Politechnika Warszawska


  Pl. Politechniki 1
 00-661 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

tel. 222347412

www.pw.edu.pl