Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 ul. Kilińskiego 1
 15-089 Białystok
 Białystok
 podlaskie

tel. 857485415


Dlaczego warto

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest publiczną Uczelnią wyższą założoną w 1950 r. To prestiżowa, prężnie rozwijająca się szkoła, rokrocznie zajmująca wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. Aktualnie na trzech Wydziałach: Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu, kształci się ponad 5000 studentów i doktorantów, w tym ponad 400 w języku angielskim. Uniwersytet dysponuje profesjonalną kadrą naukowo-dydaktyczną, która zapewnia wysoki standard teoretycznego i praktycznego kształcenia. Oferta edukacyjna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku to 16 kierunków studiów. Liczba 117 profesorów tytularnych oraz 151 doktorów habilitowanych na 808 nauczycieli akademickich, daje nam jeden z najwyższych wskaźników i plasuje Uniwersytet w czołówce wszystkich uczelni w Polsce. Siedzibą Uczelni jest XVIII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany w centrum miasta i otoczony ogrodem pałacowym, wokół którego w bliskiej odległości znajdują się budynki dydaktyczno-naukowe, dwa szpitale kliniczne oraz domy studenta i obiekty rekreacyjno-sportowe.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zapewnia swoim pracownikom naukowym i studentom najnowocześniejsze zaplecze infrastrukturalne oraz bazę aparaturową. W strukturach Uczelni funkcjonują między innymi: Euroregionalne Centrum Farmacji, Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, zmodernizowany Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Medycyny Doświadczalnej, posiadające prestiżową akredytację Good Laboratory Practice oraz Centrum Badań Innowacyjnych, które w pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). To prestiżowe wyróżnienie otrzymało tylko 6 ośrodków naukowych w Polsce.

Na Uczelni działają, zrzeszone w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego, koła naukowe, w których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności, biorą udział w konferencjach naukowych oraz rozwijają swoje zainteresowania.

W strukturach Uczelni znajdują się stowarzyszenia i organizacje studenckie: Samorząd Studentów, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny "IFMSA-Poland", Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego "Młoda Farmacja", Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny, Innowacyjny Kosmetolog, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu, Akademicki Związek Sportowy, Studenckie Centrum Radiowe Radiosupeł, Klub "CoNieCo", Klub "Herkulesy", Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa, Grupa "Bum", miesięcznik studentów "Młody Medyk" i zdobywający nagrody międzynarodowe - Chór UMB.
Studenci wyróżniający się w nauce mogą korzystać z wyjazdów na stypendia do uczelni zagranicznych w ramach programu Erasmus.


Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
www.umb.edu.pl
tel. 85 7485415 (Kancelaria)
e-mail: rektor@umb.edu.pl (Rektorat)

Szczegółowych informacji o studiach w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i warunkach rekrutacji można uzyskać w Biurze Promocji i Rekrutacji UMB:
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (lewe skrzydło Pałacu Branickich),
tel. 85 7485473, 85 7485472, 85748
e-mail: brip@umb.edu.pl
Biuro jest czynne przez cały rok - od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Zasady rekrutacji

Analityka Medyczna
Rodzaj studiów: studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne -5 lat
Wymagania przedmiotowe: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka lub informatyka (poziom rozszerzony lub podstawowy)


Biostatystyka
Rodzaj studiów: studia I stopnia stacjonarne - 3 lata (I)
Wymagania przedmiotowe: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka lub informatyka (poziom rozszerzony lub podstawowy)

 

Dietetyka
Rodzaj studiów: studia I i II stopnia stacjonarne - 3 lata (I), 2 lata (II)
Wymagania przedmiotowe: studia I stopnia: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony lub podstawowy)
studia II stopnia: liczba punktów rankingowych wyliczana na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów, zawartej w suplemencie do dyplomu.

 

Elektroradiologia
Rodzaj studiów: studia I stopnia stacjonarne, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne - 3 lata (I), 2 lata (II)
Wymagania przedmiotowe: studia I stopnia: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony lub podstawowy)
studia II stopnia: liczba punktów rankingowych wyliczana na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów, zawartej w suplemencie do dyplomu.

 

Farmacja
Rodzaj studiów: studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne - 5,5 lat
Wymagania przedmiotowe: chemia obowiązkowo, biologia lub matematyka lub fizyka do wyboru (obowiązkowo poziom rozszerzony)

 

Fizjoterapia
Rodzaj studiów: studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne - 5 lat , studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne - 2 lata (II)
Wymagania przedmiotowe: studia I stopnia: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony lub podstawowy)
studia II stopnia: liczba punktów rankingowych wyliczana na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów, zawartej w suplemencie do dyplomu.

Higiena Stomatologiczna
Rodzaj studiów: studia I stopnia stacjonarne - 3 lata
Wymagania przedmiotowe: biologia lub chemia lub matematyka (poziom rozszerzony lub podstawowy)

Kosmetologia
Rodzaj studiów: studia I stopnia stacjonarne, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne - 3 lata (I), 2 lata (II)
Wymagania przedmiotowe: studia I stopnia: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony lub podstawowy)
studia II stopnia: egzamin wstępny w formie rozmowy kwalifikacyjnej

 

Lekarski
Rodzaj studiów: studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne - 6 lat
Wymagania przedmiotowe: biologia obowiązkowo, chemia lub matematyka lub fizyka do wyboru (obowiązkowo poziom rozszerzony)

 

Lekarsko-Dentystyczny
Rodzaj studiów: studia jednolite stacjonarne i niestacjonarne - 5 lat
Wymagania przedmiotowe: biologia obowiązkowo, chemia lub matematyka lub fizyka do wyboru (obowiązkowo poziom rozszerzony)

 

Logopedia z Fonoaudiologią
Rodzaj studiów: studia I i II stopnia stacjonarne - 3 lata (I), 2 lata (II)
Wymagania przedmiotowe: studia I stopnia: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony lub podstawowy) + test predyspozycji
studia II stopnia: liczba punktów rankingowych wyliczana na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów, zawartej w suplemencie do dyplomu.

 

Pielęgniarstwo
Rodzaj studiów: studia I stopnia stacjonarne, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne - 3 lata (I), 2 lata (II)
Wymagania przedmiotowe: studia I stopnia: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony lub podstawowy)
studia II stopnia: liczba punktów rankingowych wyliczana na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów, zawartej w suplemencie do dyplomu.

 

Położnictwo
Rodzaj studiów: studia I i II stopnia stacjonarne - 3 lata (I), 2 lata (II)
Wymagania przedmiotowe: studia I stopnia: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony lub podstawowy)
studia II stopnia: liczba punktów rankingowych wyliczana na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów, zawartej w suplemencie do dyplomu.

 

Ratownictwo Medyczne
Rodzaj studiów: studia I i II stopnia stacjonarne - 3 lata (I)
Wymagania przedmiotowe: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony lub podstawowy)

 

Techniki Dentystyczne
Rodzaj studiów
: studia I i II stopnia stacjonarne - 3 lata
Wymagania przedmiotowe: biologia lub chemia lub matematyka (poziom rozszerzony lub podstawowy)

 

Zdrowie Publiczne
Rodzaj studiów
: studia I stopnia stacjonarne, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne - 3 lata (I), 2 lata (II)
Wymagania przedmiotowe: studia I stopnia: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka lub wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony lub podstawowy)
studia II stopnia: liczba punktów rankingowych wyliczana na podstawie średniej ocen z przebiegu studiów, zawartej w suplemencie do dyplomu.Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj:

https://www.umb.edu.pl/kierunki_studiow

https://www.umb.edu.pl/terminarz_rekrutacji


Szkoła Doktorska
Rodzaj studiów: Szkoła Doktorska w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w trzech dyscyplinach: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu- 4 lata
Wymagania przedmiotowe: zobacz wymagania