Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie Wydział Turystyki i Rekreacji


  Al. Jana Pawła II 78
 31-571 Kraków
 Kraków
 malopolskie

tel. 126831378

wtir.awf.krakow.pl