Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Socjologii i Pedagogiki

adres:
 ul. Nowoursynowska 166
 02-787 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

kontakt:
 tel. 225934710


Dlaczego warto


Dołącz do nas!

Wydział Nauk Społecznych SGGW oferuje kształcenie na kierunkach: socjologia i pedagogika.

Interesują Cię zagadnienia dotyczące sieci relacji między człowiekiem, społeczeństwem, kulturą i przyrodą, socjalizacja i wychowanie człowieka, czy edukacja ekologiczna - rozpocznij u Nas studia. Łączymy 200-letnią tradycję z interdyscyplinarnym podejściem do życia społecznego.

Ze względu na duże zainteresowanie studiami socjologicznymi zwiększyliśmy limity przyjęć. Pedagogika wciąż cieszy się dużym powodzeniem i ma wysoką opinię wśród studentów.

Oferujemy zajęcia na najwyższym poziomie, nowoczesny kampus z rozbudowaną bazą sportową, współpracę z uczelnianym przedszkolem oraz bogatą ofertę stypendialną.

Możesz wybrać spośród kilku naukowych kół studenckich, aktywnie działać w Samorządzie Studenckim, tańczyć w Zespole PROMNI, śpiewać w Chórze Akademickim i poznać studentów innych kierunków i zainteresowań.

Kierunki studiów


Oferujemy kształcenie na kierunku Socjologia i Pedagogika.

Na kierunku Socjologia program studiów ma strukturę modułową. Studenci od II roku mogą wybrać trzy przedmioty, zaś na III roku 7 modułów takich, jak:
 • SPOŁECZEŃSTWO, WŁADZA, ELITY
 • BEZPIECZEŃSTWO, RYZYKO, ZAUFANIE
 • KULTURA, KONSUMPCJA, STYLE ŻYCIA
 • CULTURE, CONSUMPTION, LIFESTYLES - moduł anglojęzyczny
 • PRACA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I NOWE FORMY ZATRUDNIENIA
 • MEDIA I NOWE TECHNOLOGIE
 • SOCJOLOGIA EMOCJI.

Studia na poziomie magisterskim również mają charakter modułowy.

Na kierunku Pedagogika oferujemy na I stopniu kształcenia dwie specjalności:
 • Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej,
 • Opieka nad małym dzieckiem z wczesnym wspomaganiem rozwoju,

Specjalności II stopnia to:
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną,
 • Organizacja i zarządzanie oświatą.

Studia przygotowują specjalistów do pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych, instytucjach i stowarzyszeniach kulturalnych, organizacjach społecznych, samorządowych, jak również we wszystkich dziedzinach gospodarki, wymagających kompetencji międzyludzkich.

Zasady rekrutacji


Przedmioty rekrutacyjne na socjologię: język obcy nowożytny oraz jeden z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia lub wiedza o społeczeństwie.

Przewidywany limit przyjęć: 75 osób.

Przedmioty rekrutacyjne na pedagogikę do wyboru: język polski, historia, biologia lub matematyka.

Przewidywany limit przyjęć: 120 osób.
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: www.kandydat.sggw.pl oraz www.wns.sggw.pl/kandydat