Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Metali Nieżelaznych


  Al. Mickiewicza 30
 30-059 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 126172679

www.wmn.agh.edu.pl