Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


  Al. Racławickie 14
 20-950 Lublin
 Lublin
 lubelskie

tel. 814454101

www.kul.pl