Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

 al. Wojska Polskiego 128
 70-491 Szczecin
 Szczecin
 zachodniopomorskie

tel. 914227444


Opis

Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie szczyci się wieloletnim doświadczeniem w szkolnictwie wyższym. Jej osiągnięcia i wysoki poziom nauczania potwierdzają liczne rankingi, w których Uczelnia zajmuje czołowe miejsca. Oferujemy Państwu szeroki wybór kierunków i specjalności na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych.

Studia I st.

I stopień:

Kierunek: Bezpieczeństwo w biznesie i administracji
SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Administracja i finanse samorządowe
Bezpieczeństwo imprez masowych i turystycznych
Bezpieczeństwo międzynarodowe i przeciwdziałanie terroryzmowi
Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe
Kryminologia i kryminalistyka
Służby specjalne i policyjne

Kierunek: Finanse i rachunkowość
SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Analityk rynku finansowego
Bankowość i usługi finansowe
Controlling i audyt wewnętrzny
Finanse i zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Kierunek: Inżynieria zarządzania
SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Inżynieria zarządzania jakością
Lean Management i inżynieria procesów produkcyjnych
Zarządzanie projektami IT

Kierunek: Logistyka
SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
E- logistyka
Logistyka i spedycja międzynarodowa
Logistyka w przedsiębiorstwie
Systemy informatyczne w logistyce
Transport i usługi logistyczne

Kierunek: Pedagogika
SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym z elementami języka angielskiego

Kierunek: Psychologia w biznesie
SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Psychologia marketingu i social media
Psychologia mediacji i negocjacji
Psychologia menedżera z elementami coachingu
Psychologia pozytywna
Psychologia rozwoju kompetencji w organizacji

Kierunek: Turystyka i rekreacja
SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo imprez masowych i turystycznych
Hotelarstwo
Turystyka międzynarodowa
Turystyka uzdrowiskowa SPA & Wellness
Zarządzanie gastronomią i dietetyka

Kierunek: Zarządzanie
SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
Menedżer BHP
Menedżer sprzedaży i marketingu
Psychologia menadżera z elementami coachingu
Zarządzanie i obrót nieruchomościami
Zarządzanie Projektami
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Kierunek: Zarządzanie- ścieżka anglojęzyczna
SPECJALNOŚĆ STACJONARNE NIESTACJONARNE
International business

Studia II st.

II stopień


Kierunek: Pedagogika 

SPECJALNOŚĆ   STACJONARNE  NIESTACJONARNE

Edukacja dorosłych z gerontologią                                         

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z elementami pomocy społecznej                                         

Pedagogika prewencji i zagrożeń społecznych                                  

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna                                       

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessori                

Terapia pedagogiczna i wspieranie rozwoju dziecka

Kierunek: Zarządzanie 

SPECJALNOŚĆ   STACJONARNE  NIESTACJONARNE

Psychologia w zarządzaniu                                         

Zarządzanie finansami                                 

Zarządzanie logistyczne                               

Zarządzanie procesami                                

Zarządzanie przedsiębiorstwem                              

Zarządzanie w administracji

Kierunek: Zarządzanie - dla inżynierów (3semestry)

SPECJALNOŚĆ   STACJONARNE  NIESTACJONARNE

Zarządzanie logistyczne                                               

Zarządzanie procesami- 3 semestry                                       

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Kierunek: Zarządzanie - studia online 

SPECJALNOŚĆ   STACJONARNE  NIESTACJONARNE

Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymi                                        

Zarządzanie Projektem ? Junior Project Manager