Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

 al. Grunwaldzka 238a
 80-266 Gdańsk
 Gdańsk
 pomorskie

tel. 585227519


Opis

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego. Nasze uczelnie znajdują się w 9 miastach w Polsce. Od 20 lat utrzymujemy się w czołówce szkół niepublicznych w regionie. W rankingu ogólnopolskim niepublicznych uczelni magisterskich miesięcznika "Perspektyw" nasza uczelnia została uznana jako numer 1 na Pomorzu. Nasza wizja to przekazywanie wiedzy w sposób nowoczesny oraz kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych w świecie biznesu.

Studia I st.

Finanse i rachunkowość
Nurtuje Cię świat liczb i wielkich pieniędzy? To jest kierunek właśnie dla Ciebie! Tu dowiesz się jak dysponować swoim budżetem, jak dokonywać transakcji i w co zainwestować. Poznasz świat biznesowego ryzyka i dowiesz się jak założyć własny biznes. Specjalistyczna, ale równocześnie interdyscyplinarna wiedza zdobyta na studiach pozwoli Ci uzyskać kwalifikacje niezbędne i tak cenione na finansowym rynku pracy.

Zarządzanie
Widzisz się w przyszłości na stanowisku kierowniczym i chcesz się do tego dobrze przygotować? Studia w WSB na tym kierunku pomogą Ci odkryć Twój potencjał, dostarczą wiedzy jak zostać członkiem kadry kierowniczej lub odpowiedzą na pytanie jak prowadzić własny biznes. Wszystkie specjalności koncentrują się na praktycznych umiejętnościach menedżerskich. Zarówno humanista, jak i osoba o umyśle ścisłym, znajdzie tu dla siebie miejsce.

Prawo w biznesie
Jest to kierunek adresowany do wielbicieli połączenia nauk humanistycznych i biznesu. To nowoczesne studia, które przygotują Cię do pełnienia funkcji prawno-menedżerskich oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dlatego jeśli interesuje Cię sposób funkcjonowania biznesu od środka, chcesz pracować w zespołach projektowych, wybierz właśnie prawo w biznesie. Jako absolwent tego kierunku znajdziesz pracę m.in. jako doradca ds. prawnych w instytucjach sektora publicznego i prywatnego oraz w biurach rachunkowych i doradczych.

Prawo - 5-letnie jednolite studia magisterskie
To jeden z najbardziej prestiżowych kierunków studiów, który daje ogromne możliwości wyboru ścieżki kariery zawodowej. Nie chodzi tu tylko o pracę w klasycznym ujęciu prawnika w todze, ale również w sektorze szeroko rozumianego biznesu czy realizowania się w służbie publicznej. Możesz mieć pewność, że zdobyte wykształcenie szybko zaprocentuje szerokimi możliwościami zatrudnienia. Tylko u nas przygotowanie do egzaminu na aplikacje wpisane jest do programu studiów. Zajęcia prowadzone są głównie przez praktyków, którzy oprócz wiedzy podzielą się z Wami swoimi doświadczeniami, ponieważ bardzo często łączą oni pracę dydaktyczną z praktyką prawniczą lub działalnością w organach władzy publicznej.

Logistyka
Logistyka jest dzisiaj jedną z najbardziej prężnie rozwijających się branż polskiej i światowej gospodarki. Przegląd ogłoszeń o pracę pokazuje, że dziś logistyk to jedno z bardziej poszukiwanych stanowisk na rynku pracy. Studia w WSB pozwalają na uzyskanie tytułu licencjata po 3 latach lub inżyniera po 3,5 roku studiów. Predyspozycje kandydata na taki kierunek to przede wszystkim umiejętności organizatorskie, zdolność samodzielnego formułowania problemów, kreatywność i wyobraźnia. Jeśli potrafisz planować i widzisz się w roli logistyka, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Turystyka i rekreacja
Turystyka jest coraz modniejszym sposobem spędzania wolnego czasu. Praca w obszarze usług turystycznych wymaga jednak specjalistycznych kompetencji i umiejętności. Kariera w dziale turystyki międzynarodowej i obsłudze ruchu turystycznego to możliwość zwiedzania świata, poznawania nowych kultur. Marzy Ci się rajski zaułek w Australii lub opisywanie zakątków Melbourne? Po tym kierunku łatwiej będzie Ci spełnić te marzenia. Przedmioty wykładane w ramach turystyki i rekreacji na WSB są dobrane w taki sposób, abyś mógł w ciągu 6 semestrów nauki zdobyć ciekawy zawód i jak najwięcej praktycznych umiejętności.

Psychologia w biznesie
Psychologia w biznesie dostarcza rzetelnej wiedzy o rzeczywistych mechanizmach rządzących emocjami, poznaniem i społecznym funkcjonowaniem w środowisku biznesowym. Bez wątpienia, pozwala to na skuteczniejsze zarządzanie i na efektywniejszą realizację celów biznesowych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Prężny i szybki rozwój Pomorza spowodował zapotrzebowanie na wykształconą kadrę z zakresu bezpieczeństwa. Wiąże się to m.in. z powstaniem w naszym regionie nowych jednostek administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także zespołów zarządzania kryzysowego oraz przedsiębiorstw zajmujących się ochroną osób i mienia. Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zdobędziesz unikalne połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego z kompetencjami zarządczymi.

Informatyka
To studia, które odpowiadają niemalejącemu zapotrzebowaniu na rynku pracy. Tytuł inżyniera w zakresie informatyki otwiera drzwi do kariery zawodowej i najbardziej atrakcyjnych pensji. Jako absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę i praktyczne umiejętność z zakresu technologii mobilnych, wirtualizacji biznesu, zastosowań IT w procesach biznesowych i zarządczych, co da Ci szerokie możliwości na rynku pracy. Nauczysz się tworzyć strony WWW, zarządzać bazami danych, konfigurować określone systemy zabezpieczeń i programowania.

Pedagogika
Dynamiczne przeobrażenia w świecie współczesnym, niosące konieczność long life learning, a z drugiej strony trudności wynikające ze starzenia się społeczeństwa oraz nowych dysfunkcji w relacjach społecznych wywołują zapotrzebowanie na pedagogów przygotowanych do pracy w nowych obszarach. Taka przestrzeń rysuje się m.in. w pracy z osobami dorosłymi i seniorami, a także działaniami zmierzającymi do e-włączania obywateli. Jako absolwent takich studiów będziesz mógł znaleźć pracę w instytucjach i organizacjach pozaszkolnych, których podstawą jest współpraca z człowiekiem (w tym wsparcie).

Filologia
Współczesny rynek pracy stawia przed kandydatami co raz wyższe wymagania. Znajomość języków obcych jest jednym z najważniejszych kryteriów. Stąd też Filologia pojawiła się w ofercie naszej uczelni. Stawiamy na język biznesowy oraz doświadczonych wykładowców. Kompetencje językowe po ukończeniu tego kierunku zbliżone są do języka ojczystego w mowie i piśmie.

Administracja
Wybierając administrację, stawiasz na wiedzę interdyscyplinarną. Podczas studiów zdobędziesz wykształcenie z obszarów prawa, administracji i ekonomii. Program studiów, a także dobór narzędzi dydaktycznych są tak dostosowane, żebyś mógł zdobytą wiedzę wykorzystać zarówno w pracy, jak i w życiu codziennym. Absolwent tego kierunku jest bardzo dobrze przygotowany do rozpoczęcia pracy w sektorze publicznym, jak również w prywatnych firmach. Administracja to kierunek, po którym zawsze znajdziesz zatrudnienie, gdyż rynek pracy będzie potrzebował specjalistów z tego obszaru

Multimedia i grafika komputerowa
Strona wizualna jest obecnie mocno wykorzystywana na rynku komercyjnym i osobistym. Strony internetowe i kanały mediów społecznościowych wspierają się multimediami w swoich przekazach. Dziś sprzedać coś oznacza zaprezentować to jak najlepiej. Zdjęcia, film, a także animacja i grafika są często wykorzystywane w biznesie. Kluczem dotarcia do klienta staje się dzisiaj projekt audio-wizualny. Studenci od samego początku zaczynają pracę na popularnych programach do tworzenia grafiki i multimediów. Dzięki temu szybko przechodzą do działania i rozwiązań praktycznych w swojej pracy zawodowej. Taka forma nauki pozwala na bieżąco w praktyce wykorzystać pozyskane umiejętności


Studia II st.

Oferujemy również studia II stopnia na kierunkach: Bezpieczeństwo Wewnętrzne, Finanse i Rachunkowość, Pedagogika, Logistyka, Zarządzanie

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Na tym kierunku stwarzamy doskonałe warunki do rozwijania wiedzy i nabywania umiejętności niezbędnych do oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania ich ewentualnym skutkom. Wybierając studia na naszej uczelni, zwiększasz swój udział w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa oraz swoje szanse na zatrudnienie w organach administracji państwowej i samorządowej. Ponadto w trakcie studiów gwarantujemy odpowiednie przygotowanie do pracy w formacjach mundurowych, takich jak: Siły Zbrojne, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna czy Służba Celna.

Finanse i Rachunkowość
We współczesnych organizacjach sprawne zarządzanie finansami stanowi jeden z ważniejszych czynników sukcesu. Uwzględnienie wielu zmiennych, istotnych dla powodzenia planów organizacji różnych typów, wymaga dużej wiedzy i specjalistycznych umiejętności. Absolwent studiów magisterskich na tym kierunku jest przygotowany do samodzielnego wykonywania specjalistycznych zadań w pionach finansowych różnych typów instytucji ? nie tylko finansowych i nie tylko gospodarczych

Logistyka
Zarządzanie logistyką obejmuje szerokie spektrum zagadnień, począwszy od zarządzania funkcją logistyczną przedsiębiorstwa, a skończywszy na operacyjnych aspektach realizacji procesów logistycznych. Właściwa organizacja i zarządzanie logistyką może stanowić kluczowy element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Dziś już nie wystarczy samo dostarczenie produktu odbiorcom, trzeba jeszcze umieć zrobić to terminowo i po konkurencyjnej cenie, pamiętając przy tym o zachowaniu najwyższej jakości usług. Niezbędnym elementem tego procesu jest dobrze wykształcony menedżer, który sprawnie zarządza tymi procesami. Absolwent uzupełniających studiów II stopnia kierunku logistyka w WSB z łatwością poradzi sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami

Pedagogika
Dobry pedagog inspiruje i rozwija potencjał każdego człowieka. Nasz program studiów oraz zajęcia prowadzone przez doświadczonych praktyków zapewniają kształcenie świadomych swojej roli zawodowej, empatycznych i kreatywnych absolwentów

Zarządzanie
Menedżer przyszłości ma wzmożoną świadomość własnego potencjału ? potrafi dokonać autorefleksji (zna swoje mocne i słabe strony), umie słuchać i liczy na konstruktywną krytykę. To osoba, która doskonali zarządzanie organizacją oraz zespołem poprzez samodoskonalenie ? prosi o informację zwrotną (feedback), cechuje się ciągłą potrzebą samorozwoju (uzupełniania wiedzy dziedzinowej i rozwijania kompetencji miękkich). Szanuje odmienność innych ludzi, z którymi współpracuje. To osoba, która potrafi w sposób naturalny zyskać szacunek współpracowników i tworzyć sprzyjające kreatywności środowisko pracy

Zasady rekrutacji

Kto może zostać studentem?
Studentem studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

KROK 1. Co musisz zrobić?
? Wybierz kierunek dla siebie (Zobacz kierunki studiów I stopnia w WSB w Gdańsku)
? Zapisz się online
Wypełnij formularz na stronie www, a system automatycznie wygeneruje wypełnione dokumenty, które po zakończeniu rejestracji zostaną wysłane na Twój adres e-mail.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Co zyskujesz?
? Zapisujesz się na aktualną promocję.
? Rezerwujesz sobie miejsce.
? Masz to z głowy!

KROK 2. Co musisz zrobić?
Zgromadź i wypełnij komplet dokumentów.
Lista potrzebnych dokumentów:
? kwestionariusz z podaniem( po wypełnieniu online, wróci do Ciebie na maila)
? kserokopia świadectwa maturalnego ? oryginał lub odpis do wglądu
? 2 kolorowe zdjęcia (zgodnie z wymogami do dowodu osobistego)
? kserokopia dowodu tożsamości
? umowa w dwóch egzemplarzach (po zapisie online wróci do Ciebie na maila)
? ślubowanie (po zapisie online wróci do Ciebie na maila)
? kopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej (w przypadku zmiany nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji)
Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące z nich możesz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.

KROK 3. Co musisz zrobić?
? przyjdź do Biura Rekrutacji
? złóż komplet dokumentów
? odbierz decyzję o przyjęciu
? podpisz umowę edukacyjną (jeśli nie uda Ci się do nas dotrzeć, po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem biura możesz wysłać dokumenty pocztą tradycyjną )
Bądź spokojny:
W razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji udzielą Ci pomocy i wszystkich potrzebnych informacji.
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów otrzymasz decyzję o przyjęciu. Otrzymasz również informacje o tym kiedy uzyskasz dostęp do swoich planów, harmonogramów i legitymacji.

KROK 4. Co musisz zrobić?
Jesteś już studentem WSB!
We wrześniu bedziesz mógł m.in.:
? zalogować się do Extranetu
? sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu
? dowiedzieć się, kiedy odbędzie się inauguracja dla studentów I roku

Warunki przyjęcia na studia:
? O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
? złożenie kompletu wymienionych wyżej dokumentów
? otrzymanie decyzji o przyjęciu
? podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych
? złożenie ślubowania