Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

adres:
 ul. Świeradowska 43
 02-662 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 225435430

www.lazarski.pl


Opis

 • Niekwestionowany lider rankingów uczelni wyższych

 

 

 • Ponad 20 lat doświadczenia w kształceniu najlepszych

 

 

 • Najlepsza kadra naukowa z bogatym doświadczeniem

 

 

 • Najlepsze studia anglojęzyczne z brytyjskim dyplomem

 

 

 • Międzynarodowe środowisko

 

Wybór studiów to jedna z tych decyzji, która determinuje całe późniejsze życie. Warto więc wybrać uczelnię, która nie tylko oferuje wykształcenie na najwyższym poziomie, ale też wyposaża młodego człowieka w unikalne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności.  

 

Uczelnia Łazarskiego spełnia te wymagania. Jest to miejsce, które dzięki nieustającej pracy nad jakością nauczania, a także potwierdzonym sukcesom absolwentów i studentów w sferze zawodowej, zdobywa uznanie instytucji oceniających, zarówno w kraju, jak i za granicą.   Łazarski uzyskał najlepsze wyniki wśród polskich szkół wyższych w rankingu U-Multirank, przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej. Znaleźliśmy się także w elitarnym gronie 8 proc. najwyżej ocenionych spośród wszystkich uczelni z całego świata biorących udział w rankingu, obok Harvard University i Masachussets Institute of Technology. Wygrywamy także w polskich zestawieniach. Posiadamy najlepszy Wydział prawa i administracji wśród uczelni niepublicznych według rankingu "Rzeczpospolitej"  i "Dziennika Gazety Prawnej", i najlepszy praktycznie kształcący wydział Ekonomii i Zarządzania według magazynu "Brief". Nasze programy anglojęzyczne z Business Economics i International Relations, realizowane są według najwyższych standardach anglosaskich. Studia te, oceniane przez wykładowców i studentów, jako najlepsze w Polsce, dają możliwość uzyskania 2 dyplomów: Uczelni Łazarskiego i renomowanego, brytyjskiego Coventry University.

 

Misją uczelni jest sukces naszego studenta. Dlatego większość z naszych wykładowców to uznani specjaliści i praktycy. Do optymalizacji programu nauczania wykorzystujemy najnowsze badania naukowe, organizujemy konsultacje z przedstawicielami biznesu, administracji, samorządu zawodowego i terytorialnego.

 

Oferujemy gruntowne i wszechstronne przygotowanie do kariery w wybranych zawodach, dzięki bogatym programom kształcenia, które łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi.

 

Stale doskonalimy ofertę edukacyjną, wiedząc, że tylko w ten sposób możemy sprostać wymaganiom naszych czasów. Młodzież oczekuje zdobycia ciekawego i opłacalnego zawodu, a środowiska biznesu, samorządy i kręgi polityki pożądają wszechstronnie przygotowanych absolwentów, którzy sprawnie poruszają się na krajowej i międzynarodowej arenie gospodarczej.

 

Te cele osiągamy dzięki dużemu zaangażowaniu naszych 250 wykładowców przy realizacji programów studiów, przygotowanych w ścisłym współdziałaniu z przedstawicielami biznesu, administracji, samorządu zawodowego i terytorialnego. Daje to gwarancje nie tylko kształcenia w obszarach, w których jest zapotrzebowanie na specjalistów, ale również buduje przewagę naszych absolwentów, gdyż realizowane zajęcia mają bardzo praktyczny charakter. W tym roku akademickim uruchomimy kilka nowych specjalizacji, np. zarządzanie sprzedażą, rachunkowość w małych i średnich firmach, specjalizacje w obszarze logistyki czy ekonomia energetyki.

 

Jesteśmy dumni z naszego Wydziału Prawa i Administracji, który jest niekwestionowanym liderem rankingów, jak i naszych studiów anglojęzycznych z Business Economics i International Relations, realizowanych w najwyższych standardach anglosaskich. Studia te - oceniane przez wykładowców i studentów, jako najlepsze w Polsce  - dają możliwość uzyskania 2 dyplomów: Uczelni Łazarskiego i renomowanego, brytyjskiego Coventry University.   Wszystkie programy studiów pozwalają studentom Uczelni Łazarskiego na indywidualne budowanie ścieżki kształcenia i swojego CV poprzez udział w polskich i międzynarodowych stażach, zdobywanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie dodatkowej, najbardziej cenionej na rynku wiedzy. Indywidualnie kształtowany tok studiów zostawia również margines na realizację pasji i zainteresowań pozazawodowych.   Warto studiować w Uczelni Łazarskiego, by zdobyć wiedzę w dobrym towarzystwie i dołączyć do grona ponad 26 tysięcy naszych absolwentów, którzy odnoszą sukcesy zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych rynkach pracy.   Jeśli myślisz poważnie o swojej przyszłości - wybierz uczelnię, która stanie się przepustką do Twoich sukcesów na polskim i międzynarodowych rynkach pracy.

 

Zdecyduj mądrze.

 

Naszą pełną ofertę edukacyjną znajdą Państwo na stronie www.rekrutacja.lazarski.pl.

Oferta edukacyjna

OFERTA STUDIÓW POLSKOJĘZYCZNYCH

 

NOWY - KIERUNEK LEKARSKI - studia jednolite magisterskie

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
PRAWO

 • Prawo Medyczne
 • Prawo Energetyczne
 • Prawo Europejskie
 • Prawo farmaceutyczne
 • Prawo fuzji i przejęć
 • Prawo sądowe
 • Prawo lotnicze
 • Prawo mediów
 • Prawo nowych technologii
 • Prawo telekomunikacyjne
 • Prawo ochrony środowiska (prawdopodobnie nie będzie)
 • Prawo podatkowe
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo sportowe
 • Prawo nieruchomości
 • Prawo korporacyjne
 • Moduł zwalczania przestępczości


STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA

 • Administrowanie jednostkami samorządu terytorialnego
 • Administrowanie organizacjami
 • Administrowanie państwem
 • Administrowanie służbami porządku publicznego
 • Administrowanie w Unii Europejskiej


STUDIA II STOPNIA

ADMINISTRACJA

 • Administracja europejska, rządowa i samorządowa
 • Gospodarowanie nieruchomościami
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie ochroną zdrowia

PRAWO W BIZNESIE

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

STUDIA I STOPNIA

EKONOMIA

 • Analiza ekonomiczna i biznesowa
 • Ekonomia Menadżerska

ZARZĄDZANIE

 • Innowacje i przedsiębiorczość w firmie
 • Marketing interaktywny
 • E-commerce
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 • Rynki finansowe
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość i Audyt

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 • Handel zagraniczny w dobie globalizacji
 • Studia europejskie
 • Transport, spedycja, logistykaSTUDIA II STOPNIA

EKONOMIA

 • Ekonomia Rozwoju
 • Finanse i Bankowość
 • Zarządzanie projektami
 • Kapitał ludzki w organizacji

 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Handel i logistyka w wymiarze międzynarodowymOFERTA STUDIÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

STUDIA ZAKOŃCZONE 1 DYPLOMEM
STUDIA I STOPNIA

BA IN MANAGEMENT

 • Tourism and Travel Management
 • E-business
 • Logistics

 

BA IN BUSINESS ECONOMICS

BA IN INTERNATIONAL RELATIONS

 • International Relations and European Studies

 

STUDIA II STOPNIA

MSC IN INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS

MA IN INTERNATIONAL RELATIONS

 • European Administration
 • Leadership and StatecraftSTUDIA ZAKOŃCZONE 2 DYPLOMAMI
STUDIA I STOPNIA

BA IN BUSINESS ECONOMICS

BA IN INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEN STUDIESSTUDIA II STOPNIA

MSC IN INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS

MASTER OF ARTS IN INTERNATIONAL RELATIONS

Zasady rekrutacji

Aby zostać studentem Uczelni Łazarskiego, należy:

 • Wybrać interesujący kierunek i zarejestrować się online
 • Dokonać opłaty rekrutacyjnej i złożyć dokumenty w Biurze Rekrutacji
 • Odebrać numer albumu

 

Biuro Rekrutacji
sektor F, parter, pok. 63
rekrutacja@lazarski.edu.pl
telefon: (22) 54 35 555 / 501
513 037 680

ZAPRASZAMY

 • od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00
 • w okresie lipiec - wrzesień:
  od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00
  w soboty od 9:00 do 14:00

 

Dokumenty składane przy zapisie:

 • formularz zgłoszeniowy
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy nowej matury)
 • dowód tożsamości - do wglądu i skopiowania przez pracownika uczelni
 • 1 fotografia (wymiary, jak do dowodu - 34mm x 45mm)
 • dowód wpłaty wpisowego - 400zł (potwierdzenie przelewu lub paragon z kasy)

 

dodatkowo na studia II stopnia:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem,

 

dodatkowo na studia w języku angielskim:

 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2

 

Podstawą przyjęcia kandydatów do Uczelni Łazarskiego na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie jest uzyskanie 240 punktów rekrutacyjnych w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Podstawą przyjęcia kandydatów do Uczelni Łazarskiego na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich).

Istnieje możliwość podjęcia studiów II stopnia także po niepokrewnym kierunku. Na podstawie suplementu do dyplomu Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o ewentualnej konieczności uzupełnienia różnic programowych. Jednakże na I semestrze studiów przewidziane są także przedmioty podstawowe, dzięki którym zazwyczaj absolwenci innych kierunków, nie muszą już uzupełniać różnić programowych.

 

Dokumentem potwierdzającym znajomość języka może być:

 

na studia I stopnia:

 • certyfikat międzynarodowy
 • międzynarodowe świadectwo maturalne (matura IB)
 • europejskie świadectwo maturalne (matura EB)
 • świadectwo maturalne, potwierdzające odbywanie całego toku nauki w języku angielskim.

 

na studia II stopnia:

 • certyfikat międzynarodowy
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich) potwierdzający odbywanie całego toku studiów w języku angielskim.

 

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka należy przystąpić do testu weryfikującego, przeprowadzanego pod koniec września na terenie Uczelni.

 

Sposób przeliczania punktów dla osób z "nową maturą"

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych pisemnych z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

poziom podstawowy 1% = 1,5 pkt

poziom rozszerzony 1% = 2 pkt

 

Sposób przeliczania punktów dla osób ze "starą maturą"

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości ze wszystkich przedmiotów objętych egzaminem dojrzałości w części pisemnej i ustnej, które będą przeliczane według przelicznika:

Skala 1-6

skala 2-5

2 (dop /mierny) - 20pkt

 

3 (dst) - 45pkt

3 (dst) - 50

4 (db) - 70pkt

4 (db) - 80

5 (bdb) - 100pkt

5 (bdb) - 120

6 (cel) - 120

 

 

 

 

 

 

 

Sposób przeliczania punktów dla osób z maturą międzynarodową

Brane są pod uwagę wyniki egzaminów z 3 przedmiotów wskazanych przez kandydata, które będą przeliczane według przelicznika:

Ocena

Punkty SL

Punkty HL

7

150

200

6

135

180

5

112,5

150

4

90

120

3

67,5

90

2

45

60

1

0

0
Zniżki w czesnym za wysokie wyniki na maturze

Wyróżniający się absolwenci szkół średnich, ubiegający się o przyjęcie do Uczelni Łazarskiego na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie, zgodnie z Zasadami i trybem przyjmowania na studia otrzymają zniżki w opłatach za pierwszy rok nauki, jeśli zapiszą się do 31 sierpnia i w wyniku obliczenia punktów rekrutacyjnych otrzymają:

 

600 - 500 punktów rekrutacyjnych - 50% zniżki

499 - 400 punktów rekrutacyjnych - 30% zniżki

 

https://rekrutacja-on-line.lazarski.pl/

Próg punktowy oraz zniżka nie dotyczy kandydatów aplikujących na studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) oraz kandydatów zapisujących się na wyższe semestry, na podstawie decyzji Dziekana Wydziału.