentnych obserwacji satelitarnych
 • rolą lidera w klimatycznym KIC (Knowledge and Innovation Community)
 • statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w dziedzinie nauk rolniczych

 

Inicjujemy:

 • porozumienia środowiskowe i integrację uczelni
 • współpracę z biznesem w ramach konsorcjów i klastrów
 • działania na rzecz środowiska i regionu
 • projekty na rzecz poprawy jakości życia ludzi i zwierząt

 

Nasi Absolwenci:

 • są cenionymi specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy
 • stają się liderami lokalnych środowisk
 • robią karierę w nauce światowej, biznesie, finansach i polityce

 

Dołącz do nas, odwiedź stronę internetową: www.rekrutacja.up.wroc.pl
Facebook: www.facebook.com/UPrekrutacja
Instagram: www.instagram.com/upwr_rekrutacja
Snapchat: upwroclaw

Oferta edukacyjna

Oferta studiów 2016/2017

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu możesz podjąć studia:

Studia w języku angielskim
pełna oferta studiów w języku angielskim

 

KIERUNEK STUDIA I STOPNIA STACJONARNE STUDIA II STOPNIA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
agrobiznes - nowość inż. mgr - -
architektura krajobrazu inż. mgr - mgr
bezpieczeństwo żywności inż. - - -
bioinformatyka lic. mgr inż. - -
biologia lic. mgr lic. mgr
biologia człowieka - nowość lic. - - -
biotechnologia inż. mgr - -
biotechnologia stosowana roślin - nowość inż. mgr - -
budownictwo inż. mgr inż. -
ekonomia lic. mgr - -
geodezja i kartografia inż. mgr inż. mgr
gospodarka przestrzenna inż. mgr - mgr
inżynieria i gospodarka wodna inż. mgr - -
inżynieria środowiska inż. mgr - mgr
inżynieria bezpieczeństwa inż. mgr - -
medycyna roślin inż. mgr* - -
ochrona środowiska inż. mgr inż. mgr
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami inż. mgr* - -
ogrodnictwo inż. mgr - -
rolnictwo inż. mgr inż. mgr
technika rolnicza i leśna inż. mgr - -
technologia żywości i żywienie człowieka inż. mgr - -
weterynaria studia jednolite magisterskie studia jednolite magisterskie
zarządzanie i inżynieria produkcji inż. mgr - -
zarządzanie jakością i analiza żywności inż. mgr - -
zootechnika inż. mgr inż. mgr
żywienie człowieka i dietetyka lic. mgr - -

 

SPECJALNOŚCI PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM

KIERUNEK STUDIÓW SPECJALNOŚĆ POZIOM STUDIÓW
architektura krajobrazu studia stacjonarne II stopnia
technologia żywości i żywienie człowieka Food Technology and Human Nutrition studia stacjonarne II stopnia
ogrodnictwo 1. produkcja ogrodnicza w języku angielskim
2. kształtowanie terenów zieleni w języku angielskim
studia stacjonarne II stopnia
biologia techniki laboratoryjne w biologii w języku angielskim studia stacjonarne II stopnia
weterynaria bez specjalności studia stacjonarne jednolite magisterskie

inż. - studia pierwszego stopnia dające tytuł inżynierskie
lic. - studia pierwszego stopnia dające tytuł licencjata
mgr - studia drugiego stopnia magisterskie

Zasady rekrutacji

Szczegóły rekrutacji pod TUTAJ