Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej


 ul. Kaszubska 23
 44-101 Gliwice
 Gliwice
 slaskie

tel. 322372029

www.polsl.pl/Wydzialy/RMS/Strony/OWydziale.aspx