Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie Wydział Malarstwa


 pl. Matejki 13
 31-157 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 122992031

www.asp.krakow.pl/index.php/pl/akademia/wydziay-struktura-36/wydzia-malarstwa-struktura-59//