Politechnika Śląska w Gliwicach

adres:
 ul. Akademicka 2a
 44-100 Gliwice
 Gliwice
 slaskie

kontakt:
 tel. 322371000


Opis

Politechnika Śląska to doskonałe miejsce na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań naukowych, nie tylko podczas zajęć programowych, ale również poza nimi. Na naszej uczelni funkcjonuje ponad 160 kół naukowych, w ramach których studenci realizują ambitne, często interdyscyplinarne projekty. Ich efektem są m. in. nowoczesne bolidy czy bezzałogowe obiekty latające, które zdobywają czołowe miejsca w wielu międzynarodowych zawodach.

Bogata oferta edukacyjna

Oferujemy możliwość bezpłatnego studiowania w języku angielskim na 13 kierunkach studiów. Ich ukończenie znacznie zwiększa konkurencyjność na zagranicznym i krajowym rynku pracy. Nasi studenci mają szanse wyjazdu na stypendia zagraniczne do jednej z ponad 200 uczelni, z którymi współpracujemy. Na Politechnice Śląskiej działa również organizacja studencka Erasmus SUT, która regularnie organizuje na uczelni International Day, spotkanie integrujące polskich i zagranicznych studentów. To dla naszych gości z zagranicy okazja do wyróżnienia się z tłumu i zaprezentowania bogactwa swoich kultur. A dla studentów Politechniki Śląskiej szansa na poznanie z bliska tego, co na co dzień jest dla nich egzotyką, zakosztowania narodowych smakołyków oraz poznania kultury i zwyczajów innych narodów.

Kształcimy ludzi sukcesu

Politechnika Śląska stwarza także znakomite warunki do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w wielu znanych firmach o zasięgu globalnym. Ściśle współpracujemy z bardzo wieloma polskimi i zagranicznymi pracodawcami, zlokalizowanych m. in. w okolicy Gliwic, Zabrza, Katowic i Rybnika, którzy chętnie przyjmują naszych studentów na staże, umożliwiając im zdobycie praktycznej wiedzy zawodowej i często otwierając możliwości przyszłego zatrudnienia.

Po pierwsze przedsiębiorczość

Na Politechnice Śląskiej prężnie działają Biuro Karier Studenckich oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Dzięki temu studenci mogą liczyć na pomoc w znalezieniu pracy, założeniu własnej firmy, a także w uzyskaniu informacji o praktykach, kursach i stażach. Na uczelni regularnie organizowane są targi pracy, liczne szkolenia i warsztaty, a także programy promujące przedsiębiorczość akademicką. Na Politechnice Śląskiej funkcjonuje również 20 organizacji i agend studenckich (AEGEE, BEST, IAESTE i inne), oferujących wiele ciekawych wydarzeń, spotkań, konkursów czy szkoleń.

Mrowisko Kultury

Do dyspozycji oddajemy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną, laboratoria i profesjonalną kadrę naukowo-dydaktyczną, która czuwa nad wysoką jakością nauczania, a także dostosowany do Waszych potrzeb kampus studencki ze znakomitym zapleczem kulturalnym i sportowym, z którego nasi studenci chętnie korzystają. Centrum Kultury Studenckiej ?Mrowisko", to siedziba samorządu studenckiego oraz wszystkich organizacji studenckich Politechniki Śląskiej. Na studentów czekają tam m.in. Akademicki Teatr ?Remont", Akademicki Chór Politechniki Śląskiej oraz Akademicki Zespół Muzyczny. W ?Mrowisku" znajduje się również teatralno-kinowa sala widowiskowa, w której regularnie organizowane są spektakle, koncerty, występy kabaretowe, festiwale muzyczne i filmowe oraz wiele innych wydarzeń, za każdym razem przyciągających liczną widownię.

Oferta edukacyjna

Wydział Architektury
 • Architektura (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, N II)
 • Architektura wnętrz ? profil praktyczny (S I i II)

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
 • Automatyka i robotyka (S I i II)
 • Makrokierunek (w języku angielskim) Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka (S I i II)
 • Biotechnologia (S I i II)
 • Elektronika i telekomunikacja (S I i II, NZ I i II)
 • Informatyka (S I i II, NZ I i II)
 • Teleinformatyka(S I i II)

Wydział Budownictwa
 • Budownictwo (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II)
 • Budownictwo podziemne(S I, NZ I)


Wydział Chemiczny

 • Biotechnologia (S I i II)
 • Chemia (S I i II)
 • Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa (S I)
 • Technologia chemiczna (S I i II, NZ II)
 • Technologia i inżynieria chemiczna (w języku angielskim) (S I i II)

Wydział Elektryczny
 • Elektronika i telekomunikacja (S I i II, NZ I i II)
 • Elektrotechnika (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II)
 • Energetyka ? profil praktyczny (S I, NZ I)
 • Informatyka (S I, NZ I)
 • Mechatronika (S I i II, NZ I i II)

Wydział Górnictwa i Geologii
 • Automatyka i informatyka przemysłowa ? profil praktyczny (S I, NZ I)
 • Gospodarka surowcami mineralnymi (S I i II, NZ I i II)
 • Górnictwo i geologia (w języku polskim lub angielskim) (S I i II, NZ I i II)
 • Inżynieria bezpieczeństwa (S I i II, NZ I i II)

Wydział Inżynierii Biomedycznej
 • Inżynieria biomedyczna (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

 • Informatyka przemysłowa (S II, NZ I i II)
 • Informatyka przemysłowa ? profil praktyczny (SI)
 • Inżynieria materiałowa (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NW II)
 • Inżynieria produkcji (S I, NZ I)
 • Technologie metali (S II)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (S II, NZ I i II)

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • Biotechnologia (w języku polskim lub angielskim)(S I i II)
 • Energetyka (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II)
 • Gospodarka Obiegu Zamkniętego(S I)
 • Inżynieria bezpieczeństwa (S I i II)
 • Inżynieria środowiska (S I i II, NZ I i II)
 • Mechanika i budowa maszyn (w języku polskim lub angielskim)(S I i II)

Wydział Matematyki Stosowanej

 • Matematyka (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II)
 • Informatyka ? profil praktyczny (S I, NZ I)

Wydział Mechaniczny Technologiczny
 • Automatyka i robotyka (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II)
 • Inżynieria materiałowa (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II)
 • Mechanika i budowa maszyn (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II)
 • Mechanika i budowa maszyn (profil praktyczny) - studia dualne(S I i II)
 • Mechatronika (w języku polskim lub angielskim)(S I i II)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (S I, NZ I i II)

Wydział Organizacji i Zarządzania
 • Analityka biznesowa (S I, NZ I)
 • Logistyka (S I i II, NZ I i II)
 • Socjologia (S I i II, NZ I i II)
 • Zarządzanie (S I i II, NZ I i II)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II)
 • Zarządzanie projektami (S I i II, NZ I i II)

Wydział Transportu
 • Transport (w języku polskim lub angielskim)(S I i II, NZ I i II)
 • Transport kolejowy (profil praktyczny) (SI, NZ I)

Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
 • Filologia ? język angielski (S I, NZ I)
 • Filologia ? języka hiszpański (S I, NZ I)
 • Filologia ? język niemiecki (S I, NZ I)
 • Pedagogika (S I i II, NZ I i II)

Instytut Fizyki ? Centrum Naukowo-Dydaktyczne

 • Fizyka techniczna ? profil praktyczny (S I)

Legenda:
S ? studia stacjonarne (dzienne)
NZ ? studia niestacjonarne zaoczne
I ? studia pierwszego stopnia
II ? studia drugiego stopnia

Zasady rekrutacji

Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości, a na studia II stopnia może być przyjęta osoba, która posiada co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia. Wynik postępowania kwalifikacyjnego wyrażany jest w punktach, o przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych.

Aby zostać przyjętym na studia należy spełnić następujące warunki:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://rekrutacja.polsl.pl/Strony/Aktualnosci.aspx