Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

adres:
 ul. Kaliskiego 2
 00-908 Warszawa 49
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 261837938