Projekt MNiSW: uczelnie wprowadzą filozofię do szkółZajęcia z filozofii w szkołach ponadgimnazjalnych to nowatorski projekt, który powstał w efekcie współpracy resortu nauki z przedstawicielami nauk humanistycznych. Nowy program edukacji filozoficznej będzie prowadzony w blisko tysiącu klasach w szkołach na terenie całego kraju. Jego celem jest zachęcenie przedstawicieli środowiska akademickiego do nauczania filozofii w szkołach ponadgimnazjalnych i poszerzania z nimi współpracy.

Wsparcie procesu nauczania filozofii w szkołach ponadgimnazjalnych jest jednym z priorytetów minister nauki i szkolnictwa wyższego Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Koncepcja programu pojawiła się w 2014 r., w trakcie tzw. Okrągłego Stołu Humanistyki, na którym spotkali się przedstawiciele resortu nauki i środowiska akademickiego. Deklarowany podczas debaty projekt został teraz zgłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

- Filozofia to nie tylko wykłady z jej historii – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Edukacja filozoficzna to mają być przede wszystkim zajęcia rozwijające kompetencje i umiejętności związane z argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem i logiką. To umiejętności potrzebne przyszłym studentom, a także absolwentom na rynku pracy – podkreśla minister nauki.

Zajęcia z filozofii prowadzone byłyby przez nauczycieli akademickich z kilkunastu ośrodków akademickich, wyłonionych w ramach konkursu. Na każdy z realizowanych w szkołach projektów przeznaczony zostałby grant w wysokości do 200 tys. zł. Program zakłada, że uczelnia nawiąże współpracę ze szkołami, które będą chciały wziąć w nim udział. Zajęcia z filozofii nie będą obowiązkowe.

Jak pokazuje Raport IBE „Nauczanie filozofii na III i IV etapie edukacyjnym”, filozofia korzystnie wpływa na ogólny rozwój uczniów. Ci, którzy mieli w szkołach filozofię, lepiej niż pozostali wyrażają swoje myśli, prowadzą dyskusję i argumentują swoje poglądy.

Program edukacji filozoficznej to wstęp do znacznie szerszego wprowadzenia filozofii w liceach. - System edukacji i nauki powinien tworzyć całość, być ciągłym procesem – podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego - Należy więc zacieśniać współpracę uczelni i szkół, wykładowców i nauczycieli. Program edukacji filozoficznej ma być przykładem takiej współpracy i działania na rzecz dobrego kształcenia od szkoły po uczelnie – mówi minister.

Nowy program zakłada także podniesienie kompetencji nauczycieli. Kadra szkół ponadgimnazjalnych będzie miała okazję z bliska przyjrzeć się temu, jak wygląda praktyczne nauczanie filozofii i wykorzystanie metod z zajęć na innych szkolnych przedmiotach. Pracownicy uczelni przekonają się z kolei, jak przebiega nauka w szkołach i jakie umiejętności trzeba wykształcić w przyszłych studentach. Ciekawe i inspirujące zajęcia sprawią, że młodzi bardziej docenią humanistykę, dzięki której można zdobyć nowe kompetencje.