Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 al. Chruściela 103
 00-910 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

tel. 261814016