Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie Wydział Form Przemysłowych


 ul. Smoleńsk 9
 31-108 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 122926292

wfp.asp.krakow.pl