Państwowa Uczelnia im. S. Batorego w Skierniewicach

adres:
 ul. Stefana Batorego 64c
 96-100 Skierniewice
 Skierniewice
 lodzkie

kontakt:
 tel. 468344000