Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej

adres:
 ul. Warszawska 24
 31-155 Kraków
 Kraków
 malopolskie

kontakt:
 tel. 126282304


Dlaczego warto

Interesują Cię jedne z najbardziej atrakcyjnych, wszechstronnych, prestiżowych i poszukiwanych na rynku krajowym i europejskim zawody? 


Chcesz zostać inżynierem budownictwa, transportu czy gospodarki przestrzennej?

Przekonaj się dlaczego powinieneś wybrać Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Powody, dla których warto studiować na WIL PK!

PRESTIŻOWE WYRÓŻNIENIE

Wydział uzyskał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). Na kierunku Budownictwo jesteśmy jednym z pięciu Wydziałów w Polsce posiadającym taki certyfikat. Kierunek Transport WIL PK otrzymał akredytację KAUT jako pierwszy i aktualnie jest jednym z czterech Wydziałów w Polsce, posiadających tę akredytację! KAUT jest członkiem ENAEE - European Network for Accreditation of Engineering Education.
Wydział oferuje 21 specjalności do wyboru.

PRACA PO STUDIACH
Jak wynika z corocznych badań losów absolwentów Biura Karier PK, aż 92 % absolwentów Wydziału znajduje pracę w zawodzie w pół roku od opuszczenia murów Uczelni. Wśród absolwentów WIL są:
 • dyrektor kontraktu na budowie Szpitala Prokocim, Warbud
 • główny projektant w oddziale krakowskim Keller Polska
 • współwłaściciel największego polskiego biura projektowania konstrukcji budowlanych w Krakowie GSBK
 • dyrektor w firmie Skalski
 • dyrektor ds. dużych projektów w firmie SOLETANCHE
 • prezes i właściciel firmy GEOCOMP
 • prezes firmy TINES S.A.
 • prezes zarządu firmy DATACOMP
 • członek zarządu, Dyrektor do Spraw Rozwoju i Przygotowania Inwestycji PKP PLK S.A
 • zastępca dyrektora ZIKIT Kraków
 • współwłaściciele firmy KLOTOIDA
 • Systems Integration Architect, ABB Kraków
 • Senior Research Engineer at ArcelorMittal Global R&D - Long Profiles, Luksemburg
 • Senior Lecturer, University of Glasgow.

BEZPŁATNE STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
WIL prowadzi na kierunku Budownictwo bezpłatne studia w języku angielskim. Są to studia skierowane zarówno do kandydatów z Polski jak i z zagranicy.

KADRA I WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM
Wydział Inżynierii Lądowej jest jednym z największych wydziałów Politechniki Krakowskiej - na WIL studiuje obecnie 3500 studentów, kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału liczy około 220 pracowników, w tym 44 profesorów i doktorów habilitowanych.
Przy Wydziale funkcjonuje Rada Przedsiębiorców - grupa przedstawicieli czołowych firm związanych z dziedzinami transport i budownictwo. Dzięki temu studenci mogą odbywać staże i praktyki m.in. w:
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów? Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 • Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 • STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie,
 • Track Tec S.A. z siedzibą w Warszawie,
 • ZUE S.A.

STYPENDIA I STAŻE
Aż 4 specjalności na kierunku Budownictwo są dotowane poprzez stypendia, staże i praktyki - Wydział ma podpisane porozumienia z czołowymi polskimi firmami z branży. Po ukończeniu tych specjalności o zatrudnienie nietrudno - m.in. sektor kolejowy poszukuje specjalistów w tej dziedzinie jeszcze w trakcie studiów.

WYMIANA MIĘDZYNARODOWA
Studenci WIL mają możliwość odbywania części studiów już w ponad 80 uczelniach europejskich z którymi współpracuje, między innymi w ramach programu wymiany studentów Erasmus +.
W tym roku akademickim wyjechali do Portugalii, Bułgarii, Czech, Niemiec, Austrii, Hiszpanii, a także do Tajwanu.

NOWOCZESNE PRACOWNIE I LABORATORIA
Studenci WlL pracują w nowoczesnych i zmodernizowanych laboratoriach:
 • Akredytowane Laboratorium w Instytucie Materiałów i Konstrukcji Budowlanych
 • Laboratorium Inżynierii Wiatrowej
 • Akredytowane Laboratorium Współdziałania Budowli z Podłożem
 • Laboratorium Technologii Nawierzchni Drogowych
 • Laboratorium Inżynierii Ruchu Kolejowego
 • Laboratorium w Instytucie Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej
 • Laboratorium w Instytucie Inżynierii Drogowej i Kolejowej i Transportu
 • Laboratorium w Instytucie Zarządzania w Budownictwie
Studenci mogą również wykonywać np.::
 • Pomiary w tunelu aerodynamicznym
 • Komputerowe modelowanie deformacji ciał odkształcalnych
 • Badania wytrzymałości belki żelbetowej
 • Nowoczesne projektowanie z wykorzystaniem wizualizacji
 • Badania nad wykorzystaniem druku 3D w Inżynierii Lądowej

Wydział to także Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Ten unikatowy budynek sam w sobie jest jednym wielkim czujnikiem. Na niemal każdym fragmencie swojej konstrukcji ma zamontowanych ponad 3 tysiące różnego rodzaju mierników i czujek. Laboratorium jest jedynym tego typu centrum naukowo-badawczym w Polsce, w którym prowadzone są na dużą skalę badania technologii energooszczędnych, rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz komfortu użytkowania budynków niskoenergetycznych. Zostało zbudowane zgodnie z rygorystycznymi normami wymaganymi w przypadku budynków niskoenergetycznych i wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt badawczy. Na ten moment możliwość badań w Laboratorium mają jedynie studenci ostatniego roku studiów, piszący swoje prace dyplomowe. Laboratorium często otwiera swoje podwoje podczas Dni Otwartych i na wniosek zainteresowanych grup kandydatów na studia.

Biorą udział m.in. w:
 • Zajęciach ćwiczeniowych z "akustyki"
 • Zajęciach laboratoryjnych z chemii budowlanej
 • WIL posiada m.in. licencję MSDNAA i w jej ramach oferuje studentom możliwość darmowego wykorzystywania dla własnych potrzeb systemów operacyjnych, serwerów oraz narzędzi i programów firmy Microsoft.


STUDIOWANIE NA WIL TO NIE TYLKO NAUKA
Możesz działać:
 • w 15 Kołach Naukowych i poszerzać swoje zainteresowania, wiedzę oraz zdobywać doświadczenia w trakcie licznych wycieczek zarówno na terenie kraju jak i zagranicą,
 • w Wydziałowym Samorządzie Studentów oraz Samorządzie Studentów PK i pomóc organizować uczelniane i wydziałowe wydarzenia promocyjne i eventy
 • możesz być członkiem wielu drużyn sportowych, w których udział oferuje Akademicki Związek Sportowy, działający na Uczelni
Możesz brać udział:
 • w "ADAP­CIAK-u" - czyli obozie adaptacyjnym organizowanym dla przyszłych studentów pierwszego roku,
 • w corocznie organizowanym Rajdzie Politechniki Krakowskiej, któremu zawsze towarzyszą liczne atrakcje m.in. piesze wycieczki górskie, konkursy i koncerty,
 • w CZYŻYNALIA-ch, odbywających sią w okresie Juwenaliów studenckich,
 • w TRADYCYJNYM BALU LĄDOWCA I DNIU LĄDOWCA,
 • w Studenckim Festiwalu Kultury,
 • "Wampiriadzie" czyli studenckiej akcji honorowego oddawania krwi,
i wielu innych imprezach, akcjach, obozach czy zawodach organizowanych na WIL.

Ponadto...
... WIL mieści się niemalże w samym centrum najbogatszego architektonicznie i kulturowo miasta w Polsce

Zapraszamy do śledzenia nas na:

Facebook: https://www.facebook.com/WydzialInzyni...LadowejPK/

YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCeI8z...CiLzmO-50w

Kierunki studiów

DLACZEGO INŻYNIERIA LĄDOWA?

... bo to dyscyplina, która ma wielowiekowe tradycje: pierwsze piramidy mają prawie 5000 lat!
... bo to dyscyplina nowoczesna: "inteligentne" budynki o wysokości ponad 800 m, mosty o długościach mierzonych w kilometrach ekologiczne materiały, wytrzymałe materiały (nanocząsteczki) transportowe systemy logistyczne o zasięgu światowym,
... bo to dziedzina wymagająca kreatywności, wyobraźni oraz świadomego posługiwania się
nowoczesnymi technikami informatycznymi,
... bo to dziedzina wymagająca umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji
i minimalizowania.

Inżynieria lądowa to sztuka stosowania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania zagadnień praktycznych.


Na Wydziale Inżynierii Lądowej masz do wyboru następujące kierunki i specjalności:

STUDIA STACJONARNE I i II stopnia:
 • budownictwo
 • budownictwo w języku angielskim
 • transport
 • gospodarka przestrzenna
STUDIA NIESTACJONARNE I i II stopnia:
 • budownictwo
 • transport

STUDIA STACJONARNE:
I stopnia - 3,5-letnie
II stopnia - 1,5-roczne

STUDIA NIESTACJONARNE:
I stopnia - 4,5-letnie
II stopnia - 2-letnie

W ramach kierunku Budownictwo po 5 semestrze studiów realizowanych bez podziału na specjalności następuje wybór jednej z czterech specjalności: drogi kolejowe, drogi, ulice i autostrady, konstrukcje budowlane i inżynierskie, technologia i organizacja budownictwa.

BUDOWNICTWO w języku polskim

Budownictwo to jedna z priorytetowych dziedzin gospodarki, a inżynier budownictwa to jeden z najbardziej atrakcyjnych, wszechstronnych oraz prestiżowych zawodów. Absolwenci tego kierunku są stale poszukiwani zarówno na rynku krajowym jak i europejskim.

SPECJALNOŚCI (na studiach II stopnia):
 • Budowlane obiekty inteligentne
 • Budowle i środowisko (wyłącznie na studiach stacjonarnych)
 • Budowle - informacja i modelowanie (BIM) (wyłącznie na studiach stacjonarnych)
 • Drogi kolejowe
 • Drogi, ulice i autostrady
 • Infrastruktura transportu lotniczego (wyłącznie na studiach stacjonarnych)
 • Inżynieria wodna i komunalna (wyłącznie na studiach stacjonarnych)
 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych
 • Mosty i budowle podziemne
 • Technologia i organizacja budownictwa
 • Zarządzanie i marketing w budownictwie
 • Zastosowania informatyki w budownictwie (wyłącznie na studiach niestacjonarnych)

BUDOWNICTWO w języku angielskim (bezpłatne)

To kierunek dla osób z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Studia mają na celu kształcenie przyszłych inżynierów, którzy nie tylko zdobędą fachową wiedzę z zakresu nowoczesnego budownictwa, ale także biegle opanują techniczny język angielski, tak potrzebny na współczesnym, otwartym rynku pracy.
SPECJALNOŚĆ:
 • konstrukcje budowlane i inżynierskie (na studiach II stopnia)

TRANSPORT

Transport to druga, równorzędna względem budownictwa dziedzina gospodarki, a inżynier transportu to również jeden z najbardziej atrakcyjnych i prestiżowych zawodów, który daje wszechstronne umiejętności na rynku pracy i jest aktualnie jednym z najbardziej poszukiwanych.

SPECJALNOŚCI (na studiach II stopnia):
 • inteligentne zintegrowane systemy transportowe i logistyczne (wyłącznie na studiach stacjonarnych)
 • spedycja
 • systemy transportowe i logistyczne (wyłącznie na studiach niestacjonarnych)
 • transport kolejowy (wyłącznie na studiach stacjonarnych)
 • transport lotniczy (wyłącznie na studiach stacjonarnych)
 • transport miejski

GOSPODARKA PRZESTRZENNA (kierunek międzywydziałowy)

Gospodarka przestrzenna to nowoczesny kierunek gwarantujący interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, zasad techniki planowania przestrzennego, ogólnej wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej. Po ukończeniu studiów posiada się specjalistyczną wiedzę z zakresu uwarunkowań oraz zasad i techniki kształtowania przestrzeni, planowania rozwoju infrastruktury technicznej i transportowej.

SPECJALNOŚCI (na studiach II stopnia)
 • urbanistyka i transport
 • planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna


Studia realizowane są na trzech stopniach:
stopień I - tytuł inżyniera
stopień II - tytuł magistra inżyniera
stopień III - studia doktoranckie

WIL prowadzi również szeroki wybór kursów i studiów podyplomowych, ułatwiający rozwój kariery zawodowej.

Do maja 2019 r. Senat zatwierdzi zmianę w ofercie dydaktycznej - Wydział będzie partycypował z edukacji na kolejnym kierunku międzywydziałowym "Inżynieria czystego powietrza". Możliwość wyboru tego kierunku będzie już od rekrutacji przeprowadzonej w czerwcu 2019 r.

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Wszystkie informacje na temat rekrutacji na studia na Wydziale Inżynierii Lądowej znajdziesz tutaj

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją WIL: http://www.wil.pk.edu.pl/downloads/docs/rekrutacja/prezentacja_wil_2019_2020.pdf
oraz informatorem http://www.wil.pk.edu.pl/downloads/docs/rekrutacja/informatorwil2019_2020.pdf

Pod lupą

Zbuduj sobie pewną przyszłość, czyli gdzie na budownictwo
Budownictwo zawsze cieszyło się dużym szacunkiem pośród wszystkich kierunków na politechnice. Jest to ścisła gałąż nauk akademickich, która kończyły się konkretną wiedzą, dająca ?fach? w ręce młodych inżynierów. Jednakże kierunek, kierunkowi nierówny. Na tle innych uczelni, Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej zdecydowanie się wyróżnia, dając gwarancję jakości oraz możliwości.