Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

adres:
  Al. Mickiewicza 30
 30-059 Kraków
 Kraków
 malopolskie

kontakt:
 tel. 126172222


Opis

Akademia Górniczo-Hutnicza to jedna z najlepszych i najbardziej renomowanych oraz nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach państwowych wyższych uczelni. Jest Uczelnią przodującą w Polsce w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej. O popularności naszej Uczelni decyduje również długa i bogata tradycja - Akademia ma 90 lat i w ciągu wszystkich tych lat doskonale kształciła kadry najpotrzebniejszych Polsce inżynierów. Nasza uczelnia ma także jeszcze inne atuty: doskonała lokalizacja na terenie najpiękniejszego polskiego miasta - Krakowa, własny kampus dający możliwość wygodnego zamieszkania ponad 9 tysiącom studentów w niewielkiej odległości od budynków dydaktycznych i naukowych uczelni, nowoczesna baza naukowo-dydaktyczna z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę, żywa i stale rozwijana współpraca krajowa i zagraniczna z innymi uczelniami, liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz niepowtarzalna atmosfera studiowania. Dyplom AGH otwiera drzwi najlepszych firm i przedsiębiorstw w kraju i za granicą, a nasi absolwenci cieszą się bardzo dobrą opinią pracodawców.

 

Na 15 Wydziałach AGH, a także w Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej studiuje 34 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz ponad 550 uczestników studiów doktoranckich. AGH kształci ponad 3000 osób na studiach podyplomowych. Studenci zdobywają kwalifikacje na 32 kierunkach, w ponad 170 specjalnościach, mając możliwość nauki przy pomocy wirtualnej platformy e-learningowej oraz w obcym języku.

 

Godna uwagi jest różnorodność oferowanych przez AGH kierunków kształcenia. Oprócz tradycyjnych Wydziałów, ściśle związanych z górnictwem czy hutnictwem, mamy Wydziały zajmujące się m.in. informatyką, telekomunikacją, automatyką, robotyką, nowymi materiałami, fizyką techniczną, matematyką stosowaną, a także zarządzaniem i socjologią. Uruchomione zostały także nowe kierunki: geofizyka, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria akustyczna czy kulturoznawstwo. W ramach tradycyjnych kierunków kształcenia powstają nowe specjalności, np. matematyka finansowa na Wydziale Matematyki Stosowanej.

 

Dysponujemy 600 laboratoriami i 330 salami, wykładowymi różnej wielkości! To bardzo dobra baza do prowadzenia kształcenia i badań naukowych na poziomie światowym. Uczelnia dysponuje nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą.

 

Praktyki i staże dla studentów. AGH nieustannie współpracuje z wieloma branżami przemysłu. Konsekwencją tej współpracy są umowy o współpracy z takimi firmami jak IBM, CEMEX, LAFARGE, VALEO i wiele innych. Podstawowym punktem każdej z nich jest zapewnienie praktyk w zakładach firmowych dla studentów Akademii. Najlepsi praktykanci po odbyciu krótkiego stażu znajdują zazwyczaj zatrudnienie w tych firmach. Kształcimy dobrze i nowocześnie po to, by nasi absolwenci mieli pracę. Osoby chcące spróbować swoich sił prowadząc własną działalność gospodarczą mogą skorzystać z pomocy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH, który pomoże zniwelować do minimum koszty wynajmu i wyposażenia biura, prowadzenia księgowości oraz udzieli porad prawnych.

 

Wymiana krajowa i zagraniczna. Ważnym elementem kształcenia w AGH jest wymiana zagraniczna. Możliwość odbywania praktyk za granicą, a także możliwość równoległego studiowania na dwóch uczelniach ? krajowej i zagranicznej.

 

Niepowtarzalna atmosfera. Nie samą nauką żyje student - zwłaszcza w AGH i szczególnie w Krakowie. Za rozwojem intelektualnym podąża rozwój kulturalny i sportowy. Liczne organizacje działające w AGH dają możliwość kontynuacji swoich dotychczasowych zainteresowań, jak i odkrywania nowych. Możliwości jest naprawdę wiele, poczynając od zespołów artystycznych (świetnym przykładem jest studencka Orkiestra Reprezentacyjna AGH), poprzez standardowe formy rekreacji (turystyka piesza, rowerowa), na dość specjalistycznych agendach kończąc (kluby: wysokogórski, podwodny, speleologiczny, żeglarski, rozgłośnia radiowa). Wszystkich studentów AGH reprezentuje Samorząd Studentów, który prowadzi w naszej Uczelni działalność w zakresie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportowych, organizując liczne rajdy wydziałowe, bale wydziałowe, spotkania z okazji Dnia Górnika i Hutnika oraz chyba najpopularniejsze w środowisku studenckim - Krakowskie Juvenalia.

 

Możliwości rozwijania swoich zainteresowań. Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań związanych z kierunkiem studiów poprzez przynależność i udział w pracach prawie 80-ciu kół naukowych o coraz ciekawszych profilach.

 

Dbamy o sprawność fizyczną. Rozwój bazy sportowej jest jednym z priorytetów Uczelni. Dysponujemy zmodernizowaną halą sportową z zespołem boisk (siatkówka, koszykówka, badminton) i sal (aerobik, tenis stołowy). Studenci mają do dyspozycji boiska piłkarskie, korty tenisowe, boiska do siatkówki i koszykówki oraz nowoczesny basen. Uczelniany Klub AZS AGH to największy w środowisku akademickim Krakowa i jeden z największych w Polsce klub sportowy, mający aż 20 sekcji sportowych.

 

Największy studencki kampus w Polsce. Miasteczko Studenckie AGH to największy kampus w Polsce. 22 domów studenckich rozmieszczonych na 16 ha powierzchni zapewnia ponad 9000 miejsc dlastudentów. Miasteczko zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów dydaktycznych. Na terenie Miasteczka Studenckiego AGH znajdują się: kluby studenckie: "Studio", "Filutek", "Zaścianek", "Karlik", "Gwarek", Radio Akademickie, poczta, bank, przedszkole, hala sportowa, boiska i korty tenisowe, klub fitness, klub bilardowy, supermarket, punkty handlowe, gastronomiczne i usługowe, basen oraz Centrum Diagnostyczno-Medyczne "SCANMED", świadczące usługi dla studentów i pracowników szkół wyższych Krakowa.

 

Przyjazna osobom niepełnosprawnym. Akademia Górniczo-Hutnicza jest otwarta na potrzeby osób niepełnosprawnych. Staramy się zapewnić tym osobom możliwość uczestniczenia we wszystkich aspektach życia Uczelni, tak by były one traktowane na równi z pozostałymi studentami. Dzięki specjalnie wyposażonym stanowiskom udostępniamy niewidomym i słabo widzącym zasoby sieci komputerowej oraz zasoby biblioteczne.

Oferta edukacyjna

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

Kierunki studiów:

 

Automatyka i Robotyka

Budownictwo

Ceramika (makrokierunek)

Edukacja Techniczno-Informatyczna

Elektronika i Telekomunikacja

Elektrotechnika

Energetyka

Fizyka Medyczna

Fizyka Techniczna

Geodezja i Kartografia

Geofizyka

Górnictwo i Geologia

Informatyka

Informatyka Stosowana

Informatyka i Ekonometria

Inżynieria Akustyczna

Inżynieria Biomedyczna

Inżynieria Materiałowa

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

Inżynieria Środowiska

Kulturoznawstwo

Matematyka

Mechanika i Budowa Maszyn

Mechatronika

Metalurgia

Ochrona Środowiska

Socjologia

Technologia Chemiczna

Turystyka i Rekreacja

Wirtotechnologia (makrokierunek)

Zarządzanie

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji