Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa


  Al. 29 Listopada 54
 31-425 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 126625269

wo.ur.krakow.pl