Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny


  Al. Mickiewicza 21
 31-120 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 126624332

wre.ur.krakow.pl