Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 ul. Warszawska 24
 31-155 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 126282035


Rekrutacja

Rekrutacja na Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej: http://rekrutacja.pk.edu.pl

Opis wydziału

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej specjalizuje się w kształceniu studentów oraz prowadzeniu badań w zakresie szeroko rozumianej technologii chemicznej i inżynierii chemicznej. Powstał w 1966 roku jako Wydział Chemiczny w celu kształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskie dla szybko rozwijającego się w południowym regionie Polski przemysłu chemicznego.

Praca po studiach
 • praca o charakterze technologiczno-inżynierskim
 • praca naukowo-badawczym w szeroko pojętym przemyśle chemicznym

Wydział ma podpisaną umowę z partnerem strategicznym - Grupą Azoty.
Współpracuje również m.in. z Laboratorium Analiz Śladowych, Instytutem Nowych Syntez Chemicznych, Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona oraz z Firmą Kosmetyczną Barwa.

Wymiana międzynarodowa

Studenci mają możliwość uczestniczenia w programie wymiany międzynarodowej z innymi ośrodkami w Europie. Wydział współpracuje między innymi z jednostkami z Czech, Francji, Niemiec, Portugalii, Turcji i Włoch.

Podwójny dyplom

Wydział posiada umowę o podwójnym dyplomowaniu z Fachhochschule Münster dzięki czemu osoby zainteresowane podejmując studia na WIiTCh PK mają możliwość otrzymania dyplomów dwóch uczelni - polskiej i niemieckiej.

W trakcie studiów można
 • zdobyć wiedzę z podstaw technologii organicznej i nieorganicznej, biotechnologii oraz inżynierii chemicznej,
 • poznać przyjazne dla środowiska energo- i materiałooszczędne technologie bezodpadowe,
 • poznać rozwiązania technologii zmniejszające uciążliwość przemysłu dla środowiska, a także technologie związane z przemysłem rafineryjnym, technologie produktów małotonażowych, środków farmakologicznych, produktów kosmetycznych, artykułów chemii gospodarczej, środków ochrony roślin, materiałów dla elektroniki, chemii budowlanej,
 • poznać technologie otrzymywania polimerów, metody badania ich właściwości, a także przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych,
 • poznać nowoczesne rozwiązania w dziedzinie biopolimerów oraz syntezy nanomateriałów i katalizatorów,
 • zdobyć wiedzę z zakresu inżynierii procesów biotechnologicznych, ochrony środowiska oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
 • opanować nowoczesne metody pomiarów fizycznych i fizykochemicznych w analizie chemicznej.

Główne kierunki badań naukowych
 • rozwój technologii energooszczędnych, w tym badania nad wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, zagospodarowaniem odpadów,
 • rozwój technologii wykorzystujących surowce odnawialne,
 • badania z zakresu bioremediacji środowiska naturalnego,
 • rozwój procesów wytwarzania szerokiej gamy nanomateriałów oraz ich kompozytów,
 • otrzymywanie układów dyspersyjnych, w tym do kontrolowanego transportu leków,
 • opracowanie nowych receptur produktów kosmetycznych,
 • badania z zakresu modelowania procesów i reaktorów chemicznych oraz mikrobiologicznych,
 • badania nad syntezą w reaktorach mikrofalowych.

Uprawnienia do nadawania tytułu doktora

Wydział posiada prawa nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinach technologia chemiczna i inżynieria chemiczna oraz w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Uprawnienia do nadawania tytułu doktora habilitowanego

W 2011 r. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.

Pod lupą

Biologia brzmi dobrze, ale Biotechnologia brzmi lepiej. Szczególnie na Politechnice Krakowskiej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki dba o wszechstronne wykształcenie dostępne w swojej ofercie edukacyjnej, dlatego stawia na różnorodne kierunki, czego najlepszym przykładem jest Biotechnologia przemysłowa. Z definicji jest to dyscyplina na pograniczu biologii, chemii i inżynierii chemicznej, co idealnie wpisuje się w profil uczelni, jednocześnie kształtując wysoko wykwalifikowane kadry przyszłych inżynierów i magistrów dla szybko rozwijającego się w południowym regionie Polski przemysłu chemicznego. Dołącz tam...
Interesujesz się energią odnawialną? Studiuj na Politechnice Krakowskiej
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej specjalizuje się w kształceniu studentów oraz prowadzeniu badań w zakresie szeroko rozumianej technologii chemicznej i inżynierii chemicznej. Kstałciształcenia wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską dla przemysłu chemicznego. Dzisiaj jest jedną z wiodących jednostek akademickich w swojej dziedzinie. I ty możesz tam dołączyć!
Chcesz zostać fizykochemikiem? Studiuj na Politechnice Krakowskiej
Technologia chemiczna jest największym i najchętniej wybieranym kierunkiem studiów na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, który specjalizuje się w kształceniu studentów oraz prowadzeniu badań. Od ponad pięćdziesięciu lat szkoli się tam wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską dla szybko rozwijającego się przemysłu chemicznego w południowym regionie Polski. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyś i Ty do nich dołączył!