Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Technologii Drewna

 ul. Wojska Polskiego 28
 60-637 Poznań
 Poznań
 wielkopolskie

tel. 618487101


Dlaczego warto

Studia na Wydziale Technologii Drewna to prawdziwa przygoda z nauką i przyrodą - to zdobywanie wiedzy o odnawialnym materiale, przyjaznym człowiekowi i środowisku, którego w Polsce nie zabraknie dzięki racjonalnie prowadzonej gospodarce leśnej. Wykorzystując drewno chronimy środowisko, nie zaśmiecając go tworzywami sztucznymi i innymi materiałami trudnymi w recyklingu. Na obróbkę drewna ponosi się znacznie mniejsze nakłady energetyczne, niż w przypadku innych materiałów konstrukcyjnych.

Polska jest jednym z liderów nie tylko w Unii Europejskiej ale i na świecie w produkcji wyrobów z drewna. Jesteśmy aktualnie trzecim na świecie eksporterem mebli (po Chinach i Niemczech), stolarki otworowej, podłóg, domów, łodzi i jachtów. Sektor drzewny zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby podmiotów gospodarczych, drugie miejsce pod względem liczby zatrudnionych i trzecie miejsce pod względem wartości sprzedanej produkcji. Z tych względów na rynku pracy nieustannie poszukiwani są fachowcy branży drzewnej. Ich wynagrodzenia natomiast znacznie przekraczają średnią krajową.

Współczesny przemysł drzewny w Polsce oparty jest na innowacjach, w tym cyfryzacji i automatyzacji. Aby sprostać wymaganiom branży, Wydział Technologii Drewna kształci kadry inżynierskie, przygotowując je do zarządzania produkcją drzewną. Studia na Wydziale Technologii Drewna prowadzone są w ścisłej współpracy z firmami, będącymi liderami branży drzewnej w Polsce. Już podczas studiów można zdobyć szerokie doświadczenie praktyczne oraz nawiązać kontakty z przyszłymi pracodawcami czy kooperantami.

Wybór studiów na Wydziale Technologii Drewna to pewność dobrej pracy w dynamicznie rozwijającym się na terenie całego kraju sektorze gospodarki z doskonałymi perspektywami rozwoju. Studia takie prowadzone są jedynie na dwóch uczelniach w Polsce. Zaliczane są do unikatowych i prestiżowych. Nie ma więc obaw o dużą konkurencję na rynku pracy. Znamienita większość absolwentów znajduje dobrą pracę w wyuczonym zawodzie, wielu studentów otrzymuje oferty pracy lub współpracy już podczas studiów. Studia również doskonale przygotowują do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Kierunki studiów

  • Technologia drewna - studia pierwszego stopnia trwają 7 semestrów (tryb stacjonarny) lub 8 semestrów (tryb niestacjonarny) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Na drugim roku tych studiów dokonuje się wyboru jednej ze specjalności:

- mechaniczna technologia drewna to głównie specjalizacja w kierunku wszelkich procesów obróbki, zabiegów powiązanych z obsługą narzędzi i obrabiarek. Studia przygotowują do pracy na stanowiskach technologa w zakładach mechanicznego przerobu drewna, produkcji tworzyw drzewnych, elementów konstrukcyjnych, materiałów podłogowych itp. Absolwent może być operatorem linii do obróbki drewna, zajmować się obrotem materiałami drzewnymi, logistyką oraz organizacją procesów produkcyjnych.
- meblarstwo ukierunkowane jest na szeroko rozumiany rynek przemysłu meblarskiego z akcentem na obszar projektowania i planowania. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach technologa meblarstwa i wyrobów ogrodowych, konstruktora mebli i stolarki budowlanej oraz projektanta mebli. Mogą zajmować się projektowaniem i organizacją procesów produkcyjnych, obrotem meblami, wyrobami z drewna, logistyką itp.
- chemiczna technologia drewna to zwrot w dziedzinę chemii powiązanej głównie z przemysłem celulozowym, w którym dominuje papiernictwo. Studia przygotowują do pracy na stanowisku technologa drewna głównie w zakładach celulozowo-papierniczych oraz innych zakładach chemicznego przerobu drewna. Absolwenci mogą zajmować się organizacją procesów produkcyjnych, procesów pracy itp.
- ochrona i modyfikacja drewna to szeroka dziedzina zastosowania wszelkich środków wydłużających naturalną wytrzymałość drewna na szereg czynników zewnętrznych oraz sposób na zwiększenie zastosowań tego surowca. Studia przygotowują do pracy w zakładach przemysłowej impregnacji drewna, specjalistów ds. kontroli jakości, ekspertów z zakresu produkcji chemicznych środków ochrony drewna, konserwacji i modyfikacji drewna oraz mikologii budowlanej itp. Absolwenci mogą współpracować z instytucjami konserwatorskimi.

Od roku akademickiego 2019/2020 studia inżynierskie na kierunku Technologia drewna prowadzone będą również w systemie dualnym z dofinansowaniem z funduszy strukturalnych UE (płatne dla studentów staże z zakładach branży drzewnej) - więcej informacji o tych studiach znajduje się w zakładce "Kierunki pod lupą" oraz na stronie internetowej Wydziału.

Drugi stopień studiów to 1,5 roczne (3 semestry) studia magisterskie (tryb stacjonarny i niestacjonarny), których ukończenie uprawnia do uzyskania tytułu magistra inżyniera. Drugi stopień studiów realizowany jest również w języku angielskim. Studia te (Wood science) trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Od roku akademickiego 2019/2020 studia te są bezpłatne.

Kierunek studiów Technologia drewna na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu posiada najwyższą, czyli wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Świadczy to o najwyższej jakości kształcenia.


  • Projektowanie mebli - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera. Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.
Studenci Projektowania mebli zdobywają szeroką wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, wytwarzania mebli i wyposażenia wnętrz. Poznają poszczególne etapy procesu projektowego począwszy od pomysłu, modelowania, makietowania, technik wizualizacji, zapisu konstrukcji, obliczeń wytrzymałościowych, zapisu struktury i technologii wytwarzania w informatycznych systemach zarządzania aż po symulację procesu wytwarzania i realizację mebla. Uczą się metod zarządzania procesami produkcji. Zostają zorientowani w tendencjach projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli. Mają rozeznanie w rozwijających się technikach i technologiach meblarstwa i stolarki budowlanej. Poznają uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru techniki i technologii na praktykę projektową. Nabywają umiejętności warsztatowe pozwalające na realizację niekonwencjonalnych projektów z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych. Absolwenci mają zapewnione wszechstronne wykształcenie w dziedzinie nowoczesnych technik i technologii, co pozwala im na podjęcie twórczej współpracy z przemysłem w charakterze projektanta lub konstruktora. Kreatywność i rozwój zdolności manualnych są atutem tego kierunku studiów.

Kandydatów na kierunek Projektowanie mebli obowiązuje egzamin wstępny z rysunku odręcznego. Uwzględniane są zaświadczenia o pozytywnej kwalifikacji z rysunku wydane przez inne państwowe uczelnie.

  • Inżynieria biotworzyw - studia drugiego stopnia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.
Inżynieria biotworzyw to nowoczesny kierunek studiów, będący odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki w kraju i za granicą - to szansa na zdobycie unikatowego wykształcenia i ciekawej pracy z perspektywami. Biotworzywa, czyli tworzywa produkowane na bazie surowców odnawialnych, coraz powszechniej stosowane są na świecie w wielu gałęziach przemysłu: m.in. przez największe światowe koncerny chemiczne, farmaceutyczne, kosmetyczne czy motoryzacyjne. Ich właściwości są coraz lepsze w porównaniu do tworzyw sztucznych. Do ich produkcji wykorzystuje się biomasę. To materiał przyszłości, ponieważ pozwala chronić klimat poprzez redukcję odpadów i ograniczenie zależności od surowców kopalnych, będąc jednocześnie ekologicznym produktem biodegradowalnym. Interdyscyplinarność kierunku studiów Inżynieria biotworzyw, wiedza o najnowszych osiągnięciach technologii i inżynierii w dziedzinie pozyskiwania biomasy oraz produkcji biotworzyw, pozwoli absolwentowi na przystosowanie się do potrzeb współczesnego przemysłu włókienniczego, papierniczego, chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego, energetycznego czy też motoryzacyjnego, ukierunkowanych w coraz większym stopniu na wykorzystanie naturalnych surowców odnawialnych.
Absolwenci przygotowani są do pracy m.in. w przedsiębiorstwach produkcji biotworzyw, przetwórstwa papierniczego, przedsiębiorstwach obrotu surowcami naturalnymi i ich recyklingu oraz w przetwórstwie biomasy, w ramach własnych firm oraz w jednostkach samorządów lokalnych.

Pod lupą

Drewno się opłaca - studia dualne technologia drewna
Prawie 19 tys. złotych zarobisz podczas inżynierskich, dziennych studiów dualnych na kierunku technologia drewna na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studia organizowane są wspólnie z kilkunastoma pracodawcami branżowymi, takimi jak Pfleiderer, Porta Drzwi, Fabryki Mebli Forte, Barlinek. Na absolwentów czekają atrakcyjne oferty pracy w całej Polsce.