Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

adres:
  Al. Mickiewicza 21
 31-120 Kraków
 Kraków
 malopolskie

kontakt:
 tel. 126624251


Opis

Uczelnia wywodzi się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie od 1890 r. rozwijały się nauki rolnicze i leśne. Uczelnia jest obecnie jedynym Uniwersytetem Rolniczym w Polsce. W strukturach Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie funkcjonuje 7 wydziałów oraz jednostka międzyuczelniana - Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR prowadzona wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Studia prowadzone są na 30 kierunkach kształcenia. Oferta edukacyjna obejmuje też studia III stopnia w języku polskim i angielskim oraz kształcenie podyplomowe. Studenci mają do dyspozycji 28 stacji doświadczalnych o łącznej powierzchni około 7 tys. ha.

Uczelnia kształci specjalistów z zakresu: rolnictwa, leśnictwa, biologii, hodowli zwierząt, weterynarii, ochrony środowiska, biotechnologii, geodezji, inżynierii środowiska, technologii żywności, techniki i inżynierii produkcji, ekonomii i zarządzania.
Na Uniwersytecie Rolniczym studiuje prawie 8,2 tys. studentów. Uniwersytet prowadzi co roku kilkaset tematów badawczych, ponadto organizowanych jest wiele konferencji, sympozjów i seminariów krajowych oraz międzynarodowych stanowiących płaszczyznę do dyskusji i wymiany doświadczeń. Pracownicy naukowo-dydaktyczni utrzymują ścisłą współpracę z firmami, izbami rolniczymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, dzięki której możliwe jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań.
Studia na UR to nie tylko edukacja w świetnie zaopatrzonym zapleczu naukowo-dydaktycznym pod okiem wybitnych naukowców, ale również tętniąca życiem społeczność studencka organizująca m.in. Juwenalia, rajdy studenckie czy akcje charytatywne.

W swojej ofercie UR proponuje studentom i pracownikom wyjazdy zagraniczne w ramach programów ERASMUS i CEEPUS, stwarzając tym samym okazję do zdobycia cennego doświadczenia. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to połączenie tradycji z nowoczesnością, co gwarantuje rozwój intelektualny i zwiększa szanse absolwentów na rynku pracy.

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na:
Fecebooku https://www.facebook.com/uniwersytetrolniczywkrakowie/
Twitterze https://twitter.com/UR_Krakow
Instagramie https://www.instagram.com/uniwersytetrolniczy/
Linkedin https://www.linkedin.com/school/uniwersytet-rolniczy-im-hugona-kollataja-w-krakowie/

Kierunki studiów

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pok. 224
tel. 12 662 43 32, tel. 12 662 43 34,
e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl

Rolnictwo

Ochrona Środowiska

Biogospodarka

Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska

Zarządzanie

Ekonomia

Wydział Leśny
31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 46, pok. 106
tel. 12 662 50 05, e-mail: wles@urk.edu.pl

Leśnictwo

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, pok. 108
tel. 12 662 40 66, e-mail: whbz@urk.edu.pl

Zootechnika

Biologia Stosowana

Bioinżynieria Zwierząt

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, pok. 103a
inżynieria środowiska - tel. 12 662 40 57, inżynieria i gospodarka wodna - tel. 12 662 41 34
architektura krajobrazu - tel. 12 662 40 50, pok. 244
30-149 Kraków, ul. Balicka 253c, pok. 130a
geodezja i kartografia tel. 12 662 45 78, gospodarka przestrzenna - tel. 12 662 41 86
e-mail: wisig@urk.edu.pl

Inżynieria Środowiska

Inżynieria i Gospodarka Wodna

Geodezja i Kartografia

Gospodarka Przestrzenna

Architektura Krajobrazu

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 54, pok. 125
biotechnologia - tel. 12 662 52 99, pozostałe kierunki - tel. 12 662 52 70
e-mail: rekrutacja@ogr.ur.krakow.pl

Biotechnologia

Ogrodnictwo

Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Sztuka Ogrodowa

Environmental and plant biotechnology

International master of horticultural science

Winogrodnictwo i enologia - Projekt "Zintegrowany rozwój uczelni" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B, pok. 402
tel. 12 662 46 10, tel. 12 662 46 12, e-mail: rekrutacja.wipie@urk.edu.pl

Technika Rolnicza i Leśna

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Transport i Logistyka

Wydział Technologii Żywności
30-149 Kraków, ul. Balicka 122, pok. 1.32
tel. 12 662 47 48, e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl
Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Dietetyka

Jakość i Bezpieczeństwo Żywności

Browarnictwo i Słodownictwo

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA


Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, pok. 223,
tel. 12 662 44 23, tel. 12 662 43 34
e-mail: rekrutacja.wre@urk.edu.pl

Rolnictwo

Ochrona Środowiska

Biogospodarka

Jakość i Bezpieczeństwo Środowiska

Zarządzanie

Ekonomia


Wydział Leśny
31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 46, pok. 108
tel. 12 662 50 02, e-mail: wles@urk.edu.pl

Leśnictwo

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, pok. 108
tel. 12 662 40 66, e-mail: whbz@urk.edu.pl

Zootechnika

Bioinżynieria Zwierząt

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28, pok. 103
inżynieria środowiska - tel. 12 662 41 28, geodezja i kartografia - tel. 12 662 41 66
gospodarka przestrzenna - tel. 12 662 41 66
e-mail: wisig@urk.edu.pl

Inżynieria Środowiska

Geodezja i Kartografia

Gospodarka Przestrzenna

STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE


Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 pok. W1-1
ucmw@urk.edu.pl
www.urk.edu.pl, www.uj.edu.pl

Weterynaria

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa
31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 54, pok. 125
tel. 12 662 52 71, e-mail: rekrutacja@ogr.ur.krakow.pl

Ogrodnictwo

Technologia Roślin Leczniczych i Prozdrowotnych

Sztuka Ogrodowa


Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
30-149 Kraków, ul. Balicka 116B, pok. 402
tel. 12 662 46 10, tel. 12 662 46 12
e-mail: rekrutacja.wipie@urk.edu.pl
Technika Rolnicza i Leśna

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami

Transport i Logistyka

Wydział Technologii Żywności
30-149 Kraków, ul. Balicka 122, pok. 1.32
tel. 12 662 47 48, e-mail: rekrutacja.wtz@urk.edu.pl

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Zasady rekrutacji

Tryb postępowania rekrutacyjnego 2019/2020

Rejestracja kandydatów na studia I i II stopnia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbywa się za pomocą systemu elektronicznej rejestracji kandydatów UR.
Internetowy serwis rekrutacyjny UR oraz szczegóły związane z rejestracją dostępne są na stronie uczelni:
https://rekrutacja.urk.edu.pl/

Film

.be