Postulaty KKHP: odpowiedź MNiSW10 czerwca w Warszawie odbyła się Czarna Procesja Nauki, której organizatorem był Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej. Naukowcy w innych miastach akademickich także postanowili przyłączyć się do tej akcji wywieszając na wydziałowych masztach czarne flagi żałobne. Na postulaty KKHP postanowiło dzisiaj odpowiedzieć Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1. Poziom finansowania uczelni uniezależniony od liczy studentów

Zarzut KKHP: Niż demograficzny nie musi być zagrożeniem dla przyszłości danego kierunku studiów czy wydziału. Dzięki niemu studenci mogliby pracować w mniejszych grupach, a poziom jakości kształcenia uległby poprawie.

Odpowiedź MNiSW: Finansowanie uczelni tylko w 12% zależy bezpośrednio od liczby studentów. Trudno sobie wyobrazić, by całkowicie odejść od tej zależności. To mogłoby prowadzić do sytuacji, w której uczelnia bez żadnego studenta byłaby finansowana przez państwo. Misją uczelni jest nauczanie.

2. Zmiany w systemie oceniania naukowców

Zarzut KKHP: Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej uważa, iż należy przeprowadzić gruntowną debiurokrytazację polskiego szkolnictwa wyższego i dokonać zmian w sposobie oceniania badań. Konieczne jest ponadto wdrożenie innych mierników dla nauk ścisłych i innych dla nauk humanistycznych.

Odpowiedź MNiSW:We wrześniu wejdzie w życie rozporządzenie, które zmieni system ocen i silniej uwzględni specyfikę humanistyki.

3. Koniec z grantami!

Zarzut KKHP: Granty stanowią obecnie najważniejsze źródło finansowania badań naukowych. 10 proc. naukowców zgarnia z puli grantowej około 90 proc. Udział grantów powinien ulec zmniejszeniu na rzecz stabilniejszego systemu finansowania wydziałów uczelnianych.

Odpowiedź MNiSW: Polityka naukowa w całej Europie jest oparta na systemie grantowym. Odejście od grantów oznaczałoby powrót do systemu sprzed 1989 roku. W 2014 roku finansowanie humanistyki było oparte na grantach tylko w 15,5 procentach. Reszta to finansowanie statutowe, co jest zgodne z postulatem Komitetu Kryzysowego.

4. Pełna współpraca ze środowiskiem społecznym

Zarzut KKHP: Jedynym partnerem programowym uniwersytetów mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa. KKHP postuluje współpracę uniwersytetów również z lokalnymi samorządami, NGO-sami i związkami zawodowymi.

Odpowiedź MNiSW: Ten postulat zawiera nieprawdę. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym pozwala uczelniom współpracować z otoczeniem społecznym. Związki zawodowe, fundacje, NGO-sy mogą wchodzić w skład konwentów uczelni. To samo dotyczy samorządów. Współpraca z otoczeniem społecznym jest konieczna i bardzo popierana przez ministerstwo.

5. Wzrost poziomu finansowania nauki

Zarzut KKHP: Poziom finansowania nauki wynosi obecnie 0,43% PKB, ale rząd obiecał wcześniej wzrost do poziomu 2% PKB do końca dekady. Należy urealnić ten postula do poziomu 1,2% PKB oraz opracować system, który pozwoli na przekazywanie większej ilości środków na utrzymanie infrastruktury, a nie tylko na jej budowę (tzw. fenomen pustych laboratoriów).

Odpowiedź MNiSW: W tym roku nakłady wzrosły o 10 procent na naukę i o 6 procent na szkolnictwo wyższe. Zabiegamy o kolejny wzrost przy okazji prac budżetowych na 2016 rok.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego