Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

adres:
 ul. Gołębia 24
 31-007 Kraków
 Kraków
 malopolskie

kontakt:
 tel. 126631408


Dlaczego warto

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza polska uczelnia. Symbol kraju, polskiej nauki i instytucja, która wraz z najważniejszymi krakowskimi zabytkami - Wawelem czy kościołem Mariackim - wpływa na atrakcyjność stolicy małopolski i podnosi atmosferę studiowania.

 

Studenci, absolwenci i wykładowcy tworzą poczet ludzi wyjątkowych, którzy na przestrzeni wieków byli ambasadorami polskiej nauki i kultury.

 

Sukces Uczelni, mierzony jej historycznymi i współczesnymi dokonaniami, wynika wprost z wyznawanych tu wartości i niewzruszonej wierności zasadom. Kontynuujemy prace naszych sławnych absolwentów i profesorów, odpowiadając na nowe wyzwania współczesności, a dewiza, która przyświeca uniwersyteckim poczynaniom mówi, że więcej znaczy rozum niż siła: Plus ratio quam vis!

 

Bogata oferta 16 wydziałów pozwoli każdemu młodemu człowiekowi na odnalezienie pasji i poszerzenie horyzontów intelektualnych.

 

"Studia to najpiękniejszy czas w życiu. Warto spędzić go w najpiękniejszym Polskim mieście na Uniwersytecie z tradycjami, jakim bez wątpienia od ponad VI wieków jest Uniwersytet Jagielloński. A jak może wyglądać życie studenckie możecie przekonać się na profilu instagramowym @misjaUJ."

Kierunki studiów

Lista studiów: jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia

A Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
studia stacjonarne
1 biochemia 1 st
2 biofizyka molekularna i komórkowa 1 st
3 bioinformatyka 1 st
4 biotechnologia 1 st

B Wydział Biologii
studia stacjonarne
1 biologia 1 st
2 neurobiologia 1 st

C Wydział Chemii
studia stacjonarne
1 chemia 1 st
2 chemia medyczna 1 st
3 chemia zrównoważonego rozwoju 1 st

D Wydział Filologiczny
studia stacjonarne
1 filologia angielska 1 st
2 filologia angielska z językiem niemieckim 1 st
3 filologia francuska 1 st
4 filologia germańska 1 st
5 filologia germańska z językiem angielskim 1 st
6 filologia hiszpańska 1 st
7 filologia klasyczna 1 st
8 filologia orientalna - arabistyka 1 st
9 filologia orientalna - indologia 1 st
10 filologia orientalna - iranistyka 1 st
11 filologia orientalna - japonistyka 1 st
12 filologia orientalna - sinologia 1 st
13 filologia orientalna - turkologia 1 st
14 filologia portugalska 1 st
15 filologia rosyjska 1 st
16 filologia rumuńska 1 st
17 filologia słowiańska 1 st
18 filologia szwedzka 1 st
19 filologia ukraińska z językiem rosyjskim 1 st
20 filologia węgierska 1 st
21 filologia włoska 1 st
22 kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne 1 st
studia niestacjonarne
23 filologia angielska z językiem niemieckim 1 st
24 język i kultura Rosji 1 st

E Wydział Filozoficzny
studia stacjonarne
1 filozofia 1 st
2 kognitywistyka 1 st
3 pedagogika 1 st
4 pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna j.m.
5 porównawcze studia cywilizacji 1 st
6 psychologia j.m.
7 religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata1 st
8 socjologia 1 st
9 studia nad buddyzmem 1 st

F Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
studia stacjonarne
1 astronomia 1 st
2 biofizyka 1 st
3 fizyka 1 st
4 informatyka stosowana 1 st
5 studia matematyczno-przyrodnicze 1 st
6 zaawansowane materiały i nanotechnologia 1 st

G Wydział Geografii i Geologii
studia stacjonarne
1 geografia i gospodarka przestrzenna 1 st
2 geologia 1 st
3 Earth Sciences in a Changing World 1 st

H Wydział Historyczny
studia stacjonarne
1 archeologia 1 st
2 etnologia i antropologia kulturowa 1 st
3 historia 1 st
4 historia sztuki 1 st
5 judaistyka 1 st
6 muzykologia 1 st
7 ochrona dóbr kultury 1 st
8 Studies in Central and Eastern Europe: Histories, Cultures and Societies
1 st

I Wydział Matematyki i Informatyki
studia stacjonarne
1 informatyka 1 st
2 informatyka analityczna 1 st
3 matematyka 1 st
4 matematyka komputerowa 1 st

J Wydział Polonistyki
studia stacjonarne
1 edytorstwo 1 st
2 filologia polska nauczycielska 1 st
3 język polski w komunikacji społecznej 1 st
4 kulturoznawstwo - teksty kultury 1 st
5 polonistyka antropologiczno-kulturowa 1 st
6 polonistyka-komparatystyka 1 st
7 wiedza o teatrze 1 st

K Wydział Prawa i Administracji
studia stacjonarne
1 administracja 1 st
2 prawo j.m.
3 prawo własności intelektualnej i nowych mediów 1 st
studia niestacjonarne
4 administracja 1 st
5 prawo j.m.

L Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
studia stacjonarne
1 amerykanistyka 1 st
2 bezpieczeństwo narodowe 1 st
3 kulturoznawstwo międzynarodowe 1 st
4 latynoamerykanistyka 1 st
5 migracje międzynarodowe 1 st
6 politologia swjp O 1 st
7 relacje międzykulturowe 1 st
8 rosjoznawstwo 1 st
9 stosunki międzynarodowe 1 st
10 studia afrykańskie 1 st
11 studia bliskowschodnie 1 st
12 studia eurazjatyckie 1 st
13 studia europejskie 1 st
14 studia nad Azją Centralną 1 st
15 studia nad Azją Południowo-Wschodnią 1 st
16 studia nad Chinami 1 st
17 studia nad Indiami i Azją Południową 1 st
18 studia nad Japonią 1 st
19 studia nad Koreą 1 st
20 studia polsko-ukraińskie 1 st
21 European Studies 1 st
22 Global and Development Studies 1 st
23 International Relations and Area Studies 1 st
studia niestacjonarne
24 bezpieczeństwo narodowe 1 st

Ł Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
studia stacjonarne
1 dziennikarstwo i komunikacja społeczna 1 st
2 ekonomia 1 st
3 elektroniczne przetwarzanie informacji 1 st
4 filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach 1 st
5 finanse, bankowość, ubezpieczenia 1 st
6 polityka społeczna 1 st
7 psychologia j.m.
8 zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe 1 st
9 zarządzanie informacją 1 st
10 zarządzanie kulturą i mediami 1 st
11zarządzanie międzynarodowe - podwójny dyplom z zarządzania
1 st
12 zarządzanie publiczne 1 st
studia niestacjonarne
13 dziennikarstwo i komunikacja społeczna 1 st
14 filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach 1 st
15 finanse, bankowość, ubezpieczenia 1 st
16 zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe 1 st

M Wydział Farmaceutyczny
studia stacjonarne
1 analityka medyczna j.m.
2 farmacja j.m.
studia niestacjonarne
3 farmacja j.m.

N Wydział Lekarski
studia stacjonarne
1 dietetyka 1 st
2 kierunek lekarski j.m.
3 kierunek lekarsko-dentystyczny j.m.
studia niestacjonarne
4 kierunek lekarski j.m.
5 kierunek lekarsko-dentystyczny j.m.

O Wydział Nauk o Zdrowiu
studia stacjonarne
1 elektroradiologia 1 st
2 fizjoterapia j.m.
3 organizacja i ekonomika ochrony zdrowia 1 st
4 pielęgniarstwo 1 st
5 położnictwo 1 st
6 ratownictwo medyczne 1 st
7 zdrowie publiczne 1 st

P Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
studia stacjonarne
1 międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne 1 st

Studia II stopnia

A Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
studia stacjonarne
1 biochemia 2 st
2 biofizyka molekularna i komórkowa 2 st
3 bioinformatyka 2 st
4 biotechnologia molekularna 2 st
5 Molecular Biotechnology 2 st

B Wydział Biologii
studia stacjonarne
1 biologia swjp 2 st
2 neurobiologia 2 st
3 zarządzanie zasobami przyrody 2 st
4 Ecology and Evolution 2 st
5 Environmental Protection and Management 2 st

C Wydział Chemii
studia stacjonarne
1 chemia 2 st
2 chemia medyczna 2 st
3 ochrona środowiska 2 st

D Wydział Filologiczny
studia stacjonarne
1 filologia angielska 2 st
2 filologia angielska z językiem niemieckim 2 st
3 filologia francuska 2 st
4 filologia germańska 2 st
5 filologia germańska z językiem angielskim 2 st
6 filologia hiszpańska 2 st
7 filologia klasyczna 2 st
8 filologia orientalna - arabistyka 2 st
9 filologia orientalna - indologia 2 st
10 filologia orientalna - iranistyka 2 st
11 filologia orientalna - japonistyka 2 st
12 filologia orientalna - sinologia 2 st
13 filologia orientalna - turkologia 2 st
14 filologia portugalska 2 st
15 filologia rosyjska 2 st
16 filologia słowiańska 2 st
17 filologia szwedzka 2 st
18 filologia ukraińska z językiem rosyjskim 2 st
19 filologia węgierska 2 st
20 filologia włoska 2 st
21 język rosyjski w tłumaczeniach specjalistycznych 2 st
22 lingwistyka 2 st
23 przekład literacki 2 st
24 przekładoznawstwo 2 st
25 European Joint Master?s Programme in English and American Studies 2 st
studia niestacjonarne
26 filologia angielska 2 st
27 filologia angielska z językiem niemieckim 2 st

E Wydział Filozoficzny
studia stacjonarne
1 filozofia 2 st
2 kognitywistyka 2 st
3 pedagogika 2 st
4 pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną 2 st
5 porównawcze studia cywilizacji 2 st
6 praca socjalna 2 st
7 religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata 2 st
8 socjologia 2 st
9 studia nad buddyzmem współczesnym 2 st

F Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
studia stacjonarne
1 astrofizyka i kosmologia 2 st
2 astronomia 2 st
3 biofizyka 2 st
4 fizyka 2 st
5 informatyka gier komputerowych 2 st
6 informatyka stosowana 2 st
7 studia matematyczno-przyrodnicze 2 st
8 zaawansowane materiały i nanotechnologia 2 st
studia niestacjonarne
9 informatyka gier komputerowych 2 st
10 informatyka stosowana 2 st

G Wydział Geografii i Geologii
studia stacjonarne
1 e-gospodarka przestrzenna 2 st
2 geografia 2 st
3 geologia 2 st

H Wydział Historyczny
studia stacjonarne
1 archeologia 2 st
2 etnologia i antropologia kulturowa 2 st
3 historia 2 st
4 historia sztuki 2 st
5 judaistyka 2 st
6 muzykologia 2 st
7 ochrona dóbr kultury 2 st

I Wydział Matematyki i Informatyki
studia stacjonarne
1 informatyka 2 st
2 informatyka analityczna 2 st
3 matematyka 2 st
4 matematyka komputerowa 2 st

J Wydział Polonistyki
studia stacjonarne
1 edytorstwo 2 st
2 filologia polska nauczycielska 2 st
3 język polski w komunikacji społecznej 2 st
4 krytyka literacka 2 st
5 kulturoznawstwo - teksty kultury 2 st
6 logopedia 2 st
7 nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 2 st
8 performatyka 2 st
9 polonistyka antropologiczno-kulturowa 2 st
10 polonistyka-komparatystyka 2 st
11 przekładoznawstwo literacko-kulturowe 2 st
12 teatrologia 2 st
13 Comparative Heritage Studies* 2 st

K Wydział Prawa i Administracji
studia stacjonarne
1 administracja 2 st
2 Intellectual Property and New Technologies 2 st
studia niestacjonarne
3 administracja 2 st

L Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
studia stacjonarne
1 amerykanistyka 2 st
2 bezpieczeństwo narodowe 2 st
3 migracje międzynarodowe 2 st
4 politologia 2 st
5 relacje międzykulturowe 2 st
6 rosjoznawstwo 2 st
7 stosunki międzynarodowe 2 st
8 studia azjatyckie 2 st
9 studia eurazjatyckie 2 st
10 studia europejskie 2 st
11 studia polsko-ukraińskie 2 st
12 European Studies 2 st
13 International Relations 2 st
14 International Security and Development 2 st
15 Korean Studies 2 st
16 TransAtlantic Studies 2 st
studia niestacjonarne
17 bezpieczeństwo narodowe 2 st

Ł Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
studia stacjonarne
1 dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2 st
2 ekonomia 2 st
3 elektroniczne przetwarzanie informacji 2 st
4 filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach 2 st
5 finanse i controlling 2 st
6 media społecznościowe w zarządzaniu 2 st
7 polityka społeczna 2 st
8 rachunkowość i zarządzanie finansami 2 st
9 zarządzanie - psychologia w zarządzaniu 2 st
10 zarządzanie informacją 2 st
11 zarządzanie kulturą współczesną 2 st
12 zarządzanie mediami i reklamą 2 st
13 zarządzanie publiczne 2 st
14 zarządzanie w turystyce i w sporcie 2 st
15 zarządzanie zasobami ludzkimi 2 st
16 Business and Finance Management 2 st
studia niestacjonarne
17 dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2 st
18 finanse i controlling 2 st
19 marketing i logistyka 2 st
20 media społecznościowe w zarządzaniu 2 st
21 rachunkowość i zarządzanie finansami 2 st
22 zarządzanie - psychologia w zarządzaniu 2 st
23 zarządzanie mediami i reklamą 2 st
24 zarządzanie w turystyce i w sporcie 2 st
25 zarządzanie zasobami ludzkimi 2 st

M Wydział Farmaceutyczny
studia stacjonarne
1 kosmetologia 2 st
2 Drug Discovery and Development 2 st
studia niestacjonarne
3 kosmetologia 2 st

N Wydział Lekarski
studia stacjonarne
1 dietetyka 2 st

O Wydział Nauk o Zdrowiu
studia stacjonarne
1 fizjoterapia 2 st
2 pielęgniarstwo 2 st
3 położnictwo 2 st
4 zdrowie publiczne 2 st
studia niestacjonarne
5 fizjoterapia 2 st
6 pielęgniarstwo 2 st

P Ośrodek Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych
studia stacjonarne
1 międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne 2 st


Zasady rekrutacji

Rekrutacja na Uniwersytet Jagielloński - http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/