Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt


  Al. Mickiewicza 24/28
 30-059 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 126624066

whibz.ur.krakow.pl