Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

adres:
 ul. Warszawska 24
 31-155 Kraków
 Kraków
 malopolskie

kontakt:
 tel. 126328644


Opis

Obecnie uczelnia na siedmiu wydziałach kształci ponad trzynaście tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, pod okiem ponad tysiąca stu pracowników naukowych i dydaktycznych - wielu z nich to wybitni naukowcy i członkowie międzyuczelnianych oraz międzynarodowych zespołów badawczych. W ofercie edukacyjnej uczelnia posiada również studia III stopnia (studia doktoranckie), studia podyplomowe i kursy.

Politechnika współpracując w dziedzinie badań z wiodącymi na rynku przedsiębiorstwami, znanymi firmami i światowymi korporacjami, organizuje studentom miejsca staży i praktyk.

Uczelnia osiągnęła wysoką pozycję nie tylko w kraju ? jest też cenionym partnerem w kontaktach międzynarodowych. Studia w innym kraju to szansa na poznanie języka obcego, innej kultury, nowych ludzi i zdobycie ciekawych doświadczeń. Wymiana studencka to przede wszystkim program Erasmus+, ale nie tylko. Politechnika Krakowska na podstawie umów bilateralnych współpracuje z państwami na całym świecie, m.in.: z Australią, Brazylią, Kanadą, Stanami Zjednoczonymi, Egiptem, Indiami, Izraelem, Japonią, Chinami i Rosją.

W ramach programu Erasmus+ wymiana prowadzona jest z większością krajów europejskich. Umowy dwustronne pozwalają na współpracę z ponad 60 krajami na całym świecie, m.in.: Stanami Zjednoczonymi, Japonią, Rosją, Australią, Chinami, Indiami i Ukrainą. Uczelnia podpisała także umowy o podwójnym dyplomowaniu, np.: z Uniwersytetem w Cranfield, Fachhochschule Münster i Technische Universität Bergakademie Freiberg. Niektóre z kierunków prowadzonych na Politechnice posiadają akredytacje zagranicznych instytucji: Royal Institute of British Architects (RIBA) - architektura, European Federation for Landscape Architecture (EFLA) - architektura krajobrazu.

Uczelnia współpracuje z zagranicznymi instytucjami naukowymi i badawczymi np. z Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN) gdzie pracownicy, studenci i absolwenci uczelni uczestniczą w pracach zespołów naukowych.

Politechnika patronuje wielu przedsięwzięciom kulturalnym, wspierając funkcjonowanie teatru, chóru akademickiego i orkiestry. Organizuje wystawy w kilku swoich galeriach, prowadzi radio internetowe, wydaje czasopismo, dysponuje własną biblioteką i wydawnictwem. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje w ponad osiemdziesięciu kołach naukowych oraz prawie czterdziestu sekcjach sportowych.

Uczelnia, z siedzibą w pobliżu zabytkowego centrum Krakowa przy ul. Warszawskiej, mieści się na trzech kampusach, gdzie obok obiektów dydaktycznych, pracowni i laboratoriów, funkcjonują stołówki i kawiarnie, klub studencki i nowoczesne obiekty sportowe. Politechnika oferuje studentom ponad dwa tysiące miejsc w domach studenckich i zapewnia wiele form pomocy materialnej.

Zasady rekrutacji

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji znajdują się w specjalnym serwisie rekrutacyjnym:

rekrutacja.pk.edu.pl