Gdańska Szkoła Wyższa

 ul. Biskupia 24b
 80-875 Gdańsk
 Gdańsk
 pomorskie

tel. 583050889


Opis

Gdańska Szkoła Wyższa - eXpert w nauczaniu zaocznym

ADMINISTRACJA| KRYMINOLOGIA | SOCJOLOGIA | PEDAGOGIKA |EKONOMIA|
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE| TURYSTYKA I REKREACJA| ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU|
GOSPODARKA PRZESTRZENNA| ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI |
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKR. SZTUK PLASTYCZNYCH

Gdańsk, Tczew, Słupsk, Koszalin, Olsztyn
dzienne / zaoczne / e-learningowe

licencjackie/ inżynierskie/ magisterskie/ podyplomowe

 

O Uczelni

Gdańska Szkoła Wyższa (GSW) z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku. Do 2011 r. Uczelnia była znana pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Rozwój Uczelni i utworzenie nowych kierunków studiów, spowodowały zmianę nazwy. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 244. GSW jest uczelnią silną i wiarygodną, czego dowodem są akredytacje PKA oraz uzyskiwane już od 12 lat certyfikaty "Wiarygodna Szkoła. Dobra Uczelnia. Dobra Praca". Oprócz tego posiadamy tytuł "Jakość Roku".

GSW to Uczelnia z tradycjami, działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci Uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Są wśród nich zarówno osoby o bogatym dorobku i doświadczeniu akademickim, jak też osoby o znaczącym dorobku zawodowym, zatrudnione na eksponowanych stanowiskach.

 

Studia

W Gdańskiej Szkole Wyższej istnieje możliwość nauki w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz e-learningowym - nauka na odległość. Uczelnia korzystając z platformy Moodle wspiera tradycyjny tok kształcenia formami nowoczesnej edukacji i umożliwia studiowanie osobom pracującym w trybie pracy nienormowanej, zmianowej lub przebywającym za granicą. Nauka przez Internet to 60% zajęć na platformie Moodle, 40% w formie zajęć niestacjonarnych (średnio 4-5 zjazdów w semestrze).

 

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:

 • studia pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie i 7-semestralne inżynierskie),
 • studia drugiego stopnia uzupełniające (3 i 4-semestralne magisterskie),
 • studia podyplomowe (2 i 3-semestralne).

 

Studia I stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym), na wydziałach: Nauk Inżynierskich i Nauk Społecznych. Naukę można podjąć też w Wydziałach Zamiejscowych w: Tczewie, Słupsku, Koszalinie i Olsztynie. Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera (w zależności od wybranego kierunku studiów).

Studia II stopnia odbywają się na dwóch wydziałach. Wydziale Nauk Społecznych i Wydziale Nauk Inżynierskich w systemie niestacjonarnym (zaocznym i e-learningowym). Studia kończą się uzyskaniem wykształcenia wyższego z tytułem magistra.

 

Rekrutacja
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:

 • na semestr zimowy, w okresie od maja do października, zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • na semestr letni, w okresie od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w lutym.

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty.

Kontakt
Gdańska Szkoła Wyższa
GDAŃSK ul. Biskupia 24 B, 80-875 Gdańsk
tel. (58) 305 08 12 wew. 46, wew. 49
tel. (58) 305 08 89 wew. 46, wew. 49
rekrutacja@gsw.gda.pl
gsw.gda.pl

Wydziały Zamiejscowe GSW, w których można studiować
TCZEW ul. Parkowa 1 tel. 58 53 00 129, 696 023 554, tczew@ gsw.gda.pl
OLSZTYN ul. Piłsudskiego 61 tel. 89 533 04 29, olsztyn@gsw.gda.pl
SŁUPSK ul. Koszalińska 9 tel. 59 841 47 45, slupsk@ gsw.gda.pl
KOSZALIN ul. Chałubińskiego 15 (budynek Europejskiego Centrum Edukacyjnego) tel. 6000 11 672, (94) 345-43-95, koszalin@gsw.gda.pl

 

www.gsw.gda.pl

 

Naszym Studentom oferujemy

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zarówno teoretyków jak i praktyków;
 • rozbudowany system stypendialny;
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;
 • możliwość udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych organizowanych przez GSW; liczne Studenckie Koła Naukowe, między innymi:
  • Prawa Administracyjnego
  • Zarządzania i Inżynierii Produkcji
  • Menedżerskie
  • Public Relations
  • Socjologiczno - Filozoficznego
  • Kryminalistyki i Medycyny Sadowej
  • Projektów Unijnych
 • działające pod kierunkiem wykładowców - pasjonatów;
 • własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne;
 • dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii;
 • naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie - budynek wybudowany w latach 1828 - 1833 jako Reduta Koszarowa.

 

Kampus GSW

Nowy kampus GSW przy ul. Biskupiej 24B, o powierzchni terenu 0,9 ha, stanowi okazały 3-kondygnacyjny, odrestaurowany budynek zabytkowej reduty koszarowej (cały obiekt wpisany jest do rejestru zabytków), fragmentarycznie otoczony zabytkowym murem, z dwoma parkingami. Kampus zlokalizowany jest na szczycie Biskupiej Górki, w dzielnicy Gdańsk Śródmieście. Trójskrzydłowy budynek, w którym mieści się Gdańska Szkoła Wyższa jest wyposażony w windę i ma trzy poziomy: podziemia, parter i piętro. Mamy tu:

 • duży bezpłatny parking
 • windę
 • sekretariat Rektora i Kanclerza
 • Dziekanat
 • Rekrutację
 • Biuro karier
 • Bibliotekę z czytelnią
 • Wydawnictwo uczelniane
 • Studium podyplomowe
 • aule, sale wykładowe i audytoria wyposażone w sprzęt multimedialny
 • Lektoraty
 • Laboratoria:
  • informatyki,
  • sterowania produkcją,
  • elektroniki,
  • elektrotechniki,
  • fizyki i miernictwa,
  • chemii, ekologii i ochrony środowiska,
  • kryminalistyki i medycyny sadowej
 • bufet
 • automaty z napojami i przekąskami

W trosce o bezpieczeństwo Studentów teren Uczelni jest zamknięty oraz objęty całodobowym monitoringiem i ochroną.

Oferta edukacyjna

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Licencjackie (6-semestralne)
Kierunek: ADMINISTRACJA 

Specjalności:

 • administracja biznesowa
 • administracja europejska
 • administracja publiczna
 • administracja zdrowia publicznego
 • administrowanie informacją
 • bezpieczeństwo publiczne
 • finanse i rachunkowość
 • polityka ludnościowa (demograficzna)

Kierunek:  EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH 
Kierunek: EKONOMIA

Specjalności:

 • finanse i rachunkowość
 • polityka ludnościowa (demograficzna)
 • projekty unijne
 • zarządzanie

Kierunek: KRYMINOLOGIA
Specjalności:

 • kryminalistyka
 • kuratorska
 • patologie społeczne
 • penitencjarna

Kierunek: PEDAGOGIKA 
Specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • psychopedagogika z terapią pedagogiczną

Kierunek: SOCJOLOGIA 
Specjalności:

 • socjologia administracji
 • socjologia bezpieczeństwa

Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:

 • administracja europejska
 • biznes międzynarodowy

Kiebrunek: TURYSTYKA I REKREACJA 
Specjalności: 

 • zarządzanie w turystyce
 • dietetyka i usługi żywieniowe

Inżynierskie (7-semestralne)
Kierunek: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU 

Specjalność: inżynieria krajobrazu

Kierunek: GOSPODARKA PRZESTRZENNA 
Specjalności:

 • gospodarka nieruchomościami
 • urbanistyka

Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:

 • informatyka w przemyśle
 • nżynieria budownictwa
 • inżynieria ochrony środowiska
 • inżynieria produkcji
 • logistyka i zarządzanie transporte
 • mechatronika

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Magisterskie uzupełniające (4-semestralne)
Kierunek: ADMINISTRACJA
 
Specjalności:

 • administracja
 • finanse i rachunkowość
 • psychopedagogika pracy
 • zarządzanie

Magisterskie uzupełniające (3 semestralne dla osób z dyplomem inżyniera i 4 semestralne dla osób tytułem licencjata)
Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalności:

 • inżynieria zarządzania
 • mechatronika
 • odnawialne źródła energii
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie logistyką
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Chemia z elementami informatyki - kierunek nauczycielski
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Dietetyka
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne
 • Finansowanie inwestycji i innowacji ze źródeł zewnętrznych
 • Fizyka z elementami informatyki - kierunek nauczycielski
 • Grafika w reklamie
 • Matematyka z elementami informatyki- kierunek nauczycielski
 • Mechatronika w kształceniu zawodowym
 • Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Rachunkowość i doradztwo podatkowe
 • Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
 • Socjologia bezpieczeństwa
 • Socjoterapia
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie antykryzysowe
 • Zarządzanie gamedevelopmentem
 • Zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie placówką oświatową - menedżer oświaty
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków publicznych
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie przemysłem kreatywnym
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia

 

ZAPRASZAMY NA STUDIA!

Wybierz kierunek:

 

Kierunki/kategorie

Kierunki w Gdańskiej Szkole Wyższej

Bezpieczeństwo

Kierunek: Kryminologia

Kierunek: Administracja, specjalność: bezpieczeństwo publiczne

Hotelarstwo, turystyka, sport

Kierunek: Turystyka i rekreacja

Kierunki artystyczne

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Kierunki ekonomiczno-biznesowe

Kierunek: Ekonomia

Kierunek: Administracja, specjalność: administracja biznesowa

Kierunki humanistyczno-społeczne

Kierunek: Socjologia

Administracja, Pedagogika, Kryminologia, Stosunki międzynarodowe

Kierunki logistyczne

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność: logistyka i zarządzanie transportem

Kierunki pedagogiczne

Kierunek: Pedagogika

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Kierunki przyrodnicze

Kierunek: Architektura krajobrazu

Kierunki techniczne

Kierunki: Architektura krajobrazu, Gospodarka przestrzenna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Prawo i administracja

Kierunek: Kryminologia, Administracja

Stosunki międzynarodowe

Kierunek: Stosunki międzynarodowe

Zasady rekrutacji

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi nabór na studia wyższe pierwszego stopnia, drugiego stopnia i studia podyplomowe na wszystkie kierunki. Studia są dostępne w trybie stacjonarnym - dziennym i niestacjonarnym: zaocznym i e-learningowym. Rekrutacja prowadzona jest dwa razy do roku:

 • na semestr zimowy, w okresie od maja do października, zajęcia rozpoczynają się w październiku,
 • na semestr letni, w okresie od grudnia do lutego, zajęcia rozpoczynają się w lutym.

 

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia przyjmowani są bez egzaminów wstępnych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Aby stać się studentem Gdańskiej Szkoły Wyższej, należy złożyć w Dziale Rekrutacji wymagane dokumenty:

Studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie)
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
1. posiadanie świadectwa dojrzałości;
2. zawarcie umowy o odpłatności za studia;
3. dokonanie wpłaty wpisowego;
4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości, oryginał do wglądu;
 • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
 • 4 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • dowód wpłaty wpisowego; w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty; w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w rekrutacji lub do pobrania ze strony gsw.gda.pl). 

 

Studia II stopnia (magisterskie)
Warunkiem przyjęcia na studia jest:
1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich);
2. zawarcie umowy o odpłatności za studia;
3. dokonanie wpłaty wpisowego;
4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia, oryginał do wglądu;
 • kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia, oryginał do wglądu;
 • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
 • 4 jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 • dowód wpłaty wpisowego; w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty; w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia (dostępna w rekrutacji lub do pobrania ze strony internetowej). 

 

Studia podyplomowe
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:
1. posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia;
2. zawarcie umowy o odpłatności za studia;
3. dokonanie wpłaty wpisowego;

 • 4. złożenie niżej wymienionych dokumentów:
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów, oryginał do wglądu;
 • kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
 • 1 aktualna fotografia,
 • dowód wpłaty wpisowego; w jednostkach zamiejscowych (poza Gdańskiem) wpłatę wpisowego należy uiścić wyłącznie przelewem lub wpłatą na konto w urzędzie pocztowym; w trakcie rekrutacji prosimy o złożenie dowodu wpłaty; w siedzibie GSW w Gdańsku wpłatę wpisowego przyjmujemy również gotówką;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy);
 • wypełniona ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe (dostępna w rekrutacji lub do pobrania ze strony internetowej).