Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR


  Al. Mickiewicza 24/28
 30-059 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 126624019

wet.ur.krakow.pl