Politechnika Wrocławska Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

 ul. Janiszewskiego 11/17
 50-372 Wrocław
 Wrocław
 dolnoslaskie

tel. 713202594


Opis

Elektronika, telekomunikacja i informatyka kształtują obraz współczesnej cywilizacji. Elektronika stwarza narzędzia, dzięki którym można budować współczesne komputery, roboty, aparaturę naukową i medyczną, a także rozwijać telekomunikację, wykorzystując światłowody. Elektronika i optoelektronika rozwijają się dzięki miniaturyzacji. Wydział Elektroniki Mikro- systemów i Fotoniki (W-12) kształci na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Mechatronika (kierunek prowadzony wspólnie z wydziałami: Elektrycznym, Mechanicznym). Program studiów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja obejmuje wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki, optoelektroniki, mikrosystemów i telekomunikacji. Program studiów na kierunku Mechatronika obejmuje wiedzę z zakresu mechaniki, elektroniki i informatyki wraz z pod- stawami automatyki i techniki sterowania. Programy nauczania na obu kierunkach opracowano tak, aby zapoznać studentów z dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami techniki i nauki, a jednocześnie przekazać im wszechstronną wiedzę podstawową, dającą możliwość swobodnego poruszania się na wymagającym rynku pracy. Absolwenci Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki mają duże możliwości wyboru pracy w Polsce, w krajach Unii Europejskiej, a także poza nią; są dobrze przygotowani do rozwiązywania dziś jeszcze niezdefiniowanych problemów.

 

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej znalazł się wśród 37 naj- bardziej prestiżowych jednostek w Polsce, którym resort nauki nadał w roku 2013 kategorię "A+". Po raz pierwszy wydziały oraz instytuty naukowe i badawcze oceniano według nowych zasad - za osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał, efekty materialne oraz efekty działalności naukowej. Jakość kształcenia na wydziale dokumentują uzyskane wyróżnienia nadane przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Oferta edukacyjna

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
Na tym kierunku studenci poznają technologie, meto- dy projektowania oraz eksploatacji przyrządów, urzą- dzeń i systemów z zakresu elektroniki, optoelektroni- ki, mikrosystemów, informatyki i telekomunikacji.

 

STUDIA STACJONARNE
m.I stopnia (inżynierskie) w specjalnościach: Elektronika cyfrowa
Inżynieria elektroniczna i fotoniczna II stopnia (magistrskie) w specjalnościach:
Mikrosystemy
Optoelektronika i technika światłowodowa Electronics, Photonics, Microsystems

 

STUDIA NIESTACJONARNE
m.II stopnia (magistrskie) w specjalnościach: Elektronika, fotonika, mikrosystemy

  • MECHATRONIKA
    Studiując na tym interdyscyplinarnym kierunku studenci zdobywają wiedzę z obszarów: mechaniki, elektroniki i informatyki wraz z podstawami auto- matyki i technik sterowania.
    (studia I stopnia prowadzone wspólnie z wydziała- mi: Mechanicznym i Elektrycznym)

 

STUDIA STACJONARNE
I stopnia (inżynierskie) II stopnia (magistrskie)

  • ELEKTRONIKA
  • STUDIA STACJONARNE

III stopnia, doktoranckie

 

Elektronika cyfrowa
Urządzenia mobilne o stale rosnącej mocy obliczeniowej wypierają komputery PC z takich sektorów jak komunikacja i rozrywka. Urządzenia RTV i AGD zyskują nowe właściwości funkcjonalne dzięki wbudowanej inteligencji i połączeniu z systemami komunikacyjnymi. Specjalność Elektronika cyfrowa koncentruje się na takich właśnie zagadnieniach. Studenci poznają techniki projektowania układów cyfrowych VLSI i FPGA. Uczą się praktycznego programowania popularnych mikroprocesorów, mikrokontrolerów i procesorów sygnałowych. Podstawowym celem jest wykształcenie inżyniera dostosowanego do aktualnych potrzeb przemysłu elektronicznego i telekomunikacyjnego, a w szczególności do jego gałęzi silnie reprezentowanych w Polsce.

 

Inżynieria elektroniczna i fotoniczna
Rozwój elektroniki skupia się aktualnie na miniaturyzacji, minimalizacji poboru energii, zwiększaniu wydajności obliczeniowej i integrowaniu funkcjonalności. Nastała era mikroukładów reagujących na bodźce zewnętrzne i samodzielnie podejmujących działania. Stosowane np. w medycynie napędzają rozwój nieinwazyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych. W komunikacji od fal ultrakrótkich doszliśmy do wykorzystywania strumieni fotonów, fotoniki. Studenci oprócz zapoznania się z zagadnieniami związanymi z kierunkiem Elektronika i Telekomunikacja (przedmioty kierunkowe), zdobywa- ją wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu szeroko pojętej elektroniki i fotoniki (przedmioty specjalnościowe), zagadnień interdyscyplinarnych (np. mikrosystemy w motoryzacji, systemy zabezpieczeń obiektów) oraz informatyki. Absolwenci znajdują zatrudnienie nie tylko w dziedzinach związanych z elektroniką i fotoniką. Solidne wykształcenie pozwala im podejmować pracę zarówno w wielkich korporacjach, jak i w małych firmach, także własnych.

 

Mikrosystemy
Studenci specjalności Mikrosystemy poznają technologie mikroelektroniczne, uzyskują wiedzę na temat budowy, zasad funkcjonowania, sposobów wytwarzania i zastosowania różnych przyrządów półprzewodnikowych, układów scalonych, mikroczujników, ogniw słonecznych, a także urządzeń mikromechanicznych. Nurt technologiczny prezentuje szczególnie wysoki poziom, a nowoczesne laboratorium nanotechnologii i struktur półprzewodnikowych jest unikatowym tego typu laboratorium w kraju. Studenci uzyskują również gruntowne przygotowanie informatyczne, zdobywają wiedzę na temat projektowania, wykonywania i zastosowania układów mikroelektronicznych oraz mikroprocesorów. Tak przygotowani absolwenci posiadają szeroką interdyscyplinarną wiedzę, łączącą w całość zagadnienia projektowania, produkcji i aplikacji mikrosystemów z elementami strategii rynkowej. Dzięki temu znajdują zatrudnienie w wielkich i średnich korporacjach, przedsiębiorstwach związanych z takimi gałęziami przemysłu, jak medycyna czy ochrona środowiska, a także we własnym small-biznesie.

 

Optoelektronika i technika światłowodowa
Nowoczesna technika coraz częściej stosuje światło do przesyłania i przetwarzania informacji. Światłowody, lasery, diody elektroluminescencyjne, detektory i przełączniki oraz modulatory światła rewolucjonizują współczesną elektronikę. Nie buduje się już sieci komputerowych i telekomunikacyjnych wykonanych bez udziału światłowodów. Specjalność ta jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów dysponujących wiedzą z zakresu optoelektroniki i techniki światłowodowej oraz umiejętnościami praktycznego jej wykorzystania. W ramach specjalności kształceni są fachowcy w zakresie budowy i eksploatacji sieci światłowodowych różnych typów, przygotowani do projektowania i obsługi urządzeń optoelektronicznych. Absolwenci otrzymują również solidne wykształcenie ogólne z zakresu elektroniki, telekomunikacji i podstaw programowania. Pozwala im to podejmować pracę w innych dziedzinach, również tych niezwiązanych ze światłowodami.

 

Electronics, Photonics, Microsystems
The graduates will possess multidisciplinary knowledge in electronics (including microelectronics), photonics and microsystems. They will be prepared for solving technical and techno- logical problems in those fields. They will have gained experience in technology and retrieving information from the literature and other sources. Wide spectrum of novel technologies - from nanotechnology and photonics, through micro- engineering to microelectronic and information techniques - are discussed in details during lectures given by experienced teachers. Well- equipped laboratories will help the students to understand new knowledge and possess new skills in the field of high-tech. Graduated students will be able to play the role of the leaders of the team and to organize and run research debates. They will have acquired the experience necessary for professional career at research centers, industry and universities.

 

Elektronika, Fotonika, Mikrosystemy
Światowy rozwój nauki i techniki powoduje, że przed pracownikami stawiane są często problemy z pogranicza elektroniki, fotoniki i mikrosystemów. Specjalność Elektronika, fotonika, mikrosystemy oferuje studentom możliwość pogłębienia wiedzy, zdobycia umiejętności i kompetencji w zakresie najnowszych urządzeń i technologii, dając tym samym większą szansę w osiągnięciu sukcesu zawodowego na współczesnym, trudnym rynku pracy. W programie kształcenia wiele uwagi poświęcono optoelektronice i technice światłowodowej, zagadnieniom fotowoltaiki oraz miernictwu optoelektronicznemu. Bardzo ważne miejsce w programie zajmują sensorowe systemy elektroniczne, optoelektroniczne i światłowodowe. Dużą uwagę poświęca się także mikrosystemom, które kreują nowe możliwości postępu w niemal wszystkich dziedzinach aktywności ludzkiej, od motoryzacji i bankowości do medycyny i ochrony środowiska. Ważnym punktem w programie kształcenia są również mikroprocesorowe systemy sterujące.

 

Mechatronika
Mechatronika, to wiedza łącząca zagadnienia z zakresu elektroniki, optoelektroniki, informatyki oraz mechaniki i budowy maszyn. Plan studiów na kierunku Mechatronika na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki wzbogacony jest o kursy poświęcone mikrosystemom, które obecnie znajdują zastosowania w systemach mechatronicznych. Automatyzacja procesów, w tym również działań w naszym co- dziennym życiu, wymaga wiedzy mechatronicznej. Absolwent kończący studia II stopnia na kierunku Mechatronika posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające stosowanie i projektowanie nowoczesnych urządzeń elektronicznych, mikroprocesorowych, optoelektronicznych oraz mikrosystemowych. Posiada wiedzę z zakresu zastosowania elementów aparatury kontrolno-pomiarowej w układach sterowania i układach automatycznej regulacji. Biegle posługuje się i korzysta ze współczesnych narzędzi informatycznych. Potrafi zaprojektować, współuczestniczyć i nadzorować procesy wytwarzania oraz korzystać ze zautomatyzowanej aparatury kontrolnopomiarowej. Zna specjalistyczny język obcy na poziomie średnio- zaawansowanym.

Pod lupą

Czy MacGyver dał początek Mechatronice?
A kto to był MacGyver!? Dla osób, które w latach 90-tych były nastolatkami, ten gość był idolem. Krążyła plotka, że z zapałki i sznurówki potrafi zrobić helikopter, a oto właśnie chodzi w mechatronice: silniczek, przeniesienie napędu, elektroniczny układ sterujący z komunikacja bezprzewodową ze SmartPhonem i właśnie powstał samochodzik sterowany z aplikacji na telefonie komórkowym. Jakby MacGyver miał do dyspozycji technologie dostępne dzisiaj! Nie wiem co by wymyślił, ale byłoby to odjazdowe!
Rola Elektroniki i Telekomunikacji w dzisiejszym świecie
Dawniej sygnały bębnowe, nieco póżniej gołębie pocztowe i listy - dziś komunikacja to przede wszystkim telefon komórkowy i Internet. Pamiętacie historię maratonu? Gość przebiegł sprintem 40 km, żeby powiadomić Ateńczyków o zwycięskiej bitwie i przestrzec rodaków przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Wyobrażcie sobie zatem, jak spektakularnym sukcesem XVIII w. była semaforowa transmisja wiadomości: 36 znaków na odległość 192 km w jedyne 32 minuty. Gołębiowi pocztowemu (w zależności, jak grubiutkiemu) pokonanie takiego dystansu zajmowało około 144 minuty. Jak to zestawić z obecną możliwością umieszczenia w czasie rzeczywistym różnorakich zdjęć, filmików, tekstów w jednej fali wiadomości?