Akademia IGNATIANUM w Krakowie

adres:
 ul. Kopernika 26
 31-501 Kraków
 Kraków
 malopolskie

kontakt:
 tel. 123999699


Opis

Akademia Ignatianum w Krakowie jest uczelnią kościelną prowadzoną przez zakon jezuitów (Towarzystwo Jezusowe). Stan prawny "Ignatianum" określa Umowa między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski z 1 lipca 1999 r. Uczelnia działa na prawach uczelni z prawami państwowymi, studia są bezpłatne. Tworzą ją trzy Wydziały: Filozoficzny, Pedagogiczny oraz Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach.

 

Akademia Ignatianum (AIK) jest jedną z blisko dwustu uczelni jezuickich na całym świecie słynących z prestiżu oraz wysokiego poziomu nauczania. Wydziały Akademii posiadają prawa nadawania tytułu zawodowego magistra. Wydział Pedagogiczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, Wydział Filozoficzny ? do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinach: filozofia, kulturoznawstwo. Na Wydziale Filozoficznym są prowadzone studia III stopnia (doktoranckie). Nazwa uczelni "Ignatianum" została wprowadzona na początku lat 90. ubiegłego wieku i nawiązuje do założyciela zakonu jezuitów: św. Ignacego z Loyoli.

Oferta edukacyjna

Akademia IGNATIANUM w Krakowie oferuje atrakcyjne kierunki studiów.

Studia I stopnia

Wydział Pedagogiczny

Pedagogika - stacjonarne i niestacjonarne:

 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną
 • Logopedia (tylko studia stacjonarne)
 • Resocjalizacja kreująca

Praca socjalna - stacjonarne

 • Praca socjalna z dzieckiem i rodziną
 • Praca socjalna z migrantami i uchodźcami
 • Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych

Filologia angielska - stacjonarne

 • nauczanie j. angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • redakcja tekstów anglojęzycznych
 • komunikacja międzykulturowa w biznesie

Administracja i polityka publiczna- stacjonarne i niestacjonarne

 • administracja samorządowa i fundusze europejskie
 • administracja publiczna i służby państwowe
 • analityk i koordynator polityk publicznych w administracji
 • Administration and Public Policy in the European Union

Nauki o polityce - stacjonarne

 • cyberbezpieczeństwo
 • bezpieczeństwo publiczne
 • logistyka bezpieczeństwa
 • public relations i marketing polityczny
 • International Politics and Communication

Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej - stacjonarne

 • zarządzanie w administracji publicznej
 • infobrokering i zarządzanie informacją

 

Wydział Filozoficzny

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - stacjonarne

 • dziennikarstwo internetowe
 • dziennikarstwo prasowe
 • dziennikarstwo radiowe
 • dziennikarstwo telewizyjne

Turystyka i rekreacja - stacjonarne i niestacjonarne

 • Turystyka regionalna
 • Turystyka biznesowa i kwalifikowana

 

Filozofia - stacjonarne

 • edukacja etyczna
 • etyka i philocoaching
 • filozofia klasyczna i współczesna

Psychologia - stacjonarne i niestacjonarne

 • wspomaganie rozwoju
 • psychologia kliniczna
 • psychokryminologia
 • psychologia zarządzania

 

Wydział Zamiejscowy Nauk Humanistycznych i Społecznych w Mysłowicach:

Pedagogika

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Dziennikarstwo internetowe z informatyką

Filologia angielska

 • nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
  redakcja tekstów anglojęzycznych
  komunikacja międzykulturowa w biznesie

 

Studia II stopnia

Wydział Pedagogiczny

Pedagogika

 • edukacja wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysową
 • pedagogika rodziny i opieka nad małym dzieckiem
 • pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Praca socjalna

 • profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową
 • aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych

Administracja i polityka publiczna

 • administracja rządowa i tworzenie polityk publicznych
 • administracja samorządowa i rozwój lokalny

Nauki o polityce

 • bezpieczeństwo państwa
 • media reklama i promocja w sferze publicznej
 • analityka polityczna
 • cyberbezpieczeństwo

 

Wydział Filozoficzny

Filozofia

 • etyka i philocoaching
 • filozofia umysłu

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - stacjonarne

 • Dziennikarstwo w mediach cyfrowych
 • Dziennikarstwo międzykulturowe: Europa Środkowa i Wschodnia
 • Dziennikarstwo śledcze

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia: https://studia.ignatianum.edu.pl/rekrutacja/

Sprawdź jakie masz szanse na dostanie się na wybrany kierunek studiów. Kalkulator wyników: https://studia.ignatianum.edu.pl/kalkulator-wynikow/