MNiSW: podsumowanie osiągnięRozpoczęcie prac nad nowelą ustawy, która będzie umożliwiała finansowanie studiów na zagranicznych uczelniach, program na rzecz żłobków przy uczelniach, znaczący wzrost nakładów na naukę – to tylko część z wielu inicjatyw, jakie podjęło w ostatnim półroczu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

"Te pół roku to był bardzo intensywny czas w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Resort realizował zapowiedzi z expose, ale też wiele innych inicjatyw na rzecz polskiej nauki i szkolnictwa wyższego" - napisano w dokumencie przesłanym do PAP.

Co zatem można zapisać na koncie sukcesów MniSW?

1. Resort nauki przypomina, że udało mu się stworzyć nowe zasady finansowania jednostek naukowych. Dzięki temu wysokość dotacji z budżetu jest teraz ściśle uzależniona od jakości prowadzonych badań i uzyskanej kategorii naukowej. Rozporządzenie w tej sprawie zaczęło obowiązywać od stycznia 2015 roku. Tutaj znajdziesz więcej szczegółowych informacji na temat finansowania uczelni.

2. Zwiększeniu uległ budżet: nakłady na naukę wzrosły w porównaniu do poprzedniego roku aż o 10,2 proc., a na szkolnictwo wyższe o 6 proc.

3. MniSW wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju wynegocjowało największy w historii pakiet euorpejskiego wsparcia badań i innowacyjności. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz regionalnych programów operacyjnych na sektor badań i rozwoju zostanie przeznaczone ok. 11 mld euro. Pierwsze konkursy ogłoszone zostaną już w kwietniu.

4. Resort przygotował ponadto kontynuację popularnych kierunków zamawianych. Będzie to Program Rozwoju Kompetencji, który zakłada, że w trakcie studiów studenci zdobędą tzw. kompetencje miękkie, przydatne na rynku pracy. Rząd przeznaczy na program ponad miliard złotych.

5. Resort stworzył założenia programu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego, które były szczegółowo konsultowane ze środowiskiem akademickim. Prowadzony jest także program Polski Erasmus dla Ukrainy – w ramach którego w Polsce studiuje już prawie 450 studentów z Ukrainy.

6. Rozpoczęła się pilotażowa edycja programu "Maluch na uczelni", który realizowany jest wspólnie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. W ramach konkursu na polskich uczelniach pojawi się wiele nowych żłobków i klubików dziecięcych.

7. Prowadzone są ponadto liczne prace nad zmianami w konkretnych ustawach. Po pierwszym czytaniu jest już projekt nowelizacji, dzięki któremu powstanie program "Studia dla wybitnych", dzięki któremu państwo będzie w pełni finansować studia i utrzymanie ok. 100 studentów rocznie na najlepszych zagranicznych uczelniach świata.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce