Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni

 ul. Śląska 35/37
 81-310 Gdynia
 Gdynia
 pomorskie

tel. 586697730


Opis

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni należy do największego w Polsce holdingu edukacyjnego. Nasze uczelnie znajdują się w 9 miastach w Polsce. Od 20 lat utrzymujemy się w czołówce szkół niepublicznych w regionie. W rankingu ogólnopolskim niepublicznych uczelni magisterskich miesięcznika "Perspektyw" nasza uczelnia została uznana jako numer 1 na Pomorzu. Nasza wizja to przekazywanie wiedzy w sposób nowoczesny oraz kształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych w świecie biznesu.

Studia I st.

Zarządzanie
Widzisz się w przyszłości na stanowisku kierowniczym i chcesz się do tego dobrze przygotować? Studia w WSB na tym kierunku pomogą Ci odkryć Twój potencjał, dostarczą wiedzy jak zostać członkiem kadry kierowniczej lub odpowiedzą na pytanie jak prowadzić własny biznes. Wszystkie specjalności koncentrują się na praktycznych umiejętnościach menedżerskich. Zarówno humanista, jak i osoba o umyśle ścisłym, znajdzie tu dla siebie miejsce.

Logistyka
Logistyka jest dzisiaj jedną z najbardziej prężnie rozwijających się branż polskiej i światowej gospodarki. Przegląd ogłoszeń o pracę pokazuje, że dziś logistyk to jedno z bardziej poszukiwanych stanowisk na rynku pracy. Studia w WSB pozwalają na uzyskanie tytułu licencjata po 3 latach lub inżyniera po 3,5 roku studiów. Predyspozycje kandydata na taki kierunek to przede wszystkim umiejętności organizatorskie, zdolność samodzielnego formułowania problemów, kreatywność i wyobraźnia. Jeśli potrafisz planować i widzisz się w roli logistyka, to ten kierunek jest właśnie dla Ciebie.

Psychologia w biznesie
Psychologia w biznesie dostarcza rzetelnej wiedzy o rzeczywistych mechanizmach rządzących emocjami, poznaniem i społecznym funkcjonowaniem w środowisku biznesowym. Bez wątpienia, pozwala to na skuteczniejsze zarządzanie i na efektywniejszą realizację celów biznesowych.

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Prężny i szybki rozwój Pomorza spowodował zapotrzebowanie na wykształconą kadrę z zakresu bezpieczeństwa. Wiąże się to m.in. z powstaniem w naszym regionie nowych jednostek administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także zespołów zarządzania kryzysowego oraz przedsiębiorstw zajmujących się ochroną osób i mienia. Na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne zdobędziesz unikalne połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego z kompetencjami zarządczymi.

Informatyka
To studia, które odpowiadają niemalejącemu zapotrzebowaniu na rynku pracy. Tytuł inżyniera w zakresie informatyki otwiera drzwi do kariery zawodowej i najbardziej atrakcyjnych pensji. Jako absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę i praktyczne umiejętność z zakresu technologii mobilnych, wirtualizacji biznesu, zastosowań IT w procesach biznesowych i zarządczych, co da Ci szerokie możliwości na rynku pracy. Nauczysz się tworzyć strony WWW, zarządzać bazami danych, konfigurować określone systemy zabezpieczeń i programowania.

Pedagogika
Dynamiczne przeobrażenia w świecie współczesnym, niosące konieczność long life learning, a z drugiej strony trudności wynikające ze starzenia się społeczeństwa oraz nowych dysfunkcji w relacjach społecznych wywołują zapotrzebowanie na pedagogów przygotowanych do pracy w nowych obszarach. Taka przestrzeń rysuje się m.in. w pracy z osobami dorosłymi i seniorami, a także działaniami zmierzającymi do e-włączania obywateli. Jako absolwent takich studiów będziesz mógł znaleźć pracę w instytucjach i organizacjach pozaszkolnych, których podstawą jest współpraca z człowiekiem (w tym wsparcie).

Filologia
Współczesny rynek pracy stawia przed kandydatami co raz wyższe wymagania. Znajomość języków obcych jest jednym z najważniejszych kryteriów. Stąd też Filologia pojawiła się w ofercie naszej uczelni. Stawiamy na język biznesowy oraz doświadczonych wykładowców. Kompetencje językowe po ukończeniu tego kierunku zbliżone są do języka ojczystego w mowie i piśmie.

Turystyka i rekreacja
Turystyka jest coraz modniejszym sposobem spędzania wolnego czasu. Praca w obszarze usług turystycznych wymaga jednak specjalistycznych kompetencji i umiejętności. Kariera w dziale turystyki międzynarodowej i obsłudze ruchu turystycznego to możliwość zwiedzania świata, poznawania nowych kultur. Marzy Ci się rajski zaułek w Australii lub opisywanie zakątków Melbourne? Po tym kierunku łatwiej będzie Ci spełnić te marzenia. Przedmioty wykładane w ramach turystyki i rekreacji na WSB są dobrane w taki sposób, abyś mógł w ciągu 6 semestrów nauki zdobyć ciekawy zawód i jak najwięcej praktycznych umiejętności.

Studia II st.

Oferujemy również studia II stopnia na kierunku: Zarządzanie

Zarządzanie
Menedżer przyszłości ma wzmożoną świadomość własnego potencjału ? potrafi dokonać autorefleksji (zna swoje mocne i słabe strony), umie słuchać i liczy na konstruktywną krytykę. To osoba, która doskonali zarządzanie organizacją oraz zespołem poprzez samodoskonalenie ? prosi o informację zwrotną (feedback), cechuje się ciągłą potrzebą samorozwoju (uzupełniania wiedzy dziedzinowej i rozwijania kompetencji miękkich). Szanuje odmienność innych ludzi, z którymi współpracuje. To osoba, która potrafi w sposób naturalny zyskać szacunek współpracowników i tworzyć sprzyjające kreatywności środowisko pracy

Zasady rekrutacji

Kto może zostać studentem?
Studentem studiów I stopnia (licencjackich, inżynierskich) w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku może zostać każda osoba z wykształceniem średnim udokumentowanym świadectwem maturalnym. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

KROK 1. Co musisz zrobić?
Wybierz kierunek dla siebie (Zobacz kierunki studiów I stopnia w WSB w Gdyni)
Zapisz się online
Wypełnij formularz na stronie www, a system automatycznie wygeneruje wypełnione dokumenty, które po zakończeniu rejestracji zostaną wysłane na Twój adres e-mail.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Co zyskujesz?
Zapisujesz się na aktualną promocję.
Rezerwujesz sobie miejsce.
Masz to z głowy!

KROK 2. Co musisz zrobić?
Zgromadź i wypełnij komplet dokumentów.
Lista potrzebnych dokumentów:
kwestionariusz z podaniem( po wypełnieniu online, wróci do Ciebie na maila)
kserokopia świadectwa maturalnego ? oryginał lub odpis do wglądu
2 kolorowe zdjęcia (zgodnie z wymogami do dowodu osobistego)
kserokopia dowodu tożsamości
umowa w dwóch egzemplarzach (po zapisie online wróci do Ciebie na maila)
ślubowanie (po zapisie online wróci do Ciebie na maila)
kopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej (w przypadku zmiany nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji)
Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące z nich możesz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.

KROK 3. Co musisz zrobić?
przyjdź do Biura Rekrutacji
złóż komplet dokumentów
odbierz decyzję o przyjęciu
podpisz umowę edukacyjną (jeśli nie uda Ci się do nas dotrzeć, po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem biura możesz wysłać dokumenty pocztą tradycyjną )
Bądź spokojny:
W razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji udzielą Ci pomocy i wszystkich potrzebnych informacji.
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów otrzymasz decyzję o przyjęciu. Otrzymasz również informacje o tym kiedy uzyskasz dostęp do swoich planów, harmonogramów i legitymacji.

KROK 4. Co musisz zrobić?
Jesteś już studentem WSB!
We wrześniu bedziesz mógł m.in.:
zalogować się do Extranetu
sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu
dowiedzieć się, kiedy odbędzie się inauguracja dla studentów I roku

Warunki przyjęcia na studia:
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
złożenie kompletu wymienionych wyżej dokumentów
otrzymanie decyzji o przyjęciu
podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych
złożenie ślubowania