Politechnika Białostocka


 ul. Wiejska 45a
 15-351 Białystok
 Białystok
 podlaskie

tel. 857467147

pb.edu.pl