Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Chemii


 ul. Ingardena 3
 30-060 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 126632226

www.chemia.uj.edu.pl