Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie Wydział Rehabilitacji Ruchowej


  Al. Jana Pawła II 78
 31-571 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 126831454

wrr.awf.krakow.pl